เนื้อเพลง Bad Boy คำอ่านไทย The Beatles

A bad little kid moved into my neighborhood
(อะ แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล คิด มูฝ อีนทุ มาย เนเบอะฮุด)
He won’t do nothing right just sitting down and looks so good
(ฮี ว็อนท ดู นัธอิง ไรท จัซท ซีททิง เดาน แอ็นด ลุค โซ เกิด)
He don’t want to go to school and learn to read and write
(ฮี ด้อนท์ ว็อนท ทู โก ทู ซคูล แอ็นด เลิน ทู เร็ด แอ็นด ไรท)
Just sits around the house and plays the rock and roll music all night
(จัซท ซิท อะเรานด เดอะ เฮาซ แอ็นด พเล เดอะ ร็อค แอ็นด โรล มยูสิค ออล ไนท)
Well, he put some tacks on teachers chair
(เว็ล , ฮี พัท ซัม แท็ค ออน ทีชเออะ แช)
Puts some gum in little girl’s hair
(พัท ซัม กัม อิน ลิ๊ทเทิ่ล เกิล แฮ)
Hey, junior, behave yourself
(เฮ , จูนเยอะ , บิเฮฟ ยุรเซลฟ)

Buys every rock and roll book on the magazine stand
(ไบ เอฝริ ร็อค แอ็นด โรล เบิค ออน เดอะ แมกอะสีน ซแท็นด)
Every dime that he get is lost to the jukebox man
(เอฝริ ไดม แดท ฮี เก็ท อีส ล็อซท ทู เดอะ จยูคบ็อคซ แม็น)
Well he worries his teacher till at night she’s ready to poop
(เว็ล ฮี วอรีสฺ ฮิส ทีชเออะ ทิล แอ็ท ไนท ชี เรดอิ ทู พูพ)
>From rocking and a-rolling spinning in a hula hoop
(>ฟร็อม รอคกิง แอ็นด อะ โรลลิง สปินนิ่ง อิน อะ ฮูละ ฮูพ)
Well this rock and roll has got to stop
(เว็ล ดีซ ร็อค แอ็นด โรล แฮ็ส ก็อท ทู ซท็อพ)
Junior’s head is hard as rock
(จูนเยอะ เฮ็ด อีส ฮาด แอ็ส ร็อค)
Now, junior, behave yourself
(เนา , จูนเยอะ , บิเฮฟ ยุรเซลฟ)

Going tell your mama you better do what she said
(โกอิ้ง เท็ล ยุร มามะ ยู เบทเทอะ ดู ว็อท ชี เซ็ด)
Get to the barber shop and get that hair cut off your head
(เก็ท ทู เดอะ บาเบอะ ฌ็อพ แอ็นด เก็ท แดท แฮ คัท ออฟฟ ยุร เฮ็ด)
Threw the canary and you fed it to the neighbors cat
(ธรู เดอะ เคนารี แอ็นด ยู เฟ็ด ดิท ทู เดอะ เนเบอะ แค็ท)
You gave the cocker spaniel a bath in mother’s laundramat
(ยู เกฝ เดอะ cocker ซแพนเย็ล อะ บัธ อิน ม๊าเธ่อร์ laundramat)
Well, mama’s head has got to stop
(เว็ล , มามะ เฮ็ด แฮ็ส ก็อท ทู ซท็อพ)
Junior’s head is hard as rock
(จูนเยอะ เฮ็ด อีส ฮาด แอ็ส ร็อค)
Now, junior, behave yourself
(เนา , จูนเยอะ , บิเฮฟ ยุรเซลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Boy คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น