เนื้อเพลง Damn Regret คำอ่านไทย The Red Jumpsuit Apparatus

The moon is shining bright
(เดอะ มูน อีส ชายนิง ไบร๊ท)
The mood is feeling right
(เดอะ มูด อีส ฟีลอิง ไรท)
I’ll kiss you on your neck
(แอล คิซ ยู ออน ยุร เน็ค)
People’ll stare and we won’t care
(Peoplell ซแท แอ็นด วี ว็อนท แค)
We’re high above the ground
(เวอ ไฮ อะบัฝ เดอะ กเรานด)
We’re nowhere to be found
(เวอ โนแวร์ ทู บี เฟานด)

Empowered by adrenaline
(เอ็มเพาเออะ ไบ อเดนนารีน)
Feel like I’m born again
(ฟีล ไลค แอม บอน อะเกน)
Again, I am repeating myself
(อะเกน , ไอ แอ็ม รีปพิธดิง ไมเซลฟ)
And I know it is gone for you
(แอ็นด ดาย โน อิท อีส กอน ฟอ ยู)
To sit and pretend
(ทู ซิท แอ็นด พริเทนด)

Damn regret, I’ll try to forget
(แด็ม ริกเรท , แอล ทไร ทู เฟาะเกท)
Don’t worry about me
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท มี)
‘Cos I’m real fine
(คอซ แอม ริแอ็ล ไฟน)
Cast my line
(คาซท มาย ไลน)
To see what’s behind
(ทู ซี ว็อท บิไฮนด)
Did you think you persuaded me to let you go?
(ดิด ยู ธิงค ยู เพิซเวด มี ทู เล็ท ยู โก)

I’m wishing you were here
(แอม วิชชิ้ง ยู เวอ เฮียร)
My weakness is my fear
(มาย วีคเน็ซ ซิส มาย เฟีย)
Alone I am myself
(อะโลน ไอ แอ็ม ไมเซลฟ)
No reason, life for me to care
(โน รี๊ซั่น , ไลฟ ฟอ มี ทู แค)
Distracted by the sound
(ดิซทแรคท ไบ เดอะ เซานด)
I hear footsteps all around
(ไอ เฮีย ฟุทเสต็ป ซอร์ อะเรานด)

Empowered by adrenaline
(เอ็มเพาเออะ ไบ อเดนนารีน)
Feel like I’m born again
(ฟีล ไลค แอม บอน อะเกน)
Again, I am repeating myself
(อะเกน , ไอ แอ็ม รีปพิธดิง ไมเซลฟ)
And I know it’s gone for you
(แอ็นด ดาย โน อิทซ กอน ฟอ ยู)
To sit and pretend
(ทู ซิท แอ็นด พริเทนด)

Damn regret, I try to forget
(แด็ม ริกเรท , ไอ ทไร ทู เฟาะเกท)
Don’t worry about me
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท มี)
‘Cos I’m real fine
(คอซ แอม ริแอ็ล ไฟน)
Cast my line
(คาซท มาย ไลน)
To see what’s behind
(ทู ซี ว็อท บิไฮนด)
Did you think you persuaded me to let you go?
(ดิด ยู ธิงค ยู เพิซเวด มี ทู เล็ท ยู โก)

you’re the only one I turn to
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ เทิน ทู)
When I feel like no-one’s there
(ฮเว็น นาย ฟีล ไลค โน วัน แดร์)
And when I’m lonely in my darkest hour
(แอ็นด ฮเว็น แอม โลนลิ อิน มาย ดาร์คเนท เอาร)
You give me the power
(ยู กิฝ มี เดอะ เพาเออะ)
To sit and pretend
(ทู ซิท แอ็นด พริเทนด)

Damn regret, I’ll try to forget
(แด็ม ริกเรท , แอล ทไร ทู เฟาะเกท)
Don’t worry about me
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท มี)
‘Cos I’m real fine
(คอซ แอม ริแอ็ล ไฟน)
Cast my line
(คาซท มาย ไลน)
To see what’s behind
(ทู ซี ว็อท บิไฮนด)
Did you think you persuaded me to let you go?
(ดิด ยู ธิงค ยู เพิซเวด มี ทู เล็ท ยู โก)

Did you think I forget?
(ดิด ยู ธิงค ไอ เฟาะเกท)
Did you think I surrender myself to persuade you to let me go?
(ดิด ยู ธิงค ไอ ซะเรนเดอะ ไมเซลฟ ทู เพิซเวด ยู ทู เล็ท มี โก)
Did you think I forget?
(ดิด ยู ธิงค ไอ เฟาะเกท)
Did you think I surrender myself to persuade you to let me go?
(ดิด ยู ธิงค ไอ ซะเรนเดอะ ไมเซลฟ ทู เพิซเวด ยู ทู เล็ท มี โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Damn Regret คำอ่านไทย The Red Jumpsuit Apparatus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น