เนื้อเพลง Welcome To New York City คำอ่านไทย Cam’ron feat Jay-Z, Juelz Santana

[Jay-Z] Turn the motherf*cking music up
([ เจ ซี ] เทิน เดอะ motherf*คิง มยูสิค อัพ)
[Cam’Ron] Just Blaze, man. You owe me n*gga
([ แคมรัน ] จัซท บเลส , แม็น ยู โอ มี เอ็น *gga)
[Jay-Z] Yeah, yeah, yeah, yeah. Welcome to the Empire State.
([ เจ ซี ] เย่ , เย่ , เย่ , เย่ เวลคัม ทู ดิ เอมไพร ซเทท)
Home of the World Trade. Birthplace of Michael Jordan.
(โฮม อ็อฝ เดอะ เวิลด เทรด เบิธพเลซ อ็อฝ ไมเล จอแดน)
Home of Biggie Smalls. Roc-A-Fella headquaters.
(โฮม อ็อฝ บิ๊กกี้ ซมอล ร็อค อะ เฟลลา headquaters)
Ladies and gentlemen, Killa Cam, Young Hov is definitely in the building
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน , คิวลา แค็ม , ยัง Hov อีส เดฟอินิทลิ อิน เดอะ บีลดิง)
Brooklyn, Harlem World
(บรูกคิน , ฮาร์เล็ม เวิลด)
[Welcome to New York City, welcome to New York City]
([ เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ , เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ ])
Stand the f*ck up!
(ซแท็นด เดอะ เอฟ *ck อัพ !)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I’m a B.K. brawler
(แอม มา บี เค brawler)
Marcy projects hallway loiterer
(มาร์ซี พรอจเอ็คท ฮอวเวย์ loiterer)
Pure coke copper, get your order up
(พยูร โคค คอพเพอะ , เก็ท ยุร ออเดอะ อัพ)
I bring em to Baltimore in the floor to splore
(ไอ บริง เอ็ม ทู บอวทิมอว์ อิน เดอะ ฟโล ทู splore)
It’s gonna cost you more if I gotta get em to Florida
(อิทซ กอนนะ ค็อซท ยู โม อิฟ ฟาย กอททะ เก็ท เอ็ม ทู ฟอรีดา)
Rugged game attender
(รักกิด เกม attender)
With the bent pole on the sidewalk with the tin plates on the fender
(วิฑ เดอะ เบ็นท โพล ออน เดอะ ไซด์ว๊อก วิฑ เดอะ ทิน เพล๊ท ออน เดอะ เฟนเดอะ)
I ain’t hard to find you catch me frontin center
(ไอ เอน ฮาด ทู ไฟนด ยู แค็ช มี ฟ้อนดิน เซนเทอะ)
At the Knick game, big chain and all my splender
(แอ็ท เดอะ Knick เกม , บิก เชน แอ็นด ออล มาย splender)
Match the spike and the pen left to write
(แม็ช เดอะ ซไพค แอ็นด เดอะ เพ็น เล็ฟท ทู ไรท)
I own Madison Square, catch me at the fight
(ไอ โอน เมดิซัน ซคแว , แค็ช มี แอ็ท เดอะ ไฟท)
But damn once again if you pan left at the ice
(บัท แด็ม วันซ อะเกน อิฟ ยู แพน เล็ฟท แอ็ท ดิ ไอซ)
If you the man that write checks with the hand that don’t write
(อิฟ ยู เดอะ แม็น แดท ไรท เช็ค วิฑ เดอะ แฮ็นด แดท ด้อนท์ ไรท)
I go off the head when I’m rambling on the mic
(ไอ โก ออฟฟ เดอะ เฮ็ด ฮเว็น แอม แรมบลิง ออน เดอะ ไมคะ)
And I go off the feds when I’m srambling at night
(แอ็นด ดาย โก ออฟฟ เดอะ เฟ็ด ฮเว็น แอม sramblings แอ็ท ไนท)
And if its off the set I brought hammers to the fight
(แอ็นด อิฟ อิทซ ออฟฟ เดอะ เซ็ท ไอ บรอท แฮมเมอะ ทู เดอะ ไฟท)
But we from New York City, right Cam?
(บัท วี ฟร็อม นยู ยอค ซีทอิ , ไรท แค็ม)
[[Cam:] Ya damn right]
([ [ แค็ม : ] ยา แด็ม ไรท ])

[Chorus: Juelz Santana]
([ โครัซ : จูลซ ซันทาน่า ])
It’s the home of 9-11, the place of the lost towers
(อิทซ เดอะ โฮม อ็อฝ นาย 11 , เดอะ พเลซ อ็อฝ เดอะ ล็อซท เท๊าเว่อร์)
We still banging, we never lost power, tell em
(วี ซทิล แบงกิง , วี เนฝเวอะ ล็อซท เพาเออะ , เท็ล เอ็ม)
Welcome to New York City, welcome to New York City
(เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ , เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ)
Y’all f*ckin with BK’s banger and Harlem’s own gangster
(ยอล เอฟ *ckin วิฑ BKs แบงเงอ แอ็นด ฮาร์เล็ม โอน แกะซเทอะ)
Now that’s danger theres nothing left to shape up
(เนา แด๊ท เดนเจอะ แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู เฌพ อัพ)
Welcome to New York City, welcome to New York City
(เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ , เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ)

[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
Yo, theres a war going on outside no man is safe from
(โย , แดร์ ซา วอ โกอิ้ง ออน เอาทไซด โน แม็น อีส เซฟ ฟร็อม)
It don’t matter if you three feet or eight-one
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ยู ธรี ฟีท ออ เอท วัน)
You’ll get eight from me, nine and straight blown
(โยว เก็ท เอท ฟร็อม มี , ไนน แอ็นด ซทเรท บโลน)
Wig split, melon cracked, all that on day one
(วิก ซพลิท , เมลอัน คแร็ค , ออล แดท ออน เด วัน)
Carry eight guns, two in the trunk
(แคริ เอท กัน , ทู อิน เดอะ ทรังค)
Two in the waist, two in the ankle, two to just spank you
(ทู อิน เดอะ เวซท , ทู อิน ดิ แองเคิล , ทู ทู จัซท ซแพ็งค ยู)
You can jam with them jammers, blam with them blammers
(ยู แค็น แจ็ม วิฑ เฑ็ม jammers , blam วิฑ เฑ็ม blammers)
It’s hot here, ask Mase he ran to Atlanta
(อิทซ ฮ็อท เฮียร , อาซค Mase ฮี แร็น ทู แอทแรนทา)
You think we know what life do, make wanna mold the cycle
(ยู ธิงค วี โน ว็อท ไลฟ ดู , เมค วอนนา โมลด เดอะ ไซ๊เคิ้ล)
Drinkers they so delightful, blinging with so much ice
(ดริงเคอร์ เด โซ ดิไลทฟุล , บลิงงิง วิฑ โซ มัช ไอซ)
In front of sparks, body cops Dilano
(อิน ฟรันท อ็อฝ ซพาค , บอดอิ ค็อพ Dilano)
Block away watch by Gotti and Girvano
(บล็อค อะเว ว็อช ไบ ก๊อดดิ แอ็นด Girvano)
It’s la costra nostra, someone close approach ya
(อิทซ ลา costra nostra , ซัมวัน คโลส แอ็พโรช ยา)
They’ll toast ya gopher, bread loaf with shofer
(เด๊ว โทซท ยา โกเฟอะ , บเร็ด โลฟ วิฑ shofer)
Old coke they raise up and snort, blayze up ya fort
(โอลด โคค เด เรส อัพ แอ็นด ซนอท , blayze อัพ ยา โฟท)
Jay puff shine, cases was caught
(เจ พัฟ ไฌน , เคซ วอส คอท)
Midnight pick fights, they love a victim
(มิดไนท์ พิค ไฟท , เด ลัฝ อะ ฝิคทิม)
Watch him fore he watch you, Killa
(ว็อช ฮิม โฟ ฮี ว็อช ยู , คิวลา)

[Chorus: Juelz Santana]
([ โครัซ : จูลซ ซันทาน่า ])
It’s the home of 9-11, the place of the lost towers
(อิทซ เดอะ โฮม อ็อฝ นาย 11 , เดอะ พเลซ อ็อฝ เดอะ ล็อซท เท๊าเว่อร์)
We still banging, we never lost power, tell em
(วี ซทิล แบงกิง , วี เนฝเวอะ ล็อซท เพาเออะ , เท็ล เอ็ม)
Welcome to New York City, welcome to New York City
(เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ , เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ)
Y’all f*ckin with BK’s banger and Harlem’s own gangster
(ยอล เอฟ *ckin วิฑ BKs แบงเงอ แอ็นด ฮาร์เล็ม โอน แกะซเทอะ)
Now that’s danger theres nothing left to shape up
(เนา แด๊ท เดนเจอะ แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู เฌพ อัพ)
Welcome to New York City, welcome to New York City
(เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ , เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ)

[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
I’m from 101, west to Hunt 40th, this sh*t is live
(แอม ฟร็อม 101 , เว็ซท ทู ฮันท 40th , ดีซ ฌะ *ที อีส ไลฝ)
Fifth-floor, 56, you know the zip, district five
(ฟิฟธ ฟโล , 56 , ยู โน เดอะ สิพ , ดีซทริคท ไฟฝ)
you’re on 22nd, you from two-one
(ยัวร์ ออน 22nd , ยู ฟร็อม ทู วัน)
Thats on Lennox, 7th ave was news one
(แด๊ท ออน เลนเนิกซฺ , 7th อาเฝ วอส นยู วัน)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Coverage I synethestry
(คัฝเออะริจ ไอ synethestry)
Got rise from defending me
(ก็อท ไรส ฟร็อม ดีเฟนดิ้ง มี)
Cause New York’ll miss me if I’m locked in the penitentary
(คอส นยู Yorkll มิซ มี อิฟ แอม ล็อค อิน เดอะ penitentary)
The judge said ” Is this that thug, from the kit kat club? ”
(เดอะ จัจ เซ็ด ” อีส ดีซ แดท ธัก , ฟร็อม เดอะ คิท คาทคลับ “)
But I got enough chips stacked up to make a b*tch to pack up
(บัท ไอ ก็อท อินัฟ ชิพ ซแท็ค อัพ ทู เมค เก บี *tch ทู แพ็ค อัพ)

[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
Killa, I pinch that b*tton, I grip that snub to hit that thug
(คิวลา , ไอ พินช แดท บี *tton , ไอ กริพ แดท ซนับ ทู ฮิท แดท ธัก)
Lay up in a pitch black tug,
(เล อัพ อิน อะ พิช บแล็ค ทัก ,)
You lookin at rich black thugs to get that love
(ยู ลุคกิน แอ็ท ริช บแล็ค ธัก ทู เก็ท แดท ลัฝ)
And we won’t stop til I get back blood
(แอ็นด วี ว็อนท ซท็อพ ทิล ไอ เก็ท แบ็ค บลัด)
Holla at em Hov
(ฮอลละ แอ็ท เอ็ม Hov)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I’m from Flushing, Marcy, Notia, Myrtle and Park
(แอม ฟร็อม Flushings , มาร์ซี , Notia , Myrtle แอ็นด พาค)
N*ggas’ll drive by in the day, murder you in the dark
(เอ็น *ggasll ดไรฝ ไบ อิน เดอะ เด , เมอเดอะ ยู อิน เดอะ ดาค)
Thats why the Johnny gun I’m holding
(แด๊ท ฮไว เดอะ จอนนิ กัน แอม โฮลดิง)
Wet n*ggas up like the johnny-pump is open
(เว็ท เอ็น *ggas อัพ ไลค เดอะ จอนนิ พัมพ อีส โอเพ็น)
Homie, I play hard
(โฮมี , ไอ พเล ฮาด)

[Chorus: Juelz Santana]
([ โครัซ : จูลซ ซันทาน่า ])
It’s the home of 9-11, the place of the lost towers
(อิทซ เดอะ โฮม อ็อฝ นาย 11 , เดอะ พเลซ อ็อฝ เดอะ ล็อซท เท๊าเว่อร์)
We still banging, we never lost power, tell em
(วี ซทิล แบงกิง , วี เนฝเวอะ ล็อซท เพาเออะ , เท็ล เอ็ม)
Welcome to New York City, welcome to New York City
(เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ , เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ)
Y’all f*ckin with BK’s banger and Harlem’s own gangster
(ยอล เอฟ *ckin วิฑ BKs แบงเงอ แอ็นด ฮาร์เล็ม โอน แกะซเทอะ)
Now that’s danger theres nothing left to shape up
(เนา แด๊ท เดนเจอะ แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู เฌพ อัพ)
Welcome to New York City, welcome to New York City
(เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ , เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ)

[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
Yall n*ggas man, yall can’t f*ck around man
(ยอล เอ็น *ggas แม็น , ยอล แค็นท เอฟ *ck อะเรานด แม็น)
It’s the ROC b*tch, Killa, my n*gga Jigga, Sigel, Beans
(อิทซ เดอะ ร็อค บี *tch , คิวลา , มาย เอ็น *gga จิ๊กกา , Sigel , บีน)
Diplomats man, holla, Dash
(ดีพโละแม็ท แม็น , ฮอลละ , แด็ฌ)
Get the f*ck off our d*cks
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck ออฟฟ เอ๊า d*cks)
I own this sh*t right now man, I ain’t going nowhere
(ไอ โอน ดีซ ฌะ *ที ไรท เนา แม็น , ไอ เอน โกอิ้ง โนแวร์)

Welcome to New York City!
(เวลคัม ทู นยู ยอค ซีทอิ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Welcome To New York City คำอ่านไทย Cam’ron feat Jay-Z, Juelz Santana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น