เนื้อเพลง Girl Next Door คำอ่านไทย Musiq Soulchild

Oh, hmm, hmm, hmm, hmm
(โอ , อึม , อึม , อึม , อึม)

If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I would’ve been nice to you
(ไอ วูดเด็ป บีน ไน๊ซ์ ทู ยู)
A little more kind to you
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ไคนด ทู ยู)
I would’ve looked twice at you
(ไอ วูดเด็ป ลุค ทไวซ แอ็ท ยู)
If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I probably would’ve shared my grub
(ไอ พรอบอับลิ วูดเด็ป เชย์ มาย กรับ)
Depending on how close we was
(ดีแพนดิ้ง ออน เฮา คโลส วี วอส)
By now we would be so in love
(ไบ เนา วี เวิด บี โซ อิน ลัฝ)

Girl I’m so surprised to see
(เกิล แอม โซ เซิพไรส ทู ซี)
The young, fine woman that you grew up to be
(เดอะ ยัง , ไฟน วูมเอิน แดท ยู กรู อัพ ทู บี)
Your body’s banging like a 400SE
(ยุร บอดอิ แบงกิง ไลค เก 400SE)
Even your attitude flows pleasantly
(อีเฝ็น ยุร แอททิทยูด ฟโล พเลสแอ็นทลิ)
I remember when you was just Tonya Hall
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู วอส จัซท Tonya ฮอล)
A girl that likes to play basketball
(อะ เกิล แดท ไลค ทู พเล basketball)
As far as I was concern, you were one of my boys
(แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย วอส ค็อนเซิน , ยู เวอ วัน อ็อฝ มาย บอย)
I never cared about my sex or yours but
(ไอ เนฝเวอะ คา อะเบาท มาย เซ็คซ ออ ยุร บัท)

If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I would’ve been nice to you
(ไอ วูดเด็ป บีน ไน๊ซ์ ทู ยู)
A little more kind to you
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ไคนด ทู ยู)
I would’ve looked twice at you
(ไอ วูดเด็ป ลุค ทไวซ แอ็ท ยู)
If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I probably would’ve shared my grub
(ไอ พรอบอับลิ วูดเด็ป เชย์ มาย กรับ)
Depending on how close we was
(ดีแพนดิ้ง ออน เฮา คโลส วี วอส)
By now we would be so in love
(ไบ เนา วี เวิด บี โซ อิน ลัฝ)

I’m happy to see
(แอม แฮพพิ ทู ซี)
That you’re home from school
(แดท ยัวร์ โฮม ฟร็อม ซคูล)
And I wanna let you know that I’m proud of you
(แอ็นด ดาย วอนนา เล็ท ยู โน แดท แอม พเราด อ็อฝ ยู)
Even when we was younger I admired you
(อีเฝ็น ฮเว็น วี วอส ยังเกอะ ไอ แอ็ดไมร ยู)
That’s why I always used to pick fights with you
(แด๊ท ฮไว ไอ ออลเว ยูซ ทู พิค ไฟท วิฑ ยู)
I remember when we used to call each other names
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ยูซ ทู คอล อีช อัฑเออะ เนม)
Mimic old tv shows and play those childish games
(มีมอิค โอลด ทีวี โฌ แซน พเล โฑส ไชลดิฌ เกม)
Like I was your Tarzan and you were my Jane
(ไลค ไก วอส ยุร Tarzan แอ็นด ยู เวอ มาย เจน)
Can we do that nowadays?
(แค็น วี ดู แดท เนาอะเดส)

If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I would’ve been nice to you
(ไอ วูดเด็ป บีน ไน๊ซ์ ทู ยู)
A little more kind to you
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ไคนด ทู ยู)
I would’ve looked twice at you
(ไอ วูดเด็ป ลุค ทไวซ แอ็ท ยู)
If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I probably would’ve shared my grub
(ไอ พรอบอับลิ วูดเด็ป เชย์ มาย กรับ)
Depending on how close we was
(ดีแพนดิ้ง ออน เฮา คโลส วี วอส)
By now we would be so in love
(ไบ เนา วี เวิด บี โซ อิน ลัฝ)

[Ayana]
([ Ayana ])
If I would’ve knew the boy next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ บอย เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I would’ve been nice to you
(ไอ วูดเด็ป บีน ไน๊ซ์ ทู ยู)
Spent a little time with you
(ซเพ็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไทม วิฑ ยู)
I would’ve dressed cuter too
(ไอ วูดเด็ป ดเรซ คิวเดอร์ ทู)
If I would’ve knew the boy next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ บอย เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I would’ve been on your team
(ไอ วูดเด็ป บีน ออน ยุร ทีม)
When we played hide and seek
(ฮเว็น วี พเล ไฮด แอ็นด ซีค)
Instead of you chasing me
(อินซเทด อ็อฝ ยู เชซิง มี)

[Ayana [Musiq]]
([ Ayana [ มิวศิค ] ])
you’re so fly now
(ยัวร์ โซ ฟไล เนา)
[Girl stop playing]
([ เกิล ซท็อพ พเลนิ่ง ])
I didn’t know you were that guy now
(ไอ ดิ๊นอิน โน ยู เวอ แดท ไก เนา)
[Naw I ain’t]
([ นอว ไอ เอน ])
Phat car, phat life
(แฟททฺ คา , แฟททฺ ไลฟ)
Impressed I am
(อิมพเรซ ดาย แอ็ม)
Oh maybe we could jam like we used to baby
(โอ เมบี วี เคิด แจ็ม ไลค วี ยูซ ทู เบบิ)

If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I would’ve been nice to you
(ไอ วูดเด็ป บีน ไน๊ซ์ ทู ยู)
A little more kind to you
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ไคนด ทู ยู)
I would’ve looked twice at you
(ไอ วูดเด็ป ลุค ทไวซ แอ็ท ยู)
If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I probably would’ve shared my grub
(ไอ พรอบอับลิ วูดเด็ป เชย์ มาย กรับ)
Depending on how close we was
(ดีแพนดิ้ง ออน เฮา คโลส วี วอส)
By now we would be so in love
(ไบ เนา วี เวิด บี โซ อิน ลัฝ)

[Ayana & Musiq]
([ Ayana & มิวศิค ])
If I would’ve knew the boy next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ บอย เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
If I would’ve knew the boy next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ บอย เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
Oh I would’ve spent a little more time getting to know you
(โอ ไอ วูดเด็ป ซเพ็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม เกดดดิ้ง ทู โน ยู)
Baby I would’ve been more gentle
(เบบิ ไอ วูดเด็ป บีน โม เจ๊นเทิ่ล)

If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I would’ve been nice to you
(ไอ วูดเด็ป บีน ไน๊ซ์ ทู ยู)
A little more kind to you
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ไคนด ทู ยู)
I would’ve looked twice at you
(ไอ วูดเด็ป ลุค ทไวซ แอ็ท ยู)
If I would’ve knew the girl next door
(อิฟ ฟาย วูดเด็ป นยู เดอะ เกิล เน็คซท โด)
Would’ve been you
(วูดเด็ป บีน ยู)
I probably would’ve shared my grub
(ไอ พรอบอับลิ วูดเด็ป เชย์ มาย กรับ)
Depending on how close we was
(ดีแพนดิ้ง ออน เฮา คโลส วี วอส)
By now we would be so in love
(ไบ เนา วี เวิด บี โซ อิน ลัฝ)

[feat. Ayana]
([ ฟีท Ayana ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl Next Door คำอ่านไทย Musiq Soulchild

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น