เนื้อเพลง I Think I’m Paranoid คำอ่านไทย Garbage

You can look but you can’t touch
(ยู แค็น ลุค บัท ยู แค็นท ทั๊ช)
I don’t think I like you much
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ ไลค ยู มัช)
Heaven knows what a girl can do
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ดา เกิล แค็น ดู)
Heaven knows what you’ve got to prove
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ยู๊ฟ ก็อท ทู พรูฝ)

I think I’m paranoid
(ไอ ธิงค แอม พารานอย)
And complicated
(แอ็นด คอมพลิเคท)
I think I’m paranoid
(ไอ ธิงค แอม พารานอย)
Manipulate it
(มะนีพอิวเลท อิท)
Bend me break me anyway you need me
(เบ็นด มี บเรค มี เอนอิเว ยู นีด มี)
All I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)
Bend me break me breaking down is easy
(เบ็นด มี บเรค มี บเรคคิง เดาน อีส อีสอิ)
All I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)

I fall down just to give you a thrill
(ไอ ฟอล เดาน จัซท ทู กิฝ ยู อะ ธริล)
Prop me up with another pill
(พร็อพ มี อัพ วิฑ แอะนัธเออะ พิล)
If I should fail, if I should fold
(อิฟ ฟาย เชิด เฟล , อิฟ ฟาย เชิด โฟลด)
I nailed my faith to the sticking pole
(ไอ เนล มาย เฟธ ทู เดอะ สติ๊กคิง โพล)

I think I’m paranoid
(ไอ ธิงค แอม พารานอย)
Manipulate it
(มะนีพอิวเลท อิท)
I think I’m paranoid
(ไอ ธิงค แอม พารานอย)
And complicated
(แอ็นด คอมพลิเคท)
Steal me
(ซทีล มี)
Deal me
(ดีล มี)
Anyway you heal me
(เอนอิเว ยู ฮีล มี)
Maim me
(เมม มี)
Tame me
(เทม มี)
You can never change me
(ยู แค็น เนฝเวอะ เชนจ มี)
Love me
(ลัฝ มี)
Like me
(ไลค มี)
Come ahead and fight me
(คัม อะเฮด แอ็นด ไฟท มี)
Please me
(พลีส มี)
Tease me
(ทีส มี)
Go ahead and leave me.
(โก อะเฮด แอ็นด ลีฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Think I’m Paranoid คำอ่านไทย Garbage

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น