เนื้อเพลง Photograph คำอ่านไทย Ed Sheeran

Loving can hurt
(เลิฟวิ่ง แคน เฮิร์ท )
Loving can hurt sometimes
(เลิฟวิ่ง แคน เฮิร์ท ซัมไทม์สฺ )
But it’s the only thing
(บั๊ท อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ติง)
That I know
(แดท ไอ โนว์ )

And when it gets hard
(แอนด์ เว็น อิท เก็ท ฮาร์ด )
You know it can get hard sometimes
(ยู โนว์ อิท แคน เก็ท ฮาร์ด ซัมไทม์สฺ )
It is the only thing that makes us feel alive
(อิท อีส ดิ โอ๊นลี่ ติง แดท เม้ค อัช ฟีล อะไล้ฝ )

We keep this love in a photograph
(วี คี๊พ ดิส เลิฟ อิน นา โฟ๊โทกร๊าฟ )
We made these memories for ourselves
(วี เมด ดีซ เมมโมรีสฺ ฟอร์ เอารเซลฝสสฺ )
Where our eyes are never closing
(แวร์ เอ๊า อาย อาร์ เน๊เว่อร์ โคลซิง)
Hearts are never broken
(ฮาร์ท อาร์ เน๊เว่อร์ โบคเค่น )
And times are forever frozen still
(แอนด์ ไทม์ อาร์ ฟอเรฟเวอร์ โฟ๊เซน สทิลล )

So you can keep me
(โซ ยู แคน คี๊พ มี )
Inside the pocket
(อิ๊นไซด์ เดอะ พ๊อคเค่ท )
Of your ripped jeans
(ออฟ ยัวร์ ริพ ยีน )
Holdin’ me closer
(โฮ๊ดิน มี โคลเซอ )
Til our eyes meet
(ทิล เอ๊า อาย มี๊ท )
You won’t ever be alone
(ยู โวน เอ๊เว่อร์ บี อะโลน )
Wait for me to come home
(เว้ท ฟอร์ มี ทู คัม โฮม )

Loving can heal
(เลิฟวิ่ง แคน ฮีล )
Loving can mend your soul
(เลิฟวิ่ง แคน เม็นด์ ยัวร์ โซล )
And is the only thing
(แอนด์ อีส ดิ โอ๊นลี่ ติง)
That I know [know]
(แดท ไอ โนว์ [ โนว์ ])
I swear it will get easier
(ไอ สแวร์ ริด วิล เก็ท อีสไซน์ )
Remember that with every piece of ya
(รีเม๊มเบ่อร์ แดท วิธ เอ๊ฟรี่ พี๊ซ ออฟ ยา )
And it’s the only thing we take with us when we die
(แอนด์ อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ติง วี เท้ค วิธ อัช เว็น วี ดาย )
[adsense]
We keep this love in a photograph
(วี คี๊พ ดิส เลิฟ อิน นา โฟ๊โทกร๊าฟ )
We make these memories for ourselves
(วี เม้ค ดีซ เมมโมรีสฺ ฟอร์ เอารเซลฝส )
Where our eyes are never closing
(แวร์ เอ๊า อาย อาร์ เน๊เว่อร์ โคลซิง)
Our hearts were never broken
(เอ๊า ฮาร์ท เวีย เน๊เว่อร์ โบคเค่น )
And times forever frozen still
(แอนด์ ไทม์ ฟอเรฟเวอร์ โฟ๊เซน สทิลล )
So you can keep me
(โซ ยู แคน คี๊พ มี )
Inside the pocket
(อิ๊นไซด์ เดอะ พ๊อคเค่ท )
Of your ripped jeans
(ออฟ ยัวร์ ริพ ยีน )
Holdin’ me closer
(โฮ๊ดิน มี โคลเซอ )
Till our eyes meet
(ทิลล์ เอ๊า อาย มี๊ท )
You won’t ever be alone
(ยู โวน เอ๊เว่อร์ บี อะโลน )

And if you hurt me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เฮิร์ท มี )
Well that’s ok baby only words bleed
(เวลล แด้ท โอเค เบ๊บี้ โอ๊นลี่ เวิร์ด บลีด )
Inside these pages you just hold me
(อิ๊นไซด์ ดีซ เพจ ยู จั๊สท โฮลด์ มี )
And I won’t ever let you go
(แอนด์ ได โวน เอ๊เว่อร์ เล็ท ยู โก )

Wait for me to come home
(เว้ท ฟอร์ มี ทู คัม โฮม )
Wait for me to come home
(เว้ท ฟอร์ มี ทู คัม โฮม )
Wait for me to come home
(เว้ท ฟอร์ มี ทู คัม โฮม )
Wait for me to come home
(เว้ท ฟอร์ มี ทู คัม โฮม )

Oh you can fit me
(โอ้ ยู แคน ฟิท มี )
Inside the necklace you got when you were 16
(อิ๊นไซด์ เดอะ เนคเล็ด ยู กอท เว็น ยู เวีย 16)
Next to your heartbeat
(เน๊กซท ทู ยัวร์ ฮาร์ทบีท )
Where I should be
(แวร์ ไอ ชูด บี)
Keep it deep within your soul
(คี๊พ อิท ดี๊พ วิธติน ยัวร์ โซล )

And if you hurt me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เฮิร์ท มี )
Well that’s ok baby only words bleed
(เวลล แด้ท โอเค เบ๊บี้ โอ๊นลี่ เวิร์ด บลีด )
Inside these pages you just hold me
(อิ๊นไซด์ ดีซ เพจ ยู จั๊สท โฮลด์ มี )
And I won’t ever let you go
(แอนด์ ได โวน เอ๊เว่อร์ เล็ท ยู โก )

When I’m away
(เว็น แอม อะเวย์ )
I will remember how you kissed me
(ไอ วิล รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว ยู คิสส มี )
Under the lamppost
(อั๊นเด้อร เดอะ แลมพโพสทฺ )
Back on 6th street
(แบ็ค กอน ซิก สทรีท )
Hearing you whisper through the phone
(เฮียริง ยู วิสเพ่อร์ ตรู เดอะ โฟน )
Wait for me to come home
(เว้ท ฟอร์ มี ทู คัม โฮม )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Photograph คำอ่านไทย Ed Sheeran

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น