เนื้อเพลง Fashion Victim คำอ่านไทย Green Day

He’s a victim of his own time
(อีส ซา ฝิคทิม อ็อฝ ฮิส โอน ไทม)
In his vintage suit and tie
(อิน ฮิส ฝีนทิจ ซยูท แอ็นด ไท)
He’s a casualty dressed to the teeth
(อีส ซา แคฉอวลทิ ดเรซ ทู เดอะ ทีท)
In the latest genocide
(อิน เดอะ เลทเอ็ซท เจนโอะไซด)
The new seasons come and go
(เดอะ นยู ซี๊ซั่น คัม แอ็นด โก)
At the dog and pony show
(แอ็ท เดอะ ด็อก แอ็นด โพนิ โฌ)
Gonna sit and beg and fetch the names
(กอนนะ ซิท แอ็นด เบ็ก แอ็นด เฟ็ซ เดอะ เนม)
And follow your dress codes
(แอ็นด ฟอลโล ยุร ดเรซ โคด)

What’s in a name, hey!
(ว็อท ซิน อะ เนม , เฮ !)

She’s a scented magazine
(ชี ซา เซ็นท แมกอะสีน)
Lookin sharp and livin clean
(ลุคกิน ชาร์พ แอ็นด ลีฝอิน คลีน)
Livin well and dressed to kill
(ลีฝอิน เว็ล แอ็นด ดเรซ ทู คิล)
But she looks like hell to me
(บัท ชี ลุค ไลค เฮ็ล ทู มี)
When you’re dancing through your wardrobe
(ฮเว็น ยัวร์ แด็นซิง ธรู ยุร วอดโรบ)
Do the anorexa-go-go
(ดู ดิ anorexa โก โก)
Cloaked with style for pedophiles
(คโลค วิฑ ซไทล ฟอ pedophiles)
As your credit card explodes
(แอ็ส ยุร คเรดอิท คาด เอ็คซพโลด)

Well you auctioned off your life
(เว็ล ยู ออคฌัน ออฟฟ ยุร ไลฟ)
For the most expensive prize
(ฟอ เดอะ โมซท เอ็คซเพนซิฝ พไรส)
Going once, going twice, it’s gone
(โกอิ้ง วันซ , โกอิ้ง ทไวซ , อิทซ กอน)

[youth crew]
([ ยูธ ครู ])

What’s in a name, hey!
(ว็อท ซิน อะ เนม , เฮ !)
What’s in a name, hey!
(ว็อท ซิน อะ เนม , เฮ !)
What’s in a name?
(ว็อท ซิน อะ เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fashion Victim คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น