เนื้อเพลง Get Together คำอ่านไทย Madonna

It’s an illusion
(อิทซ แอน อิลยูฌัน)
Get together [It’s an illusion]
(เก็ท ทุเกฑเออะ [ อิทซ แอน อิลยูฌัน ])
It’s an illusion
(อิทซ แอน อิลยูฌัน)
Get together [It’s an illusion]
(เก็ท ทุเกฑเออะ [ อิทซ แอน อิลยูฌัน ])

Down, down, down in your heart
(เดาน , เดาน , เดาน อิน ยุร ฮาท)
Find, find, find the secret
(ไฟนด , ไฟนด , ไฟนด เดอะ ซีคเร็ท)
Turn, turn, turn your head around
(เทิน , เทิน , เทิน ยุร เฮ็ด อะเรานด)
Baby we can do it, we can do it all right
(เบบิ วี แค็น ดู อิท , วี แค็น ดู อิท ดอร์ ไรท)

Do you believe in love at first sight?
(ดู ยู บิลีฝ อิน ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
It’s an illusion, I don’t care
(อิทซ แอน อิลยูฌัน , ไอ ด้อนท์ แค)
Do you believe I can make you feel better?
(ดู ยู บิลีฝ ไอ แค็น เมค ยู ฟีล เบทเทอะ)
Too much confusion, come on over here
(ทู มัช ค็อนฟยูฉัน , คัมมอน โอเฝอะ เฮียร)

Can we get together?
(แค็น วี เก็ท ทุเกฑเออะ)
I really, I really want to be with you
(ไอ ริแอ็ลลิ , ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)
Come on, check it out with me
(คัมมอน , เช็ค อิท เอ้า วิฑ มี)
I hope you, I hope you feel the same way too
(ไอ โฮพ ยู , ไอ โฮพ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ทู)

I search, I search, I search my whole life
(ไอ เซิช , ไอ เซิช , ไอ เซิช มาย โฮล ไลฟ)
To find, to find, to find the secret
(ทู ไฟนด , ทู ไฟนด , ทู ไฟนด เดอะ ซีคเร็ท)
And all I did was open my eyes
(แอ็นด ออล ไอ ดิด วอส โอเพ็น มาย ไอ)
Baby we can do it, we can do it all right
(เบบิ วี แค็น ดู อิท , วี แค็น ดู อิท ดอร์ ไรท)

Do you believe we can change the future?
(ดู ยู บิลีฝ วี แค็น เชนจ เดอะ ฟยูเชอะ)
Do you believe I can make you feel better?
(ดู ยู บิลีฝ ไอ แค็น เมค ยู ฟีล เบทเทอะ)

Can we get together?
(แค็น วี เก็ท ทุเกฑเออะ)
I really, I really want to be with you
(ไอ ริแอ็ลลิ , ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)
Come on, check it out with me
(คัมมอน , เช็ค อิท เอ้า วิฑ มี)
I hope you, I hope you feel the same way too
(ไอ โฮพ ยู , ไอ โฮพ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ทู)
Can we get together?
(แค็น วี เก็ท ทุเกฑเออะ)
I really, I really want to be with you
(ไอ ริแอ็ลลิ , ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)
Come on, check it out with me
(คัมมอน , เช็ค อิท เอ้า วิฑ มี)
I hope you, I hope you feel the same way too
(ไอ โฮพ ยู , ไอ โฮพ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ทู)

It’s all an illusion
(อิทซ ซอร์ แอน อิลยูฌัน)
There’s too much confusion
(แดร์ ทู มัช ค็อนฟยูฉัน)
I’ll make you feel better
(แอล เมค ยู ฟีล เบทเทอะ)
If it’s bitter at the start, then it’s sweeter in the end
(อิฟ อิทซ บีทเทอะ แรท เดอะ ซทาท , เด็น อิทซ สวีตเดอ อิน ดิ เอ็นด)

Do you believe in love at first sight?
(ดู ยู บิลีฝ อิน ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
It’s an illusion, I don’t care
(อิทซ แอน อิลยูฌัน , ไอ ด้อนท์ แค)
Do you believe I can make you feel better?
(ดู ยู บิลีฝ ไอ แค็น เมค ยู ฟีล เบทเทอะ)
Too much confusion, come on over here
(ทู มัช ค็อนฟยูฉัน , คัมมอน โอเฝอะ เฮียร)

Can we get together?
(แค็น วี เก็ท ทุเกฑเออะ)
I really, I really want to be with you
(ไอ ริแอ็ลลิ , ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)
Come on, check it out with me
(คัมมอน , เช็ค อิท เอ้า วิฑ มี)
I hope you, I hope you feel the same way too
(ไอ โฮพ ยู , ไอ โฮพ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ทู)
Can we get together?
(แค็น วี เก็ท ทุเกฑเออะ)
I really, I really want to be with you
(ไอ ริแอ็ลลิ , ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)
Come on, check it out with me
(คัมมอน , เช็ค อิท เอ้า วิฑ มี)
I hope you, I hope you feel the same way too
(ไอ โฮพ ยู , ไอ โฮพ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ทู)

It’s all an illusion
(อิทซ ซอร์ แอน อิลยูฌัน)
There’s too much confusion
(แดร์ ทู มัช ค็อนฟยูฉัน)
I’ll make you feel better
(แอล เมค ยู ฟีล เบทเทอะ)
If it’s bitter at the start, then it’s sweeter in the end
(อิฟ อิทซ บีทเทอะ แรท เดอะ ซทาท , เด็น อิทซ สวีตเดอ อิน ดิ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Together คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น