เนื้อเพลง I’ll Be Right Here (Sexual Lover) คำอ่านไทย Paulina Rubio

Sexual kind of love, gets my heart beating
(เซคฌวล ไคนด อ็อฝ ลัฝ , เก็ท มาย ฮาท บืดิงสฺ)
Cause you’re an electric charge and I’m overheating
(คอส ยัวร์ แอน อิเลคทริค ชาจ แอ็นด แอม overheatings)
Whenever you get too close I reach out and touch you
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู เก็ท ทู คโลส ไอ รีช เอ้า แอ็นด ทั๊ช ยู)
But you’ll never know it though, you look at me but you—
(บัท โยว เนฝเวอะ โน อิท โธ , ยู ลุค แกท มี บัท ยู)
You don’t know what’s on my mind, the way that I need you
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ออน มาย ไมนด , เดอะ เว แดท ไอ นีด ยู)
I’m gonna make you mine the next time I see you
(แอม กอนนะ เมค ยู ไมน เดอะ เน็คซท ไทม ไอ ซี ยู)
Cause I know that I can wait and one day you’ll come back
(คอส ไอ โน แดท ไอ แค็น เวท แอ็นด วัน เด โยว คัม แบ็ค)
No matter how long it takes, I will be the one that
(โน แมทเทอะ เฮา ล็อง อิท เทค , ไอ วิล บี ดิ วัน แดท)

I’ll be right here watching you walk in
(แอล บี ไรท เฮียร วัทชิง ยู วอค อิน)
And imagining your kisses on my skin
(แอ็นด เอมมาจินนิ่ง ยุร คีสเซซ ออน มาย ซคิน)
Yeah I’ll be right here looking out for you
(เย่ แอล บี ไรท เฮียร ลุคอิง เอ้า ฟอ ยู)
And when you come back you’re gonna want me to
(แอ็นด ฮเว็น ยู คัม แบ็ค ยัวร์ กอนนะ ว็อนท มี ทู)

Soon you’ll see cause I’m gonna make you listen
(ซูน โยว ซี คอส แอม กอนนะ เมค ยู ลิ๊สซึ่น)
Soon you’ll see I’ll show you what you been missin
(ซูน โยว ซี แอล โฌ ยู ว็อท ยู บีน มิซซิน)
Because I know what you need and soon you’ll discover
(บิคอส ไอ โน ว็อท ยู นีด แอ็นด ซูน โยว ดิซคัฝเออะ)
I know you were meant for me, my sexual lover
(ไอ โน ยู เวอ เม็นท ฟอ มี , มาย เซคฌวล ลัฝเออะ)
My sexual lover, My sexual lover
(มาย เซคฌวล ลัฝเออะ , มาย เซคฌวล ลัฝเออะ)

Sometimes you gotta choose between one thing or the other
(ซัมไทม์ ยู กอททะ ชูส บีทวิน วัน ธิง ออ ดิ อัฑเออะ)
Sometimes you gotta choose between between me and my mother]
(ซัมไทม์ ยู กอททะ ชูส บีทวิน บีทวิน มี แอ็นด มาย ม๊าเธ่อร์ ])
There’s nothing to lose so why don’t you try it
(แดร์ นัธอิง ทู ลูส โซ ฮไว ด้อนท์ ยู ทไร อิท)
There’s nothing to lose, and you can’t deny it
(แดร์ นัธอิง ทู ลูส , แอ็นด ยู แค็นท ดิไน อิท)
I wanted to make it clear, I wanna remind you
(ไอ ว็อนท ทู เมค อิท คเลีย , ไอ วอนนา ริไมนด ยู)
That I’ll be waiting here. In front or behind you
(แดท แอล บี เวททิง เฮียร อิน ฟรันท ออ บิไฮนด ยู)
Whereever you go, Whenever you come back
(แวร์เอฝเวอร์ ยู โก , ฮเว็นเอฝเออะ ยู คัม แบ็ค)
You got to know, that I’ll be the one that
(ยู ก็อท ทู โน , แดท แอล บี ดิ วัน แดท)

I’ll be right here watching you walk in
(แอล บี ไรท เฮียร วัทชิง ยู วอค อิน)
And imagining your kisses on my skin
(แอ็นด เอมมาจินนิ่ง ยุร คีสเซซ ออน มาย ซคิน)
Yeah I’ll be right here looking out for you
(เย่ แอล บี ไรท เฮียร ลุคอิง เอ้า ฟอ ยู)
And when you come back you’re gonna want me to
(แอ็นด ฮเว็น ยู คัม แบ็ค ยัวร์ กอนนะ ว็อนท มี ทู)

[Musical break]
([ มยูสิแค็ล บเรค ])

My sexual lover
(มาย เซคฌวล ลัฝเออะ)
Soon you’ll see cause I’m gonna make you listen
(ซูน โยว ซี คอส แอม กอนนะ เมค ยู ลิ๊สซึ่น)
Soon you’ll see I’ll show you what you been missin
(ซูน โยว ซี แอล โฌ ยู ว็อท ยู บีน มิซซิน)
Because I know what you need and soon you’ll discover
(บิคอส ไอ โน ว็อท ยู นีด แอ็นด ซูน โยว ดิซคัฝเออะ)
I know you were meant for me, my sexual lover
(ไอ โน ยู เวอ เม็นท ฟอ มี , มาย เซคฌวล ลัฝเออะ)

I’ll be right here watching you walk in
(แอล บี ไรท เฮียร วัทชิง ยู วอค อิน)
And imagining your kisses on my skin
(แอ็นด เอมมาจินนิ่ง ยุร คีสเซซ ออน มาย ซคิน)
Yeah I’ll be right here looking out for you
(เย่ แอล บี ไรท เฮียร ลุคอิง เอ้า ฟอ ยู)
And when you come back you’re gonna want me to
(แอ็นด ฮเว็น ยู คัม แบ็ค ยัวร์ กอนนะ ว็อนท มี ทู)

Soon you’ll see cause I’m gonna make you listen [Go, go go go go go go]
(ซูน โยว ซี คอส แอม กอนนะ เมค ยู ลิ๊สซึ่น [ โก , โก โก โก โก โก โก ])
Soon you’ll see I’ll show you what you been missin [Go, go go go go go go]Because I know what you need and soon you’ll discover [Go, go go go go go go]
(ซูน โยว ซี แอล โฌ ยู ว็อท ยู บีน มิซซิน [ โก , โก โก โก โก โก โก ] บิคอส ไอ โน ว็อท ยู นีด แอ็นด ซูน โยว ดิซคัฝเออะ [ โก , โก โก โก โก โก โก ])
I know you were meant for me, my sexual lover [Go, go go go go go go]
(ไอ โน ยู เวอ เม็นท ฟอ มี , มาย เซคฌวล ลัฝเออะ [ โก , โก โก โก โก โก โก ])

I’ll be right here watching you walk in
(แอล บี ไรท เฮียร วัทชิง ยู วอค อิน)
And imagining your kisses on my skin
(แอ็นด เอมมาจินนิ่ง ยุร คีสเซซ ออน มาย ซคิน)
Yeah I’ll be right here looking out for you
(เย่ แอล บี ไรท เฮียร ลุคอิง เอ้า ฟอ ยู)
And when you come back you’re gonna want me to
(แอ็นด ฮเว็น ยู คัม แบ็ค ยัวร์ กอนนะ ว็อนท มี ทู)

Yeah
(เย่)
I’ll be right here watching you walk in
(แอล บี ไรท เฮียร วัทชิง ยู วอค อิน)
And imagining your kisses on my skinYeah I’ll be right here looking out for you
(แอ็นด เอมมาจินนิ่ง ยุร คีสเซซ ออน มาย skinYeah แอล บี ไรท เฮียร ลุคอิง เอ้า ฟอ ยู)
And when you come back you’re gonna want me to
(แอ็นด ฮเว็น ยู คัม แบ็ค ยัวร์ กอนนะ ว็อนท มี ทู)

Hahahah
(Hahahah)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be Right Here (Sexual Lover) คำอ่านไทย Paulina Rubio

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น