เนื้อเพลง Rock Bottom คำอ่านไทย Babyface

written by Babyface, L.A. Reid, Daryl Simmons [1993]
(วึ้น ไบ เบบี้เฟซ , แอล อะ ลีต , Daryl ซิมเมินสฺ [ 1993 ])

I was sitting here thinkin’ ’bout my situation
(ไอ วอส ซีททิง เฮียร ติ้งกิน เบาท มาย ซิชิวเอฌัน)
Though I know you got reservations
(โธ ไอ โน ยู ก็อท เรเสอะเฝฌัน)
I was thinkin’ we could have it out
(ไอ วอส ติ้งกิน วี เคิด แฮ็ฝ อิท เอ้า)
‘Cause if we had it out
(คอส อิฟ วี แฮ็ด ดิท เอ้า)
I knew that we could work things out
(ไอ นยู แดท วี เคิด เวิค ธิง เอ้า)
I know the girlies gotta watch their reputations
(ไอ โน เดอะ เกิลอิ กอททะ ว็อช แด เรพิวเทฌัน)
They like to know they got a man with dedication
(เด ไลค ทู โน เด ก็อท ดา แม็น วิฑ เดดิเคฌัน)
To make a point they gotta put ’em out, but truly
(ทู เมค เก พอยนท เด กอททะ พัท เอ็ม เอ้า , บัท ทรูลิ)
Baby girl don’t have to go out that route
(เบบิ เกิล ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก เอ้า แดท รูท)

So don’t think I don’t love you baby
(โซ ด้อนท์ ธิงค ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู เบบิ)
So don’t think I ain’t been goin’ crazy
(โซ ด้อนท์ ธิงค ไอ เอน บีน โกอิน คเรสิ)
Don’t think for one minute
(ด้อนท์ ธิงค ฟอ วัน มินยูท)
You ain’t been on my mind
(ยู เอน บีน ออน มาย ไมนด)
Don’t think that I’m gone for good
(ด้อนท์ ธิงค แดท แอม กอน ฟอ เกิด)
Lord knows that I’ve been misunderstood
(ลอด โน แดท แอฝ บีน มิซันเดิซทูด)
Won’t give you up and baby I’ll tell you why
(ว็อนท กิฝ ยู อัพ แอ็นด เบบิ แอล เท็ล ยู ฮไว)

I ain’t never been down
(ไอ เอน เนฝเวอะ บีน เดาน)
I ain’t never been out
(ไอ เอน เนฝเวอะ บีน เอ้า)
And I ain’t never hit rock bottom
(แอ็นด ดาย เอน เนฝเวอะ ฮิท ร็อค บอตตัม)
Till the day you put me out
(ทิล เดอะ เด ยู พัท มี เอ้า)
And I know I’ve done some wrong
(แอ็นด ดาย โน แอฝ ดัน ซัม ร็อง)
But I ain’t never hit rock bottom
(บัท ไอ เอน เนฝเวอะ ฮิท ร็อค บอตตัม)
So baby don’t count me out
(โซ เบบิ ด้อนท์ เคานท มี เอ้า)

I was thinkin’ in the mornin’ it’d be over when I wake up
(ไอ วอส ติ้งกิน อิน เดอะ มอร์นิน อิทด บี โอเฝอะ ฮเว็น นาย เวค อัพ)
But then reality had hit me and I jumped up
(บัท เด็น ริแอลอิทิ แฮ็ด ฮิท มี แอ็นด ดาย จัมพ อัพ)
I had to get myself a dial tone
(ไอ แฮ็ด ทู เก็ท ไมเซลฟ อะ ไดแอ็ล โทน)
I started callin’ everybody tryin’ to get back home
(ไอ ซทาท คอลลิน เอวี่บอดี้ ทายอิน ทู เก็ท แบ็ค โฮม)
But everybody that I called was being difficult
(บัท เอวี่บอดี้ แดท ไอ คอล วอส บีอิง ดีฟฟิคัลท)
I took it personal and took it as an insult
(ไอ ทุค อิท เพอซแน็ล แอ็นด ทุค อิท แอ็ส แอน อีนซัลท)
For all the time we had been goin’ out
(ฟอ ออล เดอะ ไทม วี แฮ็ด บีน โกอิน เอ้า)
Girl I don’t understand why you would have to go that route
(เกิล ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮไว ยู เวิด แฮ็ฝ ทู โก แดท รูท)

Well I know that I love you baby
(เว็ล ไอ โน แดท ไอ ลัฝ ยู เบบิ)
And I know that I’m goin’ crazy
(แอ็นด ดาย โน แดท แอม โกอิน คเรสิ)
Don’t think for one minute
(ด้อนท์ ธิงค ฟอ วัน มินยูท)
You ain’t been on my mind
(ยู เอน บีน ออน มาย ไมนด)
Don’t think I’m gone for good
(ด้อนท์ ธิงค แอม กอน ฟอ เกิด)
Gods knows that I’ve been misunderstood
(ก็อด โน แดท แอฝ บีน มิซันเดิซทูด)
I won’t give you up and baby I’ll tell you why
(ไอ ว็อนท กิฝ ยู อัพ แอ็นด เบบิ แอล เท็ล ยู ฮไว)

HOOK
(ฮุค)

It’s been much too long
(อิทซ บีน มัช ทู ล็อง)
Since you’ve been gone away from me
(ซินซ ยู๊ฟ บีน กอน อะเว ฟร็อม มี)
And I need you home
(แอ็นด ดาย นีด ยู โฮม)
Oh come back to me baby
(โอ คัม แบ็ค ทู มี เบบิ)
‘Cause I’m all alone
(คอส แอม ออล อะโลน)
I’m all alone down on my bending knees
(แอม ออล อะโลน เดาน ออน มาย แบนดิง นี)
Oh baby, baby
(โอ เบบิ , เบบิ)
Can I come back home please
(แค็น นาย คัม แบ็ค โฮม พลีส)

HOOK
(ฮุค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Bottom คำอ่านไทย Babyface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น