เนื้อเพลง J.O.S.E. คำอ่านไทย Fat Joe

[talking]
([ ทอคอิง ])
Aiyyo Crack, these n*ggaz is playin mad childish games
(เออายเอว คแร็ค , ฑิส เอ็น *ggaz อีส เพลย์ยิน แม็ด ไชลดิฌ เกม)
N*ggaz act like it’s a rap..
(เอ็น *ggaz แอ็คท ไลค อิทซ ซา แร็พ)
Yeah it’s a rap, for y’all motherf-rr-uckers
(เย่ อิทซ ซา แร็พ , ฟอ ยอล motherf rr uckers)
N*ggaz replacin the ‘G’ in gangsta, with PR’s and W’s
(เอ็น *ggaz รีเพเซิน เดอะ จี อิน แก๊งซดา , วิฑ PRs แซน Ws)
Pranksta wanksta-ass n*ggaz
(Pranksta แวงซดา อาซ เอ็น *ggaz)
You know roses on caskets of those that oppose the squadus
(ยู โน โรส ออน แคซเค็ท อ็อฝ โฑส แดท oppose เดอะ squadus)
F*ck tri-borough, we reppin five borough
(เอฟ *ck ทไร เบอโระ , วี เพพพิน ไฟฝ เบอโระ)
Get at these n*ggaz straight music!
(เก็ท แอ็ท ฑิส เอ็น *ggaz ซทเรท มยูสิค !)

[Fat Joe]
([ แฟ็ท โจ ])
Yo, Friday night, woke up in a cold sweat
(โย , ฟไรดิ ไนท , โวค อัพ อิน อะ โคลด ซเว็ท)
I can’t believe n*ggaz schemin on Jo-seph
(ไอ แค็นท บิลีฝ เอ็น *ggaz สคริมมิน ออน โจseph)
Nah man, this ain’t the way it’s goin down
(นาห์ แม็น , ดีซ เอน เดอะ เว อิทซ โกอิน เดาน)
N*ggaz talk too much sh*t, and I jump like the sound
(เอ็น *ggaz ทอค ทู มัช ฌะ *ที , แอ็นด ดาย จัมพ ไลค เดอะ เซานด)
They fear my presence like the rest of them
(เด เฟีย มาย พเรสเอ็นซ ไลค เดอะ เร็ซท อ็อฝ เฑ็ม)
Jose’s the bettin informer, flesh-n-blood like the president
(โจเซ เดอะ เบิ๊ดดิน อินฟอเมอะ , ฟเล็ฌ เอ็น บลัด ไลค เดอะ พเรสอิเด็นท)
Now maybe I’m a target on the pedastal
(เนา เมบี แอม มา ทาเก็ท ออน เดอะ pedastal)
Got a little fame now, n*ggaz wanna harm me for my revenues
(ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เฟม เนา , เอ็น *ggaz วอนนา ฮาม มี ฟอ มาย เรฝเอ็นยู)
Start ya little beef, that’s the sh*t I love to eat
(ซทาท ยา ลิ๊ทเทิ่ล บีฟ , แด๊ท เดอะ ฌะ *ที ไอ ลัฝ ทู อีท)
I been a soldier, you a son, be a humble seed
(ไอ บีน อะ โซลเจอะ , ยู อะ ซัน , บี อะ ฮั๊มเบิ้ล ซี)
My own n*ggaz let them hoes make ’em envy
(มาย โอน เอ็น *ggaz เล็ท เฑ็ม โฮ เมค เอ็ม เอนฝิ)
Posin like they friendly when I’m knowin they resent me
(Posin ไลค เด ฟเรนดลิ ฮเว็น แอม โนว์อิน เด ริเสนท มี)
That’s the sh*t that get me aggrevated
(แด๊ท เดอะ ฌะ *ที แดท เก็ท มี แอกกรีเว้น)
It be the same n*ggaz in ya face talkin bout ” I’m glad ya made it ”
(อิท บี เดอะ เซม เอ็น *ggaz อิน ยา เฟซ ทอคกิ่น เบาท ” แอม กแล็ด ยา เมด อิท “)
Fake n*ggaz.. Jers’ State n*ggaz..
(เฟค เอ็น *ggaz เจอสฺ ซเทท เอ็น *ggaz)
Funny how cake can make ya learn to hate n*ggaz
(ฟันนิ เฮา เคค แค็น เมค ยา เลิน ทู เฮท เอ็น *ggaz)
You’ve now tuned in to the sounds of Jose
(ยู๊ฟ เนา ทยูน อิน ทู เดอะ เซานด อ็อฝ โจเซ)
Where we push sex, money, drugs, and violence all day
(ฮแว วี พุฌ เซ็คซ , มันอิ , ดรัก , แอ็นด ไฝโอะเล็นซ ออล เด)
Mostly heard in penals and project hallways
(โมซทลิ เฮิด อิน พีแน็ล แซน พรอจเอ็คท ฮอวเวย์)
And by n*ggaz blowin trees out the back of O.J.’s
(แอ็นด ไบ เอ็น *ggaz โบลวิน ทรี เอ้า เดอะ แบ็ค อ็อฝ โอ เจ เอส)

[Hook]
([ ฮุค ])
[J] These jealous n*ggaz is worse than b*tches!
([ เจ ] ฑิส เจลอัซ เอ็น *ggaz อีส เวิซ แฑ็น บี *tches !)
[O] The ones that get knocked is bound to turn snitches!
([ โอ ] ดิ วัน แดท เก็ท น็อค อีส เบานด ทู เทิน สนิทเชด !)
[S] Still talkin sh*t, still ain’t sh*t!
([ เอส ] ซทิล ทอคกิ่น ฌะ *ที , ซทิล เอน ฌะ *ที !)
[E] You envious n*ggaz can s*ck my d*ck!
([ อี ] ยู เอนเฝียซ เอ็น *ggaz แค็น เอส *ck มาย d*ck !)

[talking]
([ ทอคอิง ])
[J] Hahaha, ohhh, now y’all feelin the kid
([ เจ ] ฮาฮาฮา , โอ้ , เนา ยอล ฟีลิน เดอะ คิด)
[O] Yeah n*gga, South Boogie ain’t goin nowhere
([ โอ ] เย่ เอ็น *gga , เซาธ บูกี เอน โกอิน โนแวร์)
[S] Don Squad-agena, Terror Squad that is
([ เอส ] ด็อน ซคว็อด agena , เทเรอะ ซคว็อด แดท อีส)
[E] Blaze n*ggaz over beats, in the streets
([ อี ] บเลส เอ็น *ggaz โอเฝอะ บีท , อิน เดอะ ซทรีท)
Joe Crack gon’ hold that down
(โจ คแร็ค ก็อน โฮลด แดท เดาน)
You seen the kid up in the clubs; BET, MTV,
(ยู ซีน เดอะ คิด อัพ อิน เดอะ คลับ ; เบ็ท , เอ็มทีวี ,)
on yo’ block, on my block, however you wanna f*ckin slice it
(ออน โย บล็อค , ออน มาย บล็อค , เฮาเอฝเออะ ยู วอนนา เอฟ *ckin ซไลซ อิท)
Bastards, POOF!!
(แบซเทิด , พุฟ ! !)

Uh.. uh.. uh.. uh..
(อา อา อา อา)
Uh.. uh.. uh.. uh..
(อา อา อา อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง J.O.S.E. คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น