เนื้อเพลง Chocolate คำอ่านไทย Shanice Wilson

I remember when i was a little girl
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
A hersheys kiss was my favorite thing in the world
(อะ เฮอชี คิซ วอส มาย เฟเฝอะริท ธิง อิน เดอะ เวิลด)
When i was lost i always turned to something sweet
(ฮเว็น นาย วอส ล็อซท ไอ ออลเว เทิน ทู ซัมติง สวี้ท)
A candy bar would always satisfy me instantly[uh huh] and
(อะ แคนดิ บา เวิด ออลเว แซทอิซไฟ มี อีนซแทนทลิ [ อา ฮู ] แอ็นด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Your my chocolate,your my chocolate
(ยุร มาย ชอคโอะลิท , ยุร มาย ชอคโอะลิท)
Caramel, creamy filled, 100% filled chocolate your my chocolate,
(แคระเม็ล , ครีมอิ ฟิล , 100% ฟิล ชอคโอะลิท ยุร มาย ชอคโอะลิท ,)
Cocoa b*tter honey lover your like no other
(โคโค บี *tter ฮันอิ ลัฝเออะ ยุร ไลค โน อัฑเออะ)
Your my chocolate,your my chocolate like hot fudge your too much
(ยุร มาย ชอคโอะลิท , ยุร มาย ชอคโอะลิท ไลค ฮ็อท ฟัจ ยุร ทู มัช)
I cant get enough of your chocolate,
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยุร ชอคโอะลิท ,)
Your chocolate you are my favorite candy
(ยุร ชอคโอะลิท ยู อาร์ มาย เฟเฝอะริท แคนดิ)

Everyday you would always surprise me with something new
(เอวี่เดย์ ยู เวิด ออลเว เซิพไรส มี วิฑ ซัมติง นยู)
Candle light and a dozen roses just to name a few [few,few,few]
(แค๊นเดิ้ล ไลท แอ็นด อะ ดออเซน โรส จัซท ทู เนม อะ ฟยู [ ฟยู , ฟยู , ฟยู ])
You always seem to know the things that im feeling
(ยู ออลเว ซีม ทู โน เดอะ ธิง แดท แอม ฟีลอิง)
You always give to me the things that im needing
(ยู ออลเว กิฝ ทู มี เดอะ ธิง แดท แอม นี๊ดดิง)
I cant ever let you go your the sweetest candy that i’ve ever known
(ไอ แค็นท เอฝเออะ เล็ท ยู โก ยุร เดอะ สีสเดส แคนดิ แดท แอฝ เอฝเออะ โนน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Your my chocolate,your my chocolate
(ยุร มาย ชอคโอะลิท , ยุร มาย ชอคโอะลิท)
Caramel, creamy filled, 100% filled chocolate your my chocolate,
(แคระเม็ล , ครีมอิ ฟิล , 100% ฟิล ชอคโอะลิท ยุร มาย ชอคโอะลิท ,)
Cocoa b*tter honey lover your like no other
(โคโค บี *tter ฮันอิ ลัฝเออะ ยุร ไลค โน อัฑเออะ)
Your my chocolate,your my chocolate, like hot fudge your too much
(ยุร มาย ชอคโอะลิท , ยุร มาย ชอคโอะลิท , ไลค ฮ็อท ฟัจ ยุร ทู มัช)
I cant get enough of your chocolate,
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยุร ชอคโอะลิท ,)
Your chocolate you are my favorite candy
(ยุร ชอคโอะลิท ยู อาร์ มาย เฟเฝอะริท แคนดิ)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
You are my chocolate ohoh my chocalte
(ยู อาร์ มาย ชอคโอะลิท ohoh มาย chocalte)
Yes you are my chocolate, caramel filled my chocolate,
(เย็ซ ยู อาร์ มาย ชอคโอะลิท , แคระเม็ล ฟิล มาย ชอคโอะลิท ,)
Yes you are my chocolate,cocoa b*tter honey lover, like no other
(เย็ซ ยู อาร์ มาย ชอคโอะลิท , โคโค บี *tter ฮันอิ ลัฝเออะ , ไลค โน อัฑเออะ)
Yes you are my chocolate,like hot fudge your too much
(เย็ซ ยู อาร์ มาย ชอคโอะลิท , ไลค ฮ็อท ฟัจ ยุร ทู มัช)
I cant get enough of your chocolate
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยุร ชอคโอะลิท)

[Chorus:] [2x]
([ โครัซ : ] [ 2x ])
Your my chocolate,your my chocolate
(ยุร มาย ชอคโอะลิท , ยุร มาย ชอคโอะลิท)
Caramel, cream filled, 100% filled chocolate your my chocolate,
(แคระเม็ล , ครีม ฟิล , 100% ฟิล ชอคโอะลิท ยุร มาย ชอคโอะลิท ,)
Cocoa b*tter honey lover your like no other
(โคโค บี *tter ฮันอิ ลัฝเออะ ยุร ไลค โน อัฑเออะ)
Your my chocolate,your my chocolate, like hot fudge your too much
(ยุร มาย ชอคโอะลิท , ยุร มาย ชอคโอะลิท , ไลค ฮ็อท ฟัจ ยุร ทู มัช)
I cant get enough of your chocolate, your chocolate
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยุร ชอคโอะลิท , ยุร ชอคโอะลิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chocolate คำอ่านไทย Shanice Wilson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น