เนื้อเพลง To Zion คำอ่านไทย Lauryn Hill

Unsure of what the balance held
(อันชัวร์ อ็อฝ ว็อท เดอะ แบลแอ็นซ เฮ็ลด)
I touched my belly overwhelmed
(ไอ ทั๊ช มาย เบลลิ โอเฝอะฮเวลม)
By what I had been chosen to perform
(ไบ ว็อท ไอ แฮ็ด บีน โชเซ่น ทู เพอะฟอม)
But then an angel came one day
(บัท เด็น แอน เอนเจล เคม วัน เด)
Told me to kneel down and pray
(โทลด มี ทู นีล เดาน แอ็นด พเร)
For unto me a man child would be born
(ฟอ อันทู มี อะ แม็น ไชล เวิด บี บอน)
Woe this crazy circumstance
(โว ดีซ คเรสิ เซอคัมสแท็นซ)
I knew his life deserved a chance
(ไอ นยู ฮิส ไลฟ ดิเสิฝ อะ ชานซ)
But everybody told me to be smart
(บัท เอวี่บอดี้ โทลด มี ทู บี ซมาท)
Look at your career they said,
(ลุค แกท ยุร คะเรีย เด เซ็ด ,)
” Lauryn, baby use your head ”
(” โลลีน , เบบิ ยูซ ยุร เฮ็ด “)
But instead I chose to use my heart
(บัท อินซเทด ดาย โชส ทู ยูซ มาย ฮาท)

Now the joy of my world is in Zion
(เนา เดอะ จอย อ็อฝ มาย เวิลด อีส ซิน ไสอัน)
Now the joy of my world is in Zion
(เนา เดอะ จอย อ็อฝ มาย เวิลด อีส ซิน ไสอัน)

How beautiful if nothing more
(เฮา บยูทิฟุล อิฟ นัธอิง โม)
Than to wait at Zion’s door
(แฑ็น ทู เวท แอ็ท ไสอัน โด)
I’ve never been in love like this before
(แอฝ เนฝเวอะ บีน อิน ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)
Now let me pray to keep you from
(เนา เล็ท มี พเร ทู คีพ ยู ฟร็อม)
The perils that will surely come
(เดอะ เพริล แดท วิล ฌูรลิ คัม)
See life for you my prince has just begun
(ซี ไลฟ ฟอ ยู มาย พรินซ แฮ็ส จัซท บิกัน)
And I thank you for choosing me
(แอ็นด ดาย แธ็งค ยู ฟอ ชูซิง มี)
To come through unto life to be
(ทู คัม ธรู อันทู ไลฟ ทู บี)
A beautiful reflection of his grace
(อะ บยูทิฟุล ริฟเคลฌัน อ็อฝ ฮิส กเรซ)
See I know that a gift so great
(ซี ไอ โน แดท ดา กิฟท โซ กเรท)
Is only one God could create
(อีส โอ๊นลี่ วัน ก็อด เคิด คริเอท)
And I’m reminded every time I see your face
(แอ็นด แอม ริไมนด เอฝริ ไทม ไอ ซี ยุร เฟซ)

That the joy of my world is in Zion
(แดท เดอะ จอย อ็อฝ มาย เวิลด อีส ซิน ไสอัน)
Now the joy of my world is in Zion
(เนา เดอะ จอย อ็อฝ มาย เวิลด อีส ซิน ไสอัน)
Now the joy of my world is in Zion
(เนา เดอะ จอย อ็อฝ มาย เวิลด อีส ซิน ไสอัน)
Now the joy of my world is in Zion
(เนา เดอะ จอย อ็อฝ มาย เวิลด อีส ซิน ไสอัน)

Marching, marching, marching to Zion
(มัสชิง , มัสชิง , มัสชิง ทู ไสอัน)
Marching, marching
(มัสชิง , มัสชิง)
Marching, marching, marching to Zion
(มัสชิง , มัสชิง , มัสชิง ทู ไสอัน)
Beautiful, beautiful Zion
(บยูทิฟุล , บยูทิฟุล ไสอัน)
[repeat to end of song]
([ ริพีท ทู เอ็นด อ็อฝ ซ็อง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง To Zion คำอ่านไทย Lauryn Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น