เนื้อเพลง With You คำอ่านไทย LMFAO

[Chorus]
([ โครัซ ])
It’s crazy, I never want this feeling to end.
(อิทซ คเรสิ , ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ ฟีลอิง ทู เอ็นด)
This is what it means to be friends
(ดีซ ซิส ว็อท ดิธ มีน ทู บี ฟเร็นด)
Only when I’m hanging with you
(โอ๊นลี่ ฮเว็น แอม แฮงอิง วิฑ ยู)
Oh I cant stop dreaming cause,
(โอ ไอ แค็นท ซท็อพ ดรีมมิง คอส ,)
Its crazy, I never want this feeling to end
(อิทซ คเรสิ , ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ ฟีลอิง ทู เอ็นด)
This is what it means to be friends
(ดีซ ซิส ว็อท ดิธ มีน ทู บี ฟเร็นด)
Only when I’m hanging with you
(โอ๊นลี่ ฮเว็น แอม แฮงอิง วิฑ ยู)
[Check it check it out]
([ เช็ค อิท เช็ค อิท เอ้า ])
Oh I cant stop dreaming cause,
(โอ ไอ แค็นท ซท็อพ ดรีมมิง คอส ,)

Yo, it was only dreams, I used to play chess at the coffee bean.
(โย , อิท วอส โอ๊นลี่ ดรีม , ไอ ยูซ ทู พเล เช็ซ แอ็ท เดอะ คอฟฟิ บีน)
And as my coffee steamed I thought about my life and my ?? dreams.
(แอ็นด แอ็ส มาย คอฟฟิ ซทีม ดาย ธอท อะเบาท มาย ไลฟ แอ็นด มาย ดรีม)
It’s so sick and I’m startin’ to mix thanks to an;
(อิทซ โซ ซิค แอ็นด แอม สตาร์ดิน ทู มิคซ แธ็งค ทู แอน 😉
rest in piece banana split
(เร็ซท อิน พีซ บะแนนอะ ซพลิท)
Was the place we all went Sundays,
(วอส เดอะ พเลซ วี ออล เว็นท ซันดิ ,)
to make people feel this way we would one day
(ทู เมค พี๊เพิ่ล ฟีล ดีซ เว วี เวิด วัน เด)
And I remember when you gave me a secret,
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู เกฝ มี อะ ซีคเร็ท ,)
popped in the DVD and peeped it
(โพพี อิน เดอะ DVD แอ็นด พีพ ดิท)
And if you dreamin you achivin, after that it was a wrap
(แอ็นด อิฟ ยู ดรีมมิน ยู achivin , อาฟเทอะ แดท ดิธ วอส ซา แร็พ)
And now I walk in the club like a million times,
(แอ็นด เนา ไอ วอค อิน เดอะ คลับ ไลค เก มีลยัน ไทม ,)
Spit on the mic like a million rhymes,
(ซพิท ออน เดอะ ไมคะ ไลค เก มีลยัน ไรม ,)
We party rock to a billion drops and this shot makes one zillion shots
(วี พาทิ ร็อค ทู อะ บีลยัน ดร็อพ แซน ดีซ ฌ็อท เมค วัน ซิลหลิออน ฌ็อท)

Yes I’m feelin’ good, and we the best I’m feelin’ good
(เย็ซ แอม ฟีลิน เกิด , แอ็นด วี เดอะ เบ็ซท แอม ฟีลิน เกิด)
And in your breast I’m feelin’ good, haha lmfao
(แอ็นด อิน ยุร บเร็ซท แอม ฟีลิน เกิด , ฮาฮา lmfao)
Ima bro with this party thang
(แอมอา โบรวิฑ ดีซ พาทิ เตง)
I love ?? and bacardi mang
(ไอ ลัฝ แอ็นด เบคาดีmang)
Hey, I’ve been the same ??
(เฮ , แอฝ บีน เดอะ เซม)
You and I and the crew that I roll with,
(ยู แอ็นด ดาย แอ็นด เดอะ ครู แดท ไอ โรล วิฑ ,)
It’s gonna be the the same crew I roll old with
(อิทซ กอนนะ บี เดอะ เซม ครู ไอ โรล โอลด วิฑ)
Memories fade like old leather
(เมรโมรี เฝด ไลค โอลด เลฑเออะ)
But the music that we make gonna last forever
(บัท เดอะ มยูสิค แดท วี เมค กอนนะ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Legacy
(เลกอะซิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Its crazy, I never want this feeling to end
(อิทซ คเรสิ , ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ ฟีลอิง ทู เอ็นด)
This is what it means to be friends
(ดีซ ซิส ว็อท ดิธ มีน ทู บี ฟเร็นด)
Only when I’m hanging with you
(โอ๊นลี่ ฮเว็น แอม แฮงอิง วิฑ ยู)
Oh I cant stop dreaming cause,
(โอ ไอ แค็นท ซท็อพ ดรีมมิง คอส ,)
Its crazy, I never want this feeling to end
(อิทซ คเรสิ , ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ ฟีลอิง ทู เอ็นด)
This is what it means to be friends
(ดีซ ซิส ว็อท ดิธ มีน ทู บี ฟเร็นด)
Only when I’m hanging with you
(โอ๊นลี่ ฮเว็น แอม แฮงอิง วิฑ ยู)
[Only with you foo]
([ โอ๊นลี่ วิฑ ยู ฟู ])
Oh I cant stop dreaming cause,
(โอ ไอ แค็นท ซท็อพ ดรีมมิง คอส ,)

[Check it]
([ เช็ค อิท ])
I feel like flyin’, on top of my game and I ain’t even tryin’
(ไอ ฟีล ไลค ฟายอิน , ออน ท็อพ อ็อฝ มาย เกม แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น ทายอิน)
Nowadays I’m stylin’ and when she make it I feel like cryin’
(เนาอะเดส แอม สตีลิน แอ็นด ฮเว็น ชี เมค อิท ไอ ฟีล ไลค คายอิน)
It’s better than I hoped it’d be
(อิทซ เบทเทอะ แฑ็น นาย ฮ็อพ อิทด บี)
I walk down the street and people notice me
(ไอ วอค เดาน เดอะ ซทรีท แอ็นด พี๊เพิ่ล โนทิซ มี)
No body was as broke as me
(โน บอดอิ วอส แอ็ส บโรค แอ็ส มี)
They say you never get nowhere smokin’ weed
(เด เซ ยู เนฝเวอะ เก็ท โนแวร์ สโมกิน วี)
So I roll one up I stepped on a landmine blowin’ up
(โซ ไอ โรล วัน อัพ ไอ สตอปชฺ ออน อะ แลนมาย โบลวิน อัพ)
And I ain’t never growin’ up
(แอ็นด ดาย เอน เนฝเวอะ โกรวิน อัพ)
And if the party rocks and you know it’s us
(แอ็นด อิฟ เดอะ พาทิ ร็อค แซน ยู โน อิทซ อัซ)
Me and foo in the club ??
(มี แอ็นด ฟู อิน เดอะ คลับ)
Back when I wasn’t old enough
(แบ็ค ฮเว็น นาย วอสซึ้น โอลด อินัฟ)
Now bottles all night ??
(เนา บ๊อทเทิ่ล ซอร์ ไนท)
Cheers and toasts to us
(เชีย แซน โทซท ทู อัซ)

Oh, we winnin’ now
(โอ , วี วินนิน เนา)

My fans show love and women shout
(มาย แฟน โฌ ลัฝ แอ็นด วีมเอิน เฌาท)
Make me feel like I’m the man
(เมค มี ฟีล ไลค แอม เดอะ แม็น)
All of my friends n’ my fans don’t let em change you
(ออล อ็อฝ มาย ฟเร็นด เอ็น มาย แฟน ด้อนท์ เล็ท เอ็ม เชนจ ยู)
Been from London to japan and I’m still the same dude
(บีน ฟร็อม ลันดัน ทู จะแพน แอ็นด แอม ซทิล เดอะ เซม ดยูด)
And he’s still the same foo
(แอ็นด อีส ซทิล เดอะ เซม ฟู)
Struggles we came threw
(สทรั๊กเกิ้ล วี เคม ธรู)
Stuck with our team and our dream and look how it came true
(ซทัค วิฑ เอ๊า ทีม แอ็นด เอ๊า ดรีม แอ็นด ลุค เฮา อิท เคม ทรู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Its crazy, I never want this feeling to end
(อิทซ คเรสิ , ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ ฟีลอิง ทู เอ็นด)
This is what it means to be friends
(ดีซ ซิส ว็อท ดิธ มีน ทู บี ฟเร็นด)
Only when I’m hanging with you
(โอ๊นลี่ ฮเว็น แอม แฮงอิง วิฑ ยู)
Oh I cant stop dreaming cause,
(โอ ไอ แค็นท ซท็อพ ดรีมมิง คอส ,)
Its crazy, I never want this feeling to end
(อิทซ คเรสิ , ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ ฟีลอิง ทู เอ็นด)
This is what it means to be friends
(ดีซ ซิส ว็อท ดิธ มีน ทู บี ฟเร็นด)
Only when I’m hanging with you
(โอ๊นลี่ ฮเว็น แอม แฮงอิง วิฑ ยู)
Oh I cant stop dreaming cause,
(โอ ไอ แค็นท ซท็อพ ดรีมมิง คอส ,)

Oh oh woah woah, with you [x12]
(โอ โอ ว้าว ว้าว , วิฑ ยู [ x12 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง With You คำอ่านไทย LMFAO

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น