เนื้อเพลง Come Speak to Me คำอ่านไทย Elisa

Come speak to me easy like hands on skin
(คัม ซพีค ทู มี อีสอิ ไลค แฮ็นด ออน ซคิน)
Come speak to me easy like sky on earth
(คัม ซพีค ทู มี อีสอิ ไลค ซไค ออน เอิธ)
We are going to do something if you come and tell me
(วี อาร์ โกอิ้ง ทู ดู ซัมติง อิฟ ยู คัม แอ็นด เท็ล มี)
just how you feel
(จัซท เฮา ยู ฟีล)
’cause we are gonna work it out
(คอส วี อาร์ กอนนะ เวิค อิท เอ้า)
even if your world’s falling apart
(อีเฝ็น อิฟ ยุร เวิลด ฟ๊อลิง อะพาท)
are you gonna do something?
(อาร์ ยู กอนนะ ดู ซัมติง)
Are you gonna trust me?
(อาร์ ยู กอนนะ ทรัซท มี)
Are you gonna take care of what I’ve been given?
(อาร์ ยู กอนนะ เทค แค อ็อฝ ว็อท แอฝ บีน กีฝเอ็น)
Are you?
(อาร์ ยู)
Birds are crying for the two of us can’t sleep
(เบิด แซร์ คไรอิง ฟอ เดอะ ทู อ็อฝ อัซ แค็นท ซลีพ)
’cause the moon reminds me of
(คอส เดอะ มูน ริไมนด มี อ็อฝ)
your face and now
(ยุร เฟซ แอ็นด เนา)
I can see sunsets on my homeland
(ไอ แค็น ซี ซันเซส ออน มาย โฮมแลนด์)
through yor words still
(ธรู yor เวิด ซทิล)
alive
(อะไลฝ)

Come speak to me easy like hands on skin
(คัม ซพีค ทู มี อีสอิ ไลค แฮ็นด ออน ซคิน)
Do you know why I left?
(ดู ยู โน ฮไว ไอ เล็ฟท)
It’s ’cause I was digging into my past
(อิทซ คอส ไอ วอส ดีกกิง อีนทุ มาย พาซท)
are you gonna do something?
(อาร์ ยู กอนนะ ดู ซัมติง)
Are you listening to me?
(อาร์ ยู ลิเซินนิง ทู มี)
Are you gonna take care of what I’ve been givin’?
(อาร์ ยู กอนนะ เทค แค อ็อฝ ว็อท แอฝ บีน กีฝอิน)
Are you, are you?
(อาร์ ยู , อาร์ ยู)

The sun keeps telling me stories
(เดอะ ซัน คีพ เทลลิง มี สตอยสฺ)
[Are you listening to me? Are you?]
([ อาร์ ยู ลิเซินนิง ทู มี อาร์ ยู ])
The moon keeps telling me stories
(เดอะ มูน คีพ เทลลิง มี สตอยสฺ)
[Are you gonna take care of what I’ve been givin’?]
([ อาร์ ยู กอนนะ เทค แค อ็อฝ ว็อท แอฝ บีน กีฝอิน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Speak to Me คำอ่านไทย Elisa

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น