เนื้อเพลง No Woman No Cry คำอ่านไทย Sublime

No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
Yea
(เย)
We remember all the things about back when we used to sit
(วี ริเมมเบอะ ออล เดอะ ธิง อะเบาท แบ็ค ฮเว็น วี ยูซ ทู ซิท)
And talk about all the girls that we had in the basement down at my house
(แอ็นด ทอค อะเบาท ดอร์ เดอะ เกิล แดท วี แฮ็ด อิน เดอะ เบซเม็นท เดาน แอ็ท มาย เฮาซ)
Grandma upstairs but you know we didn’t ever care
(แกรนมา อัพซแทส บัท ยู โน วี ดิ๊นอิน เอฝเออะ แค)
Over over serving the hits that we would play
(โอเฝอะ โอเฝอะ เซิฝวิง เดอะ ฮิท แดท วี เวิด พเล)
Lets become big is what what we would pray
(เล็ท บิคัม บิก อีส ว็อท ว็อท วี เวิด พเร)
And they would mingle with the good songs that we made
(แอ็นด เด เวิด มิกเกิล วิฑ เดอะ เกิด ซ็อง แดท วี เมด)
Write enough of them and well market just got to pay
(ไรท อินัฟ อ็อฝ เฑ็ม แอ็นด เว็ล มาเค็ท จัซท ก็อท ทู เพ)

And good friends we had and good friends we lost
(แอ็นด เกิด ฟเร็นด วี แฮ็ด แอ็นด เกิด ฟเร็นด วี ล็อซท)
And they were young across so now the pain will last all day
(แอ็นด เด เวอ ยัง อัครอซ โซ เนา เดอะ เพน วิล ลาซท ดอร์ เด)
But that’s allright ’cause listen up and now im gonna say
(บัท แด๊ท ไรทโอ คอส ลิ๊สซึ่น อัพ แอ็นด เนา แอม กอนนะ เซ)
In this bright future you can’t forget your past ’cause it wont last yea
(อิน ดีซ ไบร๊ท ฟยูเชอะ ยู แค็นท เฟาะเกท ยุร พาซท คอส อิท ว็อนท ลาซท เย)
So dry your tears and now i say to all the men that had to lead the way
(โซ ดไร ยุร เทีย แซน เนา ไอ เซ ทู ออล เดอะ เม็น แดท แฮ็ด ทู เล็ด เดอะ เว)

No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
Yea
(เย)

Hold up hold up
(โฮลด อัพ โฮลด อัพ)
Say now remember when we used to rock better be jumpin and pickin away the ‘tar
(เซ เนา ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ยูซ ทู ร็อค เบทเทอะ บี จัมปิน แอ็นด พิกคิน อะเว เดอะ ทา)
In the basement down at my house gotta make a play to keep on top a list of who got laid
(อิน เดอะ เบซเม็นท เดาน แอ็ท มาย เฮาซ กอททะ เมค เก พเล ทู คีพ ออน ท็อพ อะ ลิซท อ็อฝ ฮู ก็อท เลด)
And then k1 would strive to make the band alive
(แอ็นด เด็น k1 เวิด ซทไรฝ ทู เมค เดอะ แบ็นด อะไลฝ)
And he could do it to
(แอ็นด ฮี เคิด ดู อิท ทู)
Jumpin to rock the mic so we could burn on through the nite
(จัมปิน ทู ร็อค เดอะ ไมคะ โซ วี เคิด เบิน ออน ธรู เดอะ ไนท์)
Comin up on the one now get a sit to get the job done
(คัมอิน อัพ ออน ดิ วัน เนา เก็ท ดา ซิท ทู เก็ท เดอะ โจบ ดัน)
And then we would look who to the fighter with the courageos left hook
(แอ็นด เด็น วี เวิด ลุค ฮู ทู เดอะ ไฟทเออะ วิฑ เดอะ courageos เล็ฟท ฮุค)
Im caught upon a fret so we can get our due
(แอม คอท อุพอน อะ ฟเร็ท โซ วี แค็น เก็ท เอ๊า ดยู)
Me and the kid will be layin the fattest tracks that you ever knew
(มี แอ็นด เดอะ คิด วิล บี เลย์อิน เดอะ fattest ทแรค แดท ยู เอฝเออะ นยู)
Up up up up and away my super dreams on the wind of sellin out today
(อัพ อัพ อัพ อัพ แอ็นด อะเว มาย ซยูเพอะ ดรีม ออน เดอะ วินด อ็อฝ เซลลิน เอ้า ทุเด)
And i don’t give a damn about the music biz
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท เดอะ มยูสิค บิซ)
Im just writin my songs and what im tellin you is
(แอม จัซท ไรดิน มาย ซ็อง แซน ว็อท แอม เทลลิน ยู อีส)

Everythings gonna be alright
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออลไร๊ท)
And everythings gonna be alright
(แอ็นด เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Marijuanas in the house tonite
(มาริฮวานา ซิน เดอะ เฮาซ ทูไนท์)
And everythings gonna be alright
(แอ็นด เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Everythings gonna be alright now
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออลไร๊ท เนา)
And everythings gonna be alright
(แอ็นด เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออลไร๊ท)
We come alive in the house tonite
(วี คัม อะไลฝ อิน เดอะ เฮาซ ทูไนท์)
And everythings gonna be alright
(แอ็นด เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออลไร๊ท)

No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)

Lemme say about that baby
(เลมมี เซ อะเบาท แดท เบบิ)
If you got no woman then youve got no brothas
(อิฟ ยู ก็อท โน วูมเอิน เด็น ยู๊ฟ ก็อท โน บอตดา)
And my heart is gonna tell me to wave byebye
(แอ็นด มาย ฮาท อีส กอนนะ เท็ล มี ทู เวฝ ไบไบ)
And if i never had wanted a woman i wouldn’t be havin one to me
(แอ็นด อิฟ ฟาย เนฝเวอะ แฮ็ด ว็อนท อะ วูมเอิน นาย วูดดึ่น บี เฮฝวิน วัน ทู มี)
If i had it again i would tell you what i please
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ดิท อะเกน นาย เวิด เท็ล ยู ว็อท ไอ พลีส)
And i take em round and i take em down
(แอ็นด ดาย เทค เอ็ม เรานด แอ็นด ดาย เทค เอ็ม เดาน)
Now im thinkin of gettin possession we got now the morn
(เนา แอม ติ้งกิน อ็อฝ เกดดิน พ็อสเสฌอัน วี ก็อท เนา เดอะ มอน)
And i got the ones that don’t love me
(แอ็นด ดาย ก็อท ดิ วัน แดท ด้อนท์ ลัฝ มี)
I wanted a woman with me
(ไอ ว็อนท อะ วูมเอิน วิฑ มี)
You don’t get nothing for free
(ยู ด้อนท์ เก็ท นัธอิง ฟอ ฟรี)
Yea
(เย)

No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
No woman no cry
(โน วูมเอิน โน คไร)
Yea
(เย)

Put that in your pipe and smoke it
(พัท แดท อิน ยุร ไพพ แอ็นด ซโมค อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Woman No Cry คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น