เนื้อเพลง When All Is Said And Done คำอ่านไทย Abba

Here’s to us one more toast and then we’ll pay the bill
(เฮียร ทู อัซ วัน โม โทซท แอ็นด เด็น เว็ล เพ เดอะ บิล)
Deep inside both of us can feel the autumn chill
(ดีพ อีนไซด โบธ อ็อฝ อัซ แค็น ฟีล ดิ ออทัม ชิล)
Birds of passage, you and me
(เบิด อ็อฝ แพซซิจ , ยู แอ็นด มี)
We fly instinctively
(วี ฟไล อิงซทิงทิฝลิ)
When the summer’s over and the dark clouds hide the sun
(ฮเว็น เดอะ ซัมเมอะ โอเฝอะ แอ็นด เดอะ ดาค คเลาด ไฮด เดอะ ซัน)
Neither you nor I’m to blame when all is said and done
(นีเฑอะไนเฑอะ ยู นอ แอม ทู บเลม ฮเว็น ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน)

In our lives we have walked some strange and lonely treks
(อิน เอ๊า ไลฝ วี แฮ็ฝ วอค ซัม ซทเรนจ แอ็นด โลนลิ ทเร็ค)
Slightly worn but dignified and not too old for sex
(ซไลทลิ โวน บัท ดีกนิไฟด แอ็นด น็อท ทู โอลด ฟอ เซ็คซ)
We’re still striving for the sky
(เวีย ซทิล strivings ฟอ เดอะ ซไค)
No taste for humble pie
(โน เทซท ฟอ ฮั๊มเบิ้ล ไพ)
Thanks for all your generous love and thanks for all the fun
(แธ็งค ฟอ ออล ยุร เจนเออะรัซ ลัฝ แอ็นด แธ็งค ฟอ ออล เดอะ ฟัน)
Neither you nor I’m to blame when all is said and done
(นีเฑอะไนเฑอะ ยู นอ แอม ทู บเลม ฮเว็น ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน)

It’s so strange when you’re down and lying on the floor
(อิทซ โซ ซทเรนจ ฮเว็น ยัวร์ เดาน แอ็นด ลายยิง ออน เดอะ ฟโล)
How you rise, shake your head, get up and ask for more
(เฮา ยู ไรส , เฌค ยุร เฮ็ด , เก็ท อัพ แอ็นด อาซค ฟอ โม)
Clear-headed and open-eyed
(คเลีย เฮ็ด แอ็นด โอเพ็น ไอ)
With nothing left to try
(วิฑ นัธอิง เล็ฟท ทู ทไร)
Standing calmly at the crossroads,no desire to run
(ซแทนดิง คามลิ แอ็ท เดอะ คอสโรด , โน ดิไสร ทู รัน)
There’s no hurry any more when all is said and done
(แดร์ โน เฮอริ เอนอิ โม ฮเว็น ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน)

Standing calmly at the crossroads,no desire to run
(ซแทนดิง คามลิ แอ็ท เดอะ คอสโรด , โน ดิไสร ทู รัน)
There’s no hurry any more when all is said and done
(แดร์ โน เฮอริ เอนอิ โม ฮเว็น ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When All Is Said And Done คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น