เนื้อเพลง Angelina คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(ไบ บ็อบ ดายแลน)

Well, it’s always been my nature to take chances
(เว็ล , อิทซ ออลเว บีน มาย เนเชอะ ทู เทค ชานซ)
My right hand drawing back while my left hand advances
(มาย ไรท แฮ็นด ดรออิง แบ็ค ฮไวล มาย เล็ฟท แฮ็นด แอ็ดฝานซ)
Where the current is strong and the monkey dances
(ฮแว เดอะ เคอเร็นท อีส ซทร็อง แอ็นด เดอะ มังคิ ดานซ)
To the tune of a concertina
(ทู เดอะ ทยูน อ็อฝ อะ คอนเซอะทีนะ)

Blood dryin’ in my yellow hair as I go from shore to shore
(บลัด dryin อิน มาย เยลโล แฮ แอ็ส ซาย โก ฟร็อม โฌ ทู โฌ)
I know what it is that has drawn me to your door
(ไอ โน ว็อท ดิธ อีส แดท แฮ็ส ดรอน มี ทู ยุร โด)
But whatever it could be, makes you think you’ve seen me before
(บัท ฮว็อทเอฝเออะ อิท เคิด บี , เมค ยู ธิงค ยู๊ฟ ซีน มี บิโฟ)
Angelina
(Angelina)

Oh, Angelina. Oh, Angelina
(โอ , Angelina โอ , Angelina)

His eyes were two slits that would make a snake proud
(ฮิส ไอ เวอ ทู ซลิท แดท เวิด เมค เก ซเนค พเราด)
With a face that any painter would paint as he walked through the crowd
(วิฑ อะ เฟซ แดท เอนอิ เพนเทอะ เวิด เพนท แอ็ส ฮี วอค ธรู เดอะ คเราด)
Worshipping a god with the body of a woman well endowed
(Worshippings อะ ก็อด วิฑ เดอะ บอดอิ อ็อฝ อะ วูมเอิน เว็ล เอ็นเดา)
And the head of a hyena
(แอ็นด เดอะ เฮ็ด อ็อฝ อะ ไฮอีนะ)

Do I need your permission to turn the other cheek?
(ดู ไอ นีด ยุร เพอมีฌอัน ทู เทิน ดิ อัฑเออะ ชีค)
If you can read my mind, why must I speak?
(อิฟ ยู แค็น เร็ด มาย ไมนด , ฮไว มัซท ไอ ซพีค)
No, I have heard nothing about the man that you seek
(โน , ไอ แฮ็ฝ เฮิด นัธอิง อะเบาท เดอะ แม็น แดท ยู ซีค)
Angelina
(Angelina)

Oh, Angelina. Oh, Angelina
(โอ , Angelina โอ , Angelina)

In the valley of the giants where the stars and stripes explode
(อิน เดอะ แฝลลิ อ็อฝ เดอะ ไจแอ็นท ฮแว เดอะ ซทา แซน ซทไรพ เอ็คซพโลด)
The peaches they were sweet and the milk and honey flowed
(เดอะ พรีสเชด เด เวอ สวี้ท แอ็นด เดอะ มิลค แอ็นด ฮันอิ ฟโล)
I was only following instructions when the judge sent me down the road
(ไอ วอส โอ๊นลี่ ฟอลโละอิง อินซทรัคฌัน ฮเว็น เดอะ จัจ เซ็นท มี เดาน เดอะ โรด)
With your subpoena
(วิฑ ยุร ซับพีนะ)

When you cease to exist, then who will you blame?
(ฮเว็น ยู ซีซ ทู เอ็กสีซท , เด็น ฮู วิล ยู บเลม)
I’ve tried my best to love you, but I cannot play this game
(แอฝ ทไร มาย เบ็ซท ทู ลัฝ ยู , บัท ไอ แคนน็อท พเล ดีซ เกม)
Your best friend and my worst enemy is one and the same
(ยุร เบ็ซท ฟเร็นด แอ็นด มาย เวิซท เอนอิมิ อีส วัน แอ็นด เดอะ เซม)
Angelina
(Angelina)

Oh, Angelina. Oh, Angelina
(โอ , Angelina โอ , Angelina)

There’s a black Mercedes rollin’ through the combat zone
(แดร์ ซา บแล็ค เมอร์ซีดีสโรลลิน ธรู เดอะ คอมแบ็ท โสน)
Your servants are half dead; you’re down to the bone
(ยุร เซอแฝ็นท แซร์ ฮาล์ฟ เด็ด ; ยัวร์ เดาน ทู เดอะ บอน)
Tell me, tall man, where would you like to be overthrown
(เท็ล มี , ทอล แม็น , ฮแว เวิด ยู ไลค ทู บี โอเฝิธโรน)
Maybe down in Jerusalem or Argentina?
(เมบี เดาน อิน จิรูซเล็ม ออ อาเจ็นทีนะ)

She was stolen from her mother when she was three days old
(ชี วอส ซโทเล็น ฟร็อม เฮอ ม๊าเธ่อร์ ฮเว็น ชี วอส ธรี เด โอลด)
Now her vengeance has been satisfied and her possessions have been sold
(เนา เฮอ เฝนแจ็นซ แฮ็ส บีน แซทอิซไฟด แอ็นด เฮอ พ็อสเสฌอัน แฮ็ฝ บีน โซลด)
He’s surrounded by God’s angels and she’s wearin’ a blindfold
(อีส ซะเรานด ไบ ก็อด เอนเจล แซน ชี เวียริน อะ บไลโฟล)
And so are you, Angelina
(แอ็นด โซ อาร์ ยู , Angelina)

Oh, Angelina. Oh, Angelina
(โอ , Angelina โอ , Angelina)

I see pieces of men marching; trying to take heaven by force
(ไอ ซี พีซ อ็อฝ เม็น มัสชิง ; ทไรอิง ทู เทค เฮฝเอ็น ไบ โฟซ)
I can see the unknown rider, I can see the pale white horse
(ไอ แค็น ซี ดิ อันโนน ไรดเออะ , ไอ แค็น ซี เดอะ เพล ฮไวท ฮอซ)
In God’s truth tell me what you want, and you’ll have it of course
(อิน ก็อด ทรูธ เท็ล มี ว็อท ยู ว็อนท , แอ็นด โยว แฮ็ฝ อิท อ็อฝ โคซ)
Just step into the arena
(จัซท ซเท็พ อีนทุ ดิ อะรีนะ)

Beat a path of retreat up them spiral staircases
(บีท ดา พาธ อ็อฝ ริทรีท อัพ เฑ็ม ซไพแร็ล staircases)
Pass the tree of smoke, pass the angel with four faces
(เพซ เดอะ ทรี อ็อฝ ซโมค , เพซ ดิ เอนเจล วิฑ โฟ เฟซ)
Begging God for mercy and weepin’ in unholy places
(เบกกิง ก็อด ฟอ เมอซิ แอ็นด วิปพิน อิน อันโฮลิ พเลซ)
Angelina
(Angelina)

Oh, Angelina. Oh, Angelina
(โอ , Angelina โอ , Angelina)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angelina คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น