เนื้อเพลง Work This out คำอ่านไทย High School Musical Cast

Chad:
(ชาด :)
How did we get from the top of the World
(เฮา ดิด วี เก็ท ฟร็อม เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
to the bottom of the heap?
(ทู เดอะ บอตตัม อ็อฝ เดอะ ฮีพ)

Taylor:
(เทเลอร์ :)
I don’t recall you mentioning
(ไอ ด้อนท์ ริคอล ยู เมนเชนิงสฺ)
the boss is such a creep
(เดอะ บอส ซิส ซัช อะ ครีพ)

Zeke:
(Zeke :)
We still have the ingredients to
(วี ซทิล แฮ็ฝ ดิ อินกรีเดียนท ทู)
make this summer sweet
(เมค ดีซ ซัมเมอะ สวี้ท)

Martha:
(มาสตา :)
Well, i got rags instead of riches
(เว็ล , ไอ ก็อท แร็ก อินซเทด อ็อฝ ริชอิส)

Jason:
(เจสัน :)
And all these dirty dishes
(แอ็นด ออล ฑิส เดอทิ ดิสชิด)

All:
(ออล :)
Just wish i had three wishes
(จัซท วิฌ ไอ แฮ็ด ธรี วิซเชรด)

Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
[Okay guys, break it up]
([ โอเค ไก , บเรค อิท อัพ ])

Troy:
(ทรอย :)
We’ve got to work, work
(หวีบ ก็อท ทู เวิค , เวิค)
to work this out
(ทู เวิค ดีซ เอ้า)
We’ll make things right,
(เว็ล เมค ธิง ไรท ,)
the sun will shine
(เดอะ ซัน วิล ไฌน)
If we work, work
(อิฟ วี เวิค , เวิค)
there’ll be no doubt
(เดอะเรล บี โน เดาท)
We can still save the summer
(วี แค็น ซทิล เซฝ เดอะ ซัมเมอะ)
If we work this out!
(อิฟ วี เวิค ดีซ เอ้า !)

Chad:
(ชาด :)
[Dude, what have you gotten us into?]
([ ดยูด , ว็อท แฮ็ฝ ยู กอททน อัซ อีนทุ ])

Troy:
(ทรอย :)
[Come on, we can totally
([ คัมมอน , วี แค็น โททอลลี่)
turn this thing around]
(เทิน ดีซ ธิง อะเรานด ])

Chad:
(ชาด :)
I’d rather face a seven footer
(อาย ราฑเออะ เฟซ อะ เซฝเอ็น ฟูทเออะ)
straight up in the post
(ซทเรท อัพ อิน เดอะ โพซท)

Taylor:
(เทเลอร์ :)
That sure beats hangin’ here
(แดท ฌุร บีท แฮนจิ้นเฮียร)

Taylor & Martha:
(เทเลอร์ & มาสตา :)
And burning someone’s toast.
(แอ็นด เบรินนิง ซัมวัน โทซท)

Jason:
(เจสัน :)
I needed Benjamins, but
(ไอ นีด เบทจามิน , บัท)
this ain’t worth the stress
(ดีซ เอน เวิธ เดอะ ซทเร็ซ)

Kelsi:
(Kelsi :)
Maybe there’s a better way
(เมบี แดร์ ซา เบทเทอะ เว)
to fix this greasy mess
(ทู ฟิคซ ดีซ กรีซอิ เมซ)

Troy:
(ทรอย :)
We’re a champion team,
(เวีย อะ แชมเพียน ทีม ,)
a well-oiled machine,
(อะ เว็ล ออยล มะฌีน ,)
and we’ve faced tougher
(แอ็นด หวีบ เฟซ ทักเฟอ)
problems than this.
(พรอบเล็ม แฑ็น ดีซ)
I know it’s a grind, but
(ไอ โน อิทซ ซา ไกรนด , บัท)
I’m sure we can find
(แอม ฌุร วี แค็น ไฟนด)
a way to have fun while
(อะ เว ทู แฮ็ฝ ฟัน ฮไวล)
we get this job done.
(วี เก็ท ดีซ โจบ ดัน)
We’ve got to work, work
(หวีบ ก็อท ทู เวิค , เวิค)
to work this out
(ทู เวิค ดีซ เอ้า)

Troy and Gabriella:
(ทรอย แอ็นด แร๊บบีเอลล่า :)
We’ll make things right
(เว็ล เมค ธิง ไรท)
the sun will shine
(เดอะ ซัน วิล ไฌน)
If we work, work
(อิฟ วี เวิค , เวิค)
there’ll be no doubt
(เดอะเรล บี โน เดาท)
We can still save the summer
(วี แค็น ซทิล เซฝ เดอะ ซัมเมอะ)

Zeke, Kelsi, Troy & Gabriella:
(Zeke , Kelsi , ทรอย & แร๊บบีเอลล่า :)
If we work this out!!
(อิฟ วี เวิค ดีซ เอ้า ! !)

Troy:
(ทรอย :)
[Let’s work it!]
([ เล็ท เวิค อิท ! ])
Tell me what you want
(เท็ล มี ว็อท ยู ว็อนท)

Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
Tell me what you need
(เท็ล มี ว็อท ยู นีด)

Zeke:
(Zeke :)
A little bit of sugar
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฌูกเออะ)

Martha:
(มาสตา :)
A little bit of b*tter
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ บี *tter)

Kelsi:
(Kelsi :)
It’s the perfect recipe!
(อิทซ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เรซอิพี !)

All:
(ออล :)
Pay day!
(เพ เด !)

Jason:
(เจสัน :)
It’ll taste so sweet
(อิว เทซท โซ สวี้ท)

All:
(ออล :)
Pay Day!
(เพ เด !)

Zeke:
(Zeke :)
Good enough to eat
(เกิด อินัฟ ทู อีท)

Jason:
(เจสัน :)
Gonna make some motion pictures
(กอนนะ เมค ซัม โมฌัน พีคเชอะ)

Martha:
(มาสตา :)
Hit the mall with all my sisters
(ฮิท เดอะ มอล วิฑ ออล มาย ซีซเทอะ)

Zeke:
(Zeke :)
Get tickets to the Knicks and Sixers
(เก็ท ทีคเคท ทู เดอะ Knicks แซน ซิกส์)

Kelsi:
(Kelsi :)
Kick it with the music mixers
(คิด อิท วิฑ เดอะ มยูสิค มีคเซอะ)

Chad:
(ชาด :)
Buy a ride that suits my style
(ไบ อะ ไรด แดท ซยูท มาย ซไทล)

Taylor:
(เทเลอร์ :)
Lounge around the pool and while
(เลานจ อะเรานด เดอะ พูล แอ็นด ฮไวล)

Troy:
(ทรอย :)
Make a date with my favorite girl
(เมค เก เดท วิฑ มาย เฟเฝอะริท เกิล)

Troy & Gabriella:
(ทรอย & แร๊บบีเอลล่า :)
We’ve got it made!
(หวีบ ก็อท ดิธ เมด !)

All:
(ออล :)
We’ve got to work, work
(หวีบ ก็อท ทู เวิค , เวิค)
to work this out
(ทู เวิค ดีซ เอ้า)
We’ll make things right,
(เว็ล เมค ธิง ไรท ,)
the sun will shine
(เดอะ ซัน วิล ไฌน)
If we work, work
(อิฟ วี เวิค , เวิค)
there’ll be no doubt
(เดอะเรล บี โน เดาท)
We can still save the summer
(วี แค็น ซทิล เซฝ เดอะ ซัมเมอะ)
If we work this out!
(อิฟ วี เวิค ดีซ เอ้า !)
Work This!
(เวิค ดีซ !)
Gotta Work This!
(กอททะ เวิค ดีซ !)
We can work this out!
(วี แค็น เวิค ดีซ เอ้า !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Work This out คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น