เนื้อเพลง Jack Hinks คำอ่านไทย Great Big Sea

Ah, when Jack comes ashore
(อา , ฮเว็น แจ็ค คัม อะโฌ)
He’s got money galore
(อีส ก็อท มันอิ กะโล)
And he’s seldom cut short of a job
(แอ็นด อีส เซลดัม คัท ฌอท อ็อฝ อะ โจบ)
He can dress now as well
(ฮี แค็น ดเรซ เนา แอ็ส เว็ล)
As any can tell
(แอ็ส เอนอิ แค็น เท็ล)
With a good silver watch in his fob
(วิฑ อะ เกิด ซีลเฝอะ ว็อช อิน ฮิส ฟ็อบ)

Poor Jack in his life
(พูร แจ็ค อิน ฮิส ไลฟ)
Was ne’er paired with a wife
(วอส neer แพ วิฑ อะ ไวฟ)
Though sometimes with lasses he links
(โธ ซัมไทม์ วิฑ lasses ฮี ลิงค)
He’s a seafaring sailmate
(อีส ซา seafarings sailmate)
Can gambol a caper
(แค็น แกมบัล อะ เคเพอะ)
Grog drinking hero, Jack Hinks
(กร็อก ดริงคิง ฮีโร , แจ็ค Hinks)
Oh, Jack Hinks
(โอ , แจ็ค Hinks)

When inclined for to spend
(ฮเว็น อีนคไลน ฟอ ทู ซเพ็นด)
He walks with a friend
(ฮี วอค วิฑ อะ ฟเร็นด)
And with pleasure he sits himself down
(แอ็นด วิฑ พเลฉเออะ ฮี ซิท ฮิมเซลฟ เดาน)
He tips off his glass
(ฮี ทิพ ออฟฟ ฮิส กลัซ)
And he winks at the lass
(แอ็นด ฮี วิงค แอ็ท เดอะ ลาส)
And he smiles if she happens to frown
(แอ็นด ฮี ซไมล อิฟ ชี แฮพเพ็น ทู ฟเราน)

And like a ramblin’ true blue
(แอ็นด ไลค เก ramblin ทรู บลู)
When the rent becomes due
(ฮเว็น เดอะ เร็นท บิคัม ดยู)
On the table the money he clinks
(ออน เดอะ เท๊เบิ้ล เดอะ มันอิ ฮี คลิงค)
He’s a seafaring sailmate
(อีส ซา seafarings sailmate)
Can gambol a caper
(แค็น แกมบัล อะ เคเพอะ)
Grog drinking hero, Jack Hinks
(กร็อก ดริงคิง ฮีโร , แจ็ค Hinks)

Round home the other fall
(เรานด โฮม ดิ อัฑเออะ ฟอล)
We fell into a squall
(วี เฟ็ล อีนทุ อะ ซคว็อล)
Now the northermost head of Cape Freels
(เนา เดอะ northermost เฮ็ด อ็อฝ เคพ Freels)
We were washed away
(วี เวอ ว็อฌ อะเว)
Without further delay
(วิเฑาท เฟอเฑอะ ดิเล)
At the thought how my spirit it chills
(แอ็ท เดอะ ธอท เฮา มาย ซพีริท ดิธ ชิล)

We were bashed on the rocks
(วี เวอ แบ็ฌ ออน เดอะ ร็อค)
Like a hard hunted fox
(ไลค เก ฮาด ฮันท ฟ็อคซ)
Of death and destruction he thinks
(อ็อฝ เด็ธ แอ็นด ดิซทรัคฌัน ฮี ธิงค)
He’s a seafaring sailmate
(อีส ซา seafarings sailmate)
Can gambol a caper
(แค็น แกมบัล อะ เคเพอะ)
Grog drinking hero, Jack Hinks
(กร็อก ดริงคิง ฮีโร , แจ็ค Hinks)
Oh, Jack Hinks
(โอ , แจ็ค Hinks)

Jack without fail
(แจ็ค วิเฑาท เฟล)
Was out in that same gale
(วอส เอ้า อิน แดท เซม เกล)
Having drove across Bonavist Bay
(แฮฝวิ่ง ดโรฝ อัครอซ Bonavist เบ)
Oh Neptune did sail
(โอ เนพทยูน ดิด เซล)
As he handed all sail
(แอ็ส ฮี แฮ็นด ออล เซล)
And he had his two spars cut away
(แอ็นด ฮี แฮ็ด ฮิส ทู ซพา คัท อะเว)

Oh, but Providence kind so eases the wind
(โอ , บัท พรอฝอิเด็นซ ไคนด โซ อีส เดอะ วินด)
And on sailors so constantly thinks
(แอ็นด ออน เซลเออะ โซ คอนสแท็นทลิ ธิงค)
He saved
(ฮี เซฝ)
That seafaring sailmate
(แดท seafarings sailmate)
Can gambol a caper
(แค็น แกมบัล อะ เคเพอะ)

That seafaring sailmate
(แดท seafarings sailmate)
Can gambol a caper
(แค็น แกมบัล อะ เคเพอะ)
That seafaring sailmate
(แดท seafarings sailmate)
Can gambol a caper
(แค็น แกมบัล อะ เคเพอะ)
Grog drinking hero, Jack Hinks
(กร็อก ดริงคิง ฮีโร , แจ็ค Hinks)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jack Hinks คำอ่านไทย Great Big Sea

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น