เนื้อเพลง Highway Don’t Care คำอ่านไทย Tim McGraw feat Taylor Swift, Keith Urban

Bet your window’s rolled down and your hair’s pulled back
(เบ็ท ยุร วีนโด โรล เดาน แอ็นด ยุร แฮ พุล แบ็ค)
And I bet you got no idea you’re going way too fast
(แอ็นด ดาย เบ็ท ยู ก็อท โน ไอดีอะ ยัวร์ โกอิ้ง เว ทู ฟัซท)
you’re trying not to think about what went wrong
(ยัวร์ ทไรอิง น็อท ทู ธิงค อะเบาท ว็อท เว็นท ร็อง)
Trying not to stop ’til you get where you goin’
(ทไรอิง น็อท ทู ซท็อพ ทิล ยู เก็ท ฮแว ยู โกอิน)
you’re trying to stay awake so I bet you turn on the radio
(ยัวร์ ทไรอิง ทู ซเท อะเวค โซ ไอ เบ็ท ยู เทิน ออน เดอะ เรดิโอ)
And the song goes
(แอ็นด เดอะ ซ็อง โกซ)

I can’t live without you, I can’t live without you, baby
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , เบบิ)
I can’t live without you, I can’t live without you, baby, baby
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , เบบิ , เบบิ)

The highway won’t hold you tonight
(เดอะ ไฮฮเวย์ ว็อนท โฮลด ยู ทุไนท)
The highway don’t know you’re alive
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ โน ยัวร์ อะไลฝ)
The highway don’t care if you’re all alone
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ แค อิฟ ยัวร์ ออล อะโลน)
But I do, I do.
(บัท ไอ ดู , ไอ ดู)
The highway won’t dry your tears
(เดอะ ไฮฮเวย์ ว็อนท ดไร ยุร เทีย)
The highway don’t need you here
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ นีด ยู เฮียร)
The highway don’t care if you’re coming home
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ แค อิฟ ยัวร์ คัมอิง โฮม)
But I do, I do.
(บัท ไอ ดู , ไอ ดู)

I bet you got a dead cell phone in your shotgun seat
(ไอ เบ็ท ยู ก็อท ดา เด็ด เซ็ล โฟน อิน ยุร ชอทกัน ซีท)
Yeah, I bet you’re bending God’s ear talking ’bout me.
(เย่ , ไอ เบ็ท ยัวร์ แบนดิง ก็อด เอีย ทอคอิง เบาท มี)
you’re trying not to let the first tear fall out
(ยัวร์ ทไรอิง น็อท ทู เล็ท เดอะ เฟิซท เทีย ฟอล เอ้า)
Trying not to think about turning around
(ทไรอิง น็อท ทู ธิงค อะเบาท เทินนิง อะเรานด)
you’re trying not to get lost in the sound but that song is always on
(ยัวร์ ทไรอิง น็อท ทู เก็ท ล็อซท อิน เดอะ เซานด บัท แดท ซ็อง อีส ออลเว ออน)
So you sing along
(โซ ยู ซิง อะลอง)

I can’t live without you, I can’t live without you, baby
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , เบบิ)
I can’t live without I can’t live without you baby, oh baby
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู เบบิ , โอ เบบิ)

The highway won’t hold you tonight
(เดอะ ไฮฮเวย์ ว็อนท โฮลด ยู ทุไนท)
The highway don’t know you’re alive
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ โน ยัวร์ อะไลฝ)
The highway don’t care if you’re all alone
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ แค อิฟ ยัวร์ ออล อะโลน)
But I do, I do.
(บัท ไอ ดู , ไอ ดู)
The highway won’t dry your tears
(เดอะ ไฮฮเวย์ ว็อนท ดไร ยุร เทีย)
The highway don’t need you here
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ นีด ยู เฮียร)
The highway don’t care if you’re coming home
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ แค อิฟ ยัวร์ คัมอิง โฮม)
But I do, I do.
(บัท ไอ ดู , ไอ ดู)

I can’t live without you, I can’t live without you, baby
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , เบบิ)
I can’t live without I can’t live without you, baby, oh baby
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , เบบิ , โอ เบบิ)

The highway don’t care
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ แค)
The highway don’t care
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ แค)
The highway don’t care
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ แค)
But I do, I do.
(บัท ไอ ดู , ไอ ดู)

I can’t live without you, I can’t live without you, baby
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , เบบิ)
I can’t live without I can’t live without you, baby, oh baby
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , เบบิ , โอ เบบิ)
[The highway don’t care
([ เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ แค)
The highway don’t care
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ แค)
The highway don’t care
(เดอะ ไฮฮเวย์ ด้อนท์ แค)
But I do, I do]
(บัท ไอ ดู , ไอ ดู ])
[x3]
([ x3 ])

I can’t live without you, I can’t live without you, baby
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Highway Don’t Care คำอ่านไทย Tim McGraw feat Taylor Swift, Keith Urban

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น