เนื้อเพลง If God Will Send His Angels คำอ่านไทย U2

Nobody else here baby
(โนบอดี้ เอ็ลซ เฮียร เบบิ)
No one here to blame
(โน วัน เฮียร ทู บเลม)
No one to point the finger
(โน วัน ทู พอยนท เดอะ ฟีงเกอะ)
It’s just you and me and the rain
(อิทซ จัซท ยู แอ็นด มี แอ็นด เดอะ เรน)

Nobody made you do it
(โนบอดี้ เมด ยู ดู อิท)
No one put words in your mouth
(โน วัน พัท เวิด ซิน ยุร เมาธ)
Nobody here taking orders
(โนบอดี้ เฮียร เทคอิง ออเดอะ)
When love took a train heading south
(ฮเว็น ลัฝ ทุค กา ทเรน เฮดอิง เซาธ)

It’s the blind leading the blond
(อิทซ เดอะ บไลนด ลีดอิง เดอะ บล็อนด)
It’s the stuff, it’s the stuff of country songs
(อิทซ เดอะ ซทัฟ , อิทซ เดอะ ซทัฟ อ็อฝ คันทริ ซ็อง)

Hey if God will send his angels
(เฮ อิฟ ก็อด วิล เซ็นด ฮิส เอนเจล)
And if God will send a sign
(แอ็นด อิฟ ก็อด วิล เซ็นด อะ ไซน)
And if God will send his angels
(แอ็นด อิฟ ก็อด วิล เซ็นด ฮิส เอนเจล)
Would everything be alright
(เวิด เอ๊วี่ติง บี ออลไร๊ท)

God has got his phone off the hook, babe
(ก็อด แฮ็ส ก็อท ฮิส โฟน ออฟฟ เดอะ ฮุค , เบบ)
Would he even pick up if he could
(เวิด ฮี อีเฝ็น พิค อัพ อิฟ ฮี เคิด)
It’s been a while since we saw that child
(อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ วี ซอ แดท ไชล)
Hanging ’round this neighbourhood
(แฮงอิง เรานด ดีซ เนเบอะฮุด)
You see his mother dealing in a doorway
(ยู ซี ฮิส ม๊าเธ่อร์ ดีลลิง อิน อะ ดอร์เวย์)
See Father Christmas with a begging bowl
(ซี ฟาเฑอะ ครีซมัซ วิฑ อะ เบกกิง โบล)
Jesus sister’s eyes are a blister
(จีสัซ ซีซเทอะ ไอ แซร์ อะ บลีซเทอะ)
The High Street never looked so low
(เดอะ ไฮ ซทรีท เนฝเวอะ ลุค โซ โล)

It’s the blind leading the blond
(อิทซ เดอะ บไลนด ลีดอิง เดอะ บล็อนด)
It’s the cops collecting for the cons
(อิทซ เดอะ ค็อพ คะเลคทิง ฟอ เดอะ ค็อน)
So where is the hope and where is the faith
(โซ ฮแว อีส เดอะ โฮพ แอ็นด ฮแว อีส เดอะ เฟธ)
And the love…what’s that you say to me
(แอ็นด เดอะ ลัฝ ว็อท แดท ยู เซ ทู มี)
Does love…light up your Christmas Tree
(โด ลัฝ ไลท อัพ ยุร ครีซมัซ ทรี)
The next minute you’re blowing a fuse
(เดอะ เน็คซท มินยูท ยัวร์ โบลวิง อะ ฟยูส)
And the cartoon network turns into the news
(แอ็นด เดอะ คาทูน เน็ทเวิรค เทิน อีนทุ เดอะ นยู)

If God will send his angels
(อิฟ ก็อด วิล เซ็นด ฮิส เอนเจล)
And if God will send a sign
(แอ็นด อิฟ ก็อด วิล เซ็นด อะ ไซน)
And if God will send his angels
(แอ็นด อิฟ ก็อด วิล เซ็นด ฮิส เอนเจล)
Where do we go
(ฮแว ดู วี โก)
Where do we go
(ฮแว ดู วี โก)

Jesus never let me down
(จีสัซ เนฝเวอะ เล็ท มี เดาน)
You know Jesus used to show me the score
(ยู โน จีสัซ ยูซ ทู โฌ มี เดอะ ซโค)
Then they put Jesus in show business
(เด็น เด พัท จีสัซ ซิน โฌ บีสเน็ซ)
Now it’s hard to get in the door
(เนา อิทซ ฮาด ทู เก็ท อิน เดอะ โด)

It’s the stuff, it’s the stuff of country songs
(อิทซ เดอะ ซทัฟ , อิทซ เดอะ ซทัฟ อ็อฝ คันทริ ซ็อง)
But I guess it was something to go on
(บัท ไอ เก็ซ ซิท วอส ซัมติง ทู โก ออน)

If God will send his angels
(อิฟ ก็อด วิล เซ็นด ฮิส เอนเจล)
I sure could use them here right now
(ไอ ฌุร เคิด ยูซ เฑ็ม เฮียร ไรท เนา)
Well if God would send his angels
(เว็ล อิฟ ก็อด เวิด เซ็นด ฮิส เอนเจล)
Where do we go
(ฮแว ดู วี โก)

I don’t want to lie
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไล)
[Where do we go]
([ ฮแว ดู วี โก ])
I don’t want to have a feel for the song
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู แฮ็ฝ อะ ฟีล ฟอ เดอะ ซ็อง)
And I want to love, and I…
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู ลัฝ , แอ็นด ดาย)
[Where do we go]
([ ฮแว ดู วี โก ])
And I want to feel alone
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู ฟีล อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If God Will Send His Angels คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น