เนื้อเพลง Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow คำอ่านไทย Gloria Estefan

Oh! The weather outside is frightful
(โอ ! เดอะ เวฑเออะ เอาทไซด อีส ฟไรทฟุล)
But the fire is so delightful
(บัท เดอะ ไฟร อีส โซ ดิไลทฟุล)
And since we’ve no place to go
(แอ็นด ซินซ หวีบ โน พเลซ ทู โก)
Let it snow, let it snow, let it snow!
(เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน !)

No it doesn’t show signs of stopping
(โน อิท ดัสอินท โฌ ไซน อ็อฝ ซทอพพิง)
And I bought some corn for popping
(แอ็นด ดาย บอท ซัม คอน ฟอ พ๊อพปิง)
The lights are turned way down low
(เดอะ ไลท แซร์ เทิน เว เดาน โล)
Let it snow, let it snow, let it snow!
(เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน !)

When we finally kiss goodnight
(ฮเว็น วี ไฟแน็ลลิ คิซ กู๊ดไนท์)
How I’ll hate going out in the storm!
(เฮา แอล เฮท โกอิ้ง เอ้า อิน เดอะ ซทอม !)
But if you’ll really hold me tight
(บัท อิฟ โยว ริแอ็ลลิ โฮลด มี ไทท)
All the way home I’ll be warm
(ออล เดอะ เว โฮม แอล บี วอม)

The fire is slowly dying
(เดอะ ไฟร อีส ซโลลิ ไดอิง)
And my dear we’re still goodbye-ing
(แอ็นด มาย เดีย เวีย ซทิล กู๊ดบาย อิง)
But as long as you love me so
(บัท แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ลัฝ มี โซ)
Let it snow, let it snow, let it snow!
(เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน !)

When we finally kiss goodnight
(ฮเว็น วี ไฟแน็ลลิ คิซ กู๊ดไนท์)
How I’ll hate going out in the storm!
(เฮา แอล เฮท โกอิ้ง เอ้า อิน เดอะ ซทอม !)
But if you’ll really hold me tight
(บัท อิฟ โยว ริแอ็ลลิ โฮลด มี ไทท)
All the way home I’ll be warm
(ออล เดอะ เว โฮม แอล บี วอม)

The fire is slowly dying
(เดอะ ไฟร อีส ซโลลิ ไดอิง)
And my dear we’re still goodbye-ing
(แอ็นด มาย เดีย เวีย ซทิล กู๊ดบาย อิง)
But as long as you love me so
(บัท แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ลัฝ มี โซ)
Let it snow, let it snow, let it snow!
(เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน !)

Let it snow, let it snow
(เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน)
Let it snow, let it snow
(เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน)

Let it snow, let it snow
(เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน)
Let it snow, let it snow
(เล็ท ดิธ ซโน , เล็ท ดิธ ซโน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow คำอ่านไทย Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น