เนื้อเพลง Window Shopper คำอ่านไทย 50 Cent

[Intro]
([ อินโทร ])
Ohh
(โอ้)
The top feels so much better than the bottom
(เดอะ ท็อพ ฟีล โซ มัช เบทเทอะ แฑ็น เดอะ บอตตัม)
So much better
(โซ มัช เบทเทอะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
Mad at me, I think I know why
(แม็ด แอ็ท มี , ไอ ธิงค ไอ โน ฮไว)
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
In the jewelery store, looking at sh*t you can’t buy
(อิน เดอะ จิววารี่ ซโท , ลุคอิง แอ็ท ฌะ *ที ยู แค็นท ไบ)
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
In the dealership, trying to get a test-drive
(อิน เดอะ ดิลเลอร์ชิพ , ทไรอิง ทู เก็ท ดา เท็ซท ดไรฝ)
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
Mad as f*ck when you see me ride by
(แม็ด แอ็ส เอฟ *ck ฮเว็น ยู ซี มี ไรด ไบ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Summertime white porche carrera is milky
(ซัมเมอร์ไทม์ ฮไวท porche carrera อีส มีลคิ)
Im on the grind let my paper stack when I’m filthy
(แอม ออน เดอะ ไกรนด เล็ท มาย เพเพอะ ซแท็ค ฮเว็น แอม ฟีลธิ)
Funny how a n*gga get the screw facing at me
(ฟันนิ เฮา อะ เอ็น *gga เก็ท เดอะ ซครู เฟซอิง แอ็ท มี)
Anyhow, they aint got the heart to get at me
(เอนอิเฮา , เด เอน ก็อท เดอะ ฮาท ทู เก็ท แอ็ท มี)
I’ll get down, southsides the hood that I come from
(แอล เก็ท เดาน , southsides เดอะ ฮุด แดท ไอ คัม ฟร็อม)
So I dont cruise to nobodys hood without my gun
(โซ ไอ ด้อนท์ ครูส ทู โนบอดี้ ฮุด วิเฑาท มาย กัน)
You know the kid aint gonna follow that bullsh*t
(ยู โน เดอะ คิด เอน กอนนะ ฟอลโล แดท bullsh*ที)
try and stick me imma let off a full clip
(ทไร แอ็นด ซทิค มี แอมมา เล็ท ออฟฟ อะ ฟูล คลิพ)
It aint my fault you done f*cked up your re-up
(อิท เอน มาย ฟอลท ยู ดัน เอฟ *cked อัพ ยุร รี อัพ)
At the dice game who told you put a G up
(แอ็ท เดอะ ไดซ เกม ฮู โทลด ยู พัท ดา จี อัพ)
Everybody mad when their paper dont stack right
(เอวี่บอดี้ แม็ด ฮเว็น แด เพเพอะ ด้อนท์ ซแท็ค ไรท)
When I come around y’all n*ggas better act right
(ฮเว็น นาย คัม อะเรานด ยอล เอ็น *ggas เบทเทอะ แอ็คท ไรท)
When we got the tops down, you can hear the system thump
(ฮเว็น วี ก็อท เดอะ ท็อพ เดาน , ยู แค็น เฮีย เดอะ ซีซเท็ม ธัมพ)
When we rollin’ rollin’ rollin’
(ฮเว็น วี โรลลิน โรลลิน โรลลิน)
Shut your block down, quick to put a hole in a chump
(ฌัท ยุร บล็อค เดาน , ควิค ทู พัท ดา โฮล อิน อะ ชัมพ)
n*gga When we rollin’ rollin’ rollin’
(เอ็น *gga ฮเว็น วี โรลลิน โรลลิน โรลลิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
Mad at me, I think I know why
(แม็ด แอ็ท มี , ไอ ธิงค ไอ โน ฮไว)
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
In the jewelery store, looking at sh*t you can’t buy
(อิน เดอะ จิววารี่ ซโท , ลุคอิง แอ็ท ฌะ *ที ยู แค็นท ไบ)
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
In the dealership, trying to get a test-drive
(อิน เดอะ ดิลเลอร์ชิพ , ทไรอิง ทู เก็ท ดา เท็ซท ดไรฝ)
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
Mad as f*ck when you see me ride by
(แม็ด แอ็ส เอฟ *ck ฮเว็น ยู ซี มี ไรด ไบ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
n*ggas Love me in L.A. as soon as I pop in
(เอ็น *ggas ลัฝ มี อิน แอล อะ แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย พ็อพ อิน)
They come scoop me up in LAX and I hop in
(เด คัม ซคูพ มี อัพ อิน แล็คซ แอ็นด ดาย ฮ็อพ อิน)
When it comes to bad b*tches you know I got them
(ฮเว็น หนิด คัม ทู แบ็ด บี *tches ยู โน ไอ ก็อท เฑ็ม)
Some from Long Beach, some from Watts, some from Compton
(ซัม ฟร็อม ล็อง บีช , ซัม ฟร็อม ว็อท , ซัม ฟร็อม คอมตัน)
You know a n*gga wanna see how cali girls freak off
(ยู โน อะ เอ็น *gga วอนนา ซี เฮา กาลี เกิล ฟรีค ออฟฟ)
After that 5 hour flight from New York
(อาฟเทอะ แดท ไฟท์ เอาร ฟไลท ฟร็อม นยู ยอค)
I start spitting G at a b*tch like a pimp man
(ไอ ซทาท สปิ๊ดดิง จี แอ็ท ดา บี *tch ไลค เก พิมพ แม็น)
Tell her meet me at the magarane so we can do our thing
(เท็ล เฮอ มีท มี แอ็ท เดอะ magarane โซ วี แค็น ดู เอ๊า ธิง)
She can bring the lingerie with her I suppose
(ชี แค็น บริง เดอะ แลงฉรี วิฑ เฮอ ไอ ซัพโพส)
And we can go from fully dressed to just having no clothes
(แอ็นด วี แค็น โก ฟร็อม ฟูลลิ ดเรซ ทู จัซท แฮฝวิ่ง โน คโลฑ)
She can run and tell her best friend bout my sex game
(ชี แค็น รัน แอ็นด เท็ล เฮอ เบ็ซท ฟเร็นด เบาท มาย เซ็คซ เกม)
Her best friend could potentially be next man
(เฮอ เบ็ซท ฟเร็นด เคิด โพะเทนแฌ็ลลิ บี เน็คซท แม็น)
Listen man, sh*t changed
(ลิ๊สซึ่น แม็น , ฌะ *ที เชนจ)
I came up from doing my thang
(ไอ เคม อัพ ฟร็อม ดูอิง มาย เตง)
Homey I’m holing, holing, holing
(โฮมี แอม โฮลิง , โฮลิง , โฮลิง)
sh*t man, the store owner watching you
(ฌะ *ที แม็น , เดอะ ซโท โอนเออะ วัทชิง ยู)
For something get stolen, stolen, stolen
(ฟอ ซัมติง เก็ท ซโทเล็น , ซโทเล็น , ซโทเล็น)

[Chorus]
([ โครัซ ])
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
Mad at me, I think I know why
(แม็ด แอ็ท มี , ไอ ธิงค ไอ โน ฮไว)
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
In the jewelery store, looking at sh*t you can’t buy
(อิน เดอะ จิววารี่ ซโท , ลุคอิง แอ็ท ฌะ *ที ยู แค็นท ไบ)
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
In the dealership, trying to get a test-drive
(อิน เดอะ ดิลเลอร์ชิพ , ทไรอิง ทู เก็ท ดา เท็ซท ดไรฝ)
N*gga you’s a window shopper
(เอ็น *gga ยู ซา วีนโด shopper)
Mad as f*ck when you see me ride by
(แม็ด แอ็ส เอฟ *ck ฮเว็น ยู ซี มี ไรด ไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Window Shopper คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น