เนื้อเพลง Get It Together คำอ่านไทย 702

[1]
([ วัน ])
I don’t really wanna stay
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซเท)
I don’t really wanna go
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา โก)
But I really need to know
(บัท ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู โน)
Can we get it together
(แค็น วี เก็ท ดิธ ทุเกฑเออะ)
Get it together
(เก็ท ดิธ ทุเกฑเออะ)
I don’t really wanna go
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา โก)
I don’t really wanna stay
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซเท)
But I really hope and pray
(บัท ไอ ริแอ็ลลิ โฮพ แอ็นด พเร)
Can we get it together
(แค็น วี เก็ท ดิธ ทุเกฑเออะ)
Get it together
(เก็ท ดิธ ทุเกฑเออะ)

You don’t know the pain that I feel
(ยู ด้อนท์ โน เดอะ เพน แดท ไอ ฟีล)
You’ve taken my love for granted
(ยู๊ฟ เทคเอ็น มาย ลัฝ ฟอ กรานท)
And you just wanna see it your way, hey
(แอ็นด ยู จัซท วอนนา ซี อิท ยุร เว , เฮ)
It’s about that time
(อิทซ อะเบาท แดท ไทม)
I’m gonna tell ya what’s on my mind
(แอม กอนนะ เท็ล ยา ว็อท ออน มาย ไมนด)
I’m fed up with you not being here with me
(แอม เฟ็ด อัพ วิฑ ยู น็อท บีอิง เฮียร วิฑ มี)
When you know love is all I need
(ฮเว็น ยู โน ลัฝ อีส ซอร์ ไอ นีด)
I don’t want to stay
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ซเท)

Repeat 1
(ริพีท วัน)

Let’s get together, babe
(เล็ท เก็ท ทุเกฑเออะ , เบบ)
I can’t let go
(ไอ แค็นท เล็ท โก)
Cuz being confused just takes control
(คัซ บีอิง ค็อนฟยูส จัซท เทค ค็อนทโรล)
I hope we can start brand new
(ไอ โฮพ วี แค็น ซทาท บแร็นด นยู)
Cuz I don’t want to loose you, oh no
(คัซ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ลูซ ยู , โอ โน)
With the love we shared
(วิฑ เดอะ ลัฝ วี เชย์)
Baby it’s oh so rare
(เบบิ อิทซ โอ โซ แร)
I’m willing to try and make you see
(แอม วีลลิง ทู ทไร แอ็นด เมค ยู ซี)
That all you need is here in me
(แดท ดอร์ ยู นีด อีส เฮียร อิน มี)

[2]
([ ทู ])
I don’t wanna stay
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซเท)
I don’t wanna go
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)
But you gotta let me know
(บัท ยู กอททะ เล็ท มี โน)
How you feel
(เฮา ยู ฟีล)

Repeat 2
(ริพีท ทู)
Repeat 1
(ริพีท วัน)

See I’m so confused
(ซี แอม โซ ค็อนฟยูส)
I just don’t know what to do
(ไอ จัซท ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
And I don’t understand, no
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ อันเดิซแทนด , โน)
Ya know I don’t wanna stay
(ยา โน ไอ ด้อนท์ วอนนา ซเท)
You know I don’t wanna go
(ยู โน ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)
Baby, please listen to me
(เบบิ , พลีส ลิ๊สซึ่น ทู มี)

Repeat 1 until fade
(ริพีท วัน อันทีล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get It Together คำอ่านไทย 702

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น