เนื้อเพลง Vanity คำอ่านไทย Lady Gaga

Midnight at the glamour show on a Sunday Night
(มิดไนท์ แอ็ท เดอะ กแลมเออะ โฌ ออน อะ ซันดิ ไนท)
Everybody drink alotta whiskey and wine
(เอวี่บอดี้ ดริงค อาหลอดทา ฮวีซคิ แอ็นด ไวน)
We dance like no tomorrow
(วี ดานซ ไลค โน ทุมอโร)
We’re on Burlesque time
(เวีย ออน เบอเลซค ไทม)
But everybody’s gotta work tomorrow at nine
(บัท เอวี่บอดี้ กอททะ เวิค ทุมอโร แอ็ท ไนน)

Touch me t-touch me baby but don’t mess up my hair
(ทั๊ช มี ที ทั๊ช มี เบบิ บัท ด้อนท์ เมซ อัพ มาย แฮ)
Love me l-love me crazy
(ลัฝ มี แอล ลัฝ มี คเรสิ)
But don’t get too attached, this is a brink affair
(บัท ด้อนท์ เก็ท ทู แอ็ทแทช , ดีซ ซิส ซา บริงค แอ็ฟแฟ)

Vanity [pictures in magazines, movie screens]
(แฝนอิทิ [ พีคเชอะ ซิน แมกอะสีน , มูวี่ ซครีน ])
Vanity [there is a camera, so many beauty queens]
(แฝนอิทิ [ แดร์ อีส ซา แคมเออะระ , โซ เมนอิ บยูทิ ควีน ])
Vanity [it’s so good to be]
(แฝนอิทิ [ อิทซ โซ เกิด ทู บี ])
Popular and glamourous, we love ourselves and no one else
(พอพอิวเลอะ แอ็นด glamourous , วี ลัฝ เอารเซลฝส แซน โน วัน เอ็ลซ)
Va-va-va-va-vanity va-vanity, va-va-va-vanity
(Va va va va แฝนอิทิ va แฝนอิทิ , va va va แฝนอิทิ)

Nothin’ wrong with being just a little bit vain
(นอทติน ร็อง วิฑ บีอิง จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เฝน)
We need a little pretty cuz this country’s insane
(วี นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล พรีททิ คัซ ดีซ คันทริ อินเซน)
So go ahead and label me whatever you like
(โซ โก อะเฮด แอ็นด เลเบ็ล มี ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
But nothings quite as sexy as a woman is fine
(บัท นัธอิง คไวท แอ็ส เซคซิ แอ็ส ซา วูมเอิน อีส ไฟน)

Touch me touch me baby but don’t mess up my hair
(ทั๊ช มี ทั๊ช มี เบบิ บัท ด้อนท์ เมซ อัพ มาย แฮ)
Love me love me crazy
(ลัฝ มี ลัฝ มี คเรสิ)
But don’t get too attached, this is a brink affair
(บัท ด้อนท์ เก็ท ทู แอ็ทแทช , ดีซ ซิส ซา บริงค แอ็ฟแฟ)

Vanity [pictures in magazines, movie screens]
(แฝนอิทิ [ พีคเชอะ ซิน แมกอะสีน , มูวี่ ซครีน ])
Vanity [there is a camera, so many beauty queens]
(แฝนอิทิ [ แดร์ อีส ซา แคมเออะระ , โซ เมนอิ บยูทิ ควีน ])
Vanity [it’s so good to be]
(แฝนอิทิ [ อิทซ โซ เกิด ทู บี ])
Popular and glamourous, we love ourselves and no one else
(พอพอิวเลอะ แอ็นด glamourous , วี ลัฝ เอารเซลฝส แซน โน วัน เอ็ลซ)

Look at me [watcha lookin’ at]
(ลุค แกท มี [ วัทช่า ลุคกิน แอ็ท ])
Look at me [watcha starin’ at]
(ลุค แกท มี [ วัทช่า สตาร์ริน แอ็ท ])
Look at me [watcha lookin’ at]
(ลุค แกท มี [ วัทช่า ลุคกิน แอ็ท ])
Look at me [watcha starin’at]
(ลุค แกท มี [ วัทช่า starinat ])

I’m comin’ around, I’m sippin on Andre, it’s time
(แอม คัมอิน อะเรานด , แอม ซิบปิ่น ออน อันเดร, อิทซ ไทม)
I heard the cutie’s in the back, start in the p-party line
(ไอ เฮิด เดอะ คิวดี ซิน เดอะ แบ็ค , ซทาท อิน เดอะ พี พาทิ ไลน)
Let’s dance [quick round] we’re in the vanity house
(เล็ท ดานซ [ ควิค เรานด ] เวีย อิน เดอะ แฝนอิทิ เฮาซ)
We’ll cover the secrets, diamonds, we’re happy cuz we’re shinin
(เว็ล คัฝเออะ เดอะ ซีคเร็ท , ไดมันด , เวีย แฮพพิ คัซ เวีย ชายนิน)

Touch me touch me baby but don’t mess up my hair
(ทั๊ช มี ทั๊ช มี เบบิ บัท ด้อนท์ เมซ อัพ มาย แฮ)
Love me love me crazy
(ลัฝ มี ลัฝ มี คเรสิ)
But don’t get too attached, this is a brink affair
(บัท ด้อนท์ เก็ท ทู แอ็ทแทช , ดีซ ซิส ซา บริงค แอ็ฟแฟ)

Vanity [pictures in magazines, movie screens]
(แฝนอิทิ [ พีคเชอะ ซิน แมกอะสีน , มูวี่ ซครีน ])
Vanity [there is a camera, so many beauty queens]
(แฝนอิทิ [ แดร์ อีส ซา แคมเออะระ , โซ เมนอิ บยูทิ ควีน ])
Vanity [it’s so good to be]
(แฝนอิทิ [ อิทซ โซ เกิด ทู บี ])
Popular and glamourous, we love ourselves and no one else
(พอพอิวเลอะ แอ็นด glamourous , วี ลัฝ เอารเซลฝส แซน โน วัน เอ็ลซ)

Vanity [pictures in magazines, movie screens]
(แฝนอิทิ [ พีคเชอะ ซิน แมกอะสีน , มูวี่ ซครีน ])
Vanity [there is a camera, so many beauty queens]
(แฝนอิทิ [ แดร์ อีส ซา แคมเออะระ , โซ เมนอิ บยูทิ ควีน ])
Vanity [it’s so good to be]
(แฝนอิทิ [ อิทซ โซ เกิด ทู บี ])
Popular and glamourous, we love ourselves and no one else
(พอพอิวเลอะ แอ็นด glamourous , วี ลัฝ เอารเซลฝส แซน โน วัน เอ็ลซ)
Va-va-va-va-vanity va-vanity, va-va-va-vanity
(Va va va va แฝนอิทิ va แฝนอิทิ , va va va แฝนอิทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vanity คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น