เนื้อเพลง Pokemon Theme คำอ่านไทย Pokemon

I wanna be the very best,
(ไอ วอนนา บี เดอะ เวรี่ เบ๊สท์ )
Like no one ever was.
(ไล๊ค โน วัน เอ๊เว่อร์ วอส )
To catch them is my real test,
(ทู แค็ทช เด็ม อีส มาย เรียล เทสท์ )
To train them is my cause.
(ทู เทรน เด็ม อีส มาย ค๊อส )

I will travel across the land,
(ไอ วิล แทร๊เฝ่ล อะคร๊อส เดอะ แลนด์ )
Searching far and wide.
(เซิร์ชฺชิง ฟาร์ แอนด์ ไวด์ )
Each Pokemon to understand
(อีช โพเกมอน ทู อั๊นเด้อรสแทนด )
The power that’s inside
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ แด้ท อิ๊นไซด์ )

Pokemon, [gotta catch them all] its you and me
(โพเกมอน [ กอทดา แค็ทช เด็ม มอร์ ] อิทซ ยู แอนด์ มี )
I know its my destiny
(ไอ โนว์ อิทซ มาย เดสทีนี่ )
Pokemon, oh, you’re my best friend
(โพเกมอน โอ้ ยัวร์ มาย เบ๊สท์ เฟรน )
In a world we must defend
(อิน นา เวิลด วี มัสท์ ดีเฟ็นด์ )

Pokemon, [gotta catch them all] a heart so true
(โพเกมอน [ กอทดา แค็ทช เด็ม มอร์ ] อะ ฮาร์ท โซ ทรู )
Our courage will pull us through
(เอ๊า เค๊อเหรจ วิล พูลล อัช ตรู )
You teach me and I’ll teach you
(ยู ที๊ช มี แอนด์ แอล ที๊ช ยู )
[Po-ke-mon] Gotta catch ’em all
([ โพเกมอน ] กอทดา แค็ทช เอ็ม ออล )

Every challenge along the way
(เอ๊ฟรี่ แช๊ลเล้นจํ อะลอง เดอะ เวย์ )
With courage I will face
(วิธ เค๊อเหรจ ไอ วิล เฟซ )
I will battle every day
(ไอ วิล แบ๊ทเทิ้ล เอ๊ฟรี่ เดย์ )
To claim my rightful place
(ทู เคลม มาย ไรทฺฟูล เพลส )

Come with me, the time is right
(คัม วิธ มี เดอะ ไทม์ อีส ไร๊ท )
There’s no better team
(แดร์ โน เบ๊ทเด่อร์ ทีม )
Arm in arm we’ll win the fight
(อาร์ม อิน อาร์ม เวลล วิน เดอะ ไฟ้ท )
It’s always been our dream
(อิทซ ออลเว บีน เอ๊า ดรีม )

Pokemon!
(โพเกมอน)

[Gotta catch ’em all]
([ กอทดา แค็ทช เอ็ม มอร์ ])

It’s you and me
(อิทซ ยู แอนด์ มี )
I know it’s my destiny
(ไอ โนว์ อิทซ มาย เดสทีนี่ )
[adsense]
Pokemon!
(โพเกมอน)

Oh, you’re my best friend,
(โอ้ ยัวร์ มาย เบ๊สท์ เฟรน )
In a world we must defend.
(อิน นา เวิลด วี มัสท์ ดีเฟ็นด์ )

Pokemon!
(โพเกมอน)

A heart so true.
(อะ ฮาร์ท โซ ทรู )
Our courage will pull us through.
(เอ๊า เค๊อเหรจ วิล พูลล อัช ตรู )
You teach me and I’ll teach you.
(ยู ที๊ช มี แอนด์ แอล ที๊ช ยู )

Pokemon!
(โพเกมอน)

[Gotta catch ’em all]x5
([ กอทดา แค็ทช เอ็ม มอร์ ]x5)

Pokemon!
(โพเกมอน)

It’s you and me
(อิทซ ยู แอนด์ มี )
I know it’s my destiny
(ไอ โนว์ อิทซ มาย เดสทีนี่ )

Pokemon!
(โพเกมอน)

Oh, you’re my best friend,
(โอ้ ยัวร์ มาย เบ๊สท์ เฟรน )
In a world we must defend.
(อิน นา เวิลด วี มัสท์ ดีเฟ็นด์ )

Pokemon!
(โพเกมอน)

A heart so true.
(อะ ฮาร์ท โซ ทรู )
Our courage will pull us through.
(เอ๊า เค๊อเหรจ วิล พูลล อัช ตรู )
You teach me and I’ll teach you.
(ยู ที๊ช มี แอนด์ แอล ที๊ช ยู )

POKEMON!
(โพเกมอน)
Gotta catch’em all!!
(กอทดา แคทเชม ออล )
Gotta catch’em all!!
(กอทดา แคทเชม ออล )
POKEMON!!!
(โพเกมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pokemon Theme คำอ่านไทย Pokemon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น