เนื้อเพลง I Thought She Knew คำอ่านไทย N’Sync

Do Do Do Do
(ดู ดู ดู ดู)

She Was My Once In A Lifetime
(ชี วอส มาย วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์)
Happy Ending Come True
(แฮพพิ เอนดิง คัม ทรู)
Oh I Guess I Should Have Told Her
(โอ ไอ เก็ซ ซาย เชิด แฮ็ฝ โทลด เฮอ)
I Thought She Knew
(ไอ ธอท ชี นยู)

Do Do Do Do
(ดู ดู ดู ดู)

She Said I Took Her For Granted
(ชี เซ็ด ดาย ทุค เฮอ ฟอ กรานท)
That’s The Last Thing I Would Do
(แด๊ท เดอะ ลาซท ธิง ไอ เวิด ดู)
Whoa I’ll Never Understand It
(โว้ว แอล เนฝเวอะ อันเดิซแทนด ดิท)
I Thought She Knew
(ไอ ธอท ชี นยู)

I Thought She Knew
(ไอ ธอท ชี นยู)
My World Revolved Around Her
(มาย เวิลด ริฝอลฝ อะเรานด เฮอ)
My Love Light Burned For Her Alone
(มาย ลัฝ ไลท เบิน ฟอ เฮอ อะโลน)
But She Couldn’t See The Flame
(บัท ชี คูดซึ่น ซี เดอะ ฟเลม)
Only Myself To Blame
(โอ๊นลี่ ไมเซลฟ ทู บเลม)
I Should Have Known
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน)
I Should Have Known
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน)

Do Do Do Do
(ดู ดู ดู ดู)

A Heart Full Of Words Left Unspoken
(อะ ฮาท ฟูล อ็อฝ เวิด เล็ฟท อันซโพเค็น)
Now That We’re Through
(เนา แดท เวีย ธรู)
Well I’d Sell My Soul
(เว็ล อาย เซ็ล มาย โซล)
To Have This Side Let Spoken
(ทู แฮ็ฝ ดีซ ไซด เล็ท ซโพเค็น)
Oh I Thought She Knew
(โอ ไอ ธอท ชี นยู)

I Thought She Knew
(ไอ ธอท ชี นยู)
My World Revolved Around Her
(มาย เวิลด ริฝอลฝ อะเรานด เฮอ)
My Love Light Burned For Her Alone
(มาย ลัฝ ไลท เบิน ฟอ เฮอ อะโลน)
But She Couldn’t See The Flame
(บัท ชี คูดซึ่น ซี เดอะ ฟเลม)
Only Myself To Blame
(โอ๊นลี่ ไมเซลฟ ทู บเลม)
I Should Have Known
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน)
I Should Have Known
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน)

Ooh
(อู้)

She Was My Once In A Lifetime
(ชี วอส มาย วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์)
Happy Ending Come True
(แฮพพิ เอนดิง คัม ทรู)
Whoa I Guess I Should Have Told Her
(โว้ว ไอ เก็ซ ซาย เชิด แฮ็ฝ โทลด เฮอ)
But I Thought She Knew
(บัท ไอ ธอท ชี นยู)
I Thought She Knew
(ไอ ธอท ชี นยู)
I Thought She Knew I Thought She Knew
(ไอ ธอท ชี นยู ไอ ธอท ชี นยู)
I Thought She Knew
(ไอ ธอท ชี นยู)
Ooh
(อู้)
I Thought That She Knew
(ไอ ธอท แดท ชี นยู)

Knew Knew Knew Knew
(นยู นยู นยู นยู)

Knew Knew Knew Knew
(นยู นยู นยู นยู)

Yeah Oooo Oooo Oooo
(เย่ อู้ อู้ อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Thought She Knew คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น