เนื้อเพลง Have I Told You Lately That I Love You? คำอ่านไทย Van Morrison

[Instrumental Intro & sax solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล อินโทร & แซ็คซ โซโล ])

Have I told you lately that I love you?
(แฮ็ฝ ไอ โทลด ยู เลทลิ แดท ไอ ลัฝ ยู)
Have I told you there’s no one above you
(แฮ็ฝ ไอ โทลด ยู แดร์ โน วัน อะบัฝ ยู)
Fill my heart with gladness
(ฟิล มาย ฮาท วิฑ กแลดเน็ซ)
Take away my sadness
(เทค อะเว มาย แซดเน็ซ)
Ease my troubles, that’s what you do
(อีส มาย ทรั๊บเบิ้ล , แด๊ท ว็อท ยู ดู)

Now the mornin’ sun in all it’s glory
(เนา เดอะ มอร์นิน ซัน อิน ออล อิทซ กโลริ)
Greets the day with hope and comfort, too
(กรีท เดอะ เด วิฑ โฮพ แอ็นด คัมเฟิท , ทู)
You fill my life with laughter
(ยู ฟิล มาย ไลฟ วิฑ ลาฟเทอะ)
You can make it better
(ยู แค็น เมค อิท เบทเทอะ)
Ease my troubles that’s what you do
(อีส มาย ทรั๊บเบิ้ล แด๊ท ว็อท ยู ดู)

There’s a love that’s divine
(แดร์ ซา ลัฝ แด๊ท ดิไฝน)
And it’s yours and mine, like the sun
(แอ็นด อิทซ ยุร แซน ไมน , ไลค เดอะ ซัน)
At the end of the day
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)
We should give thanks and pray to the One
(วี เชิด กิฝ แธ็งค แซน พเร ทู ดิ วัน)

And to say, ‘Have I told you lately that I love you?’
(แอ็นด ทู เซ , แฮ็ฝ ไอ โทลด ยู เลทลิ แดท ไอ ลัฝ ยู)
Have I told ya there’s no one above you?
(แฮ็ฝ ไอ โทลด ยา แดร์ โน วัน อะบัฝ ยู)
Fill my heart with gladness
(ฟิล มาย ฮาท วิฑ กแลดเน็ซ)
Take away my sadness
(เทค อะเว มาย แซดเน็ซ)
Ease my troubles, that’s what you do
(อีส มาย ทรั๊บเบิ้ล , แด๊ท ว็อท ยู ดู)

[Instrumental & vibes]
([ อินซทรุเมนแท็ล & วายพฺ ])

There’s a love that’s divine
(แดร์ ซา ลัฝ แด๊ท ดิไฝน)
And it’s yours and mine
(แอ็นด อิทซ ยุร แซน ไมน)
And it shines like the sun
(แอ็นด ดิท ไฌน ไลค เดอะ ซัน)
At the end of the day
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)
We should give thanks
(วี เชิด กิฝ แธ็งค)
And pray to the One
(แอ็นด พเร ทู ดิ วัน)
And so
(แอ็นด โซ)

[applause]
([ แอ็พลอส ])

Van:
(แฝ็น :)
Have I told you lately that I love you?
(แฮ็ฝ ไอ โทลด ยู เลทลิ แดท ไอ ลัฝ ยู)
Have I told you there’s no one above you?
(แฮ็ฝ ไอ โทลด ยู แดร์ โน วัน อะบัฝ ยู)
Fill, fill, fill, fill, fill, fill my heart with gladness
(ฟิล , ฟิล , ฟิล , ฟิล , ฟิล , ฟิล มาย ฮาท วิฑ กแลดเน็ซ)
Take away my sadness
(เทค อะเว มาย แซดเน็ซ)
[Take away my sadness]
([ เทค อะเว มาย แซดเน็ซ ])
Ease my troubles, that’s what you do
(อีส มาย ทรั๊บเบิ้ล , แด๊ท ว็อท ยู ดู)

Fill my life with gladness
(ฟิล มาย ไลฟ วิฑ กแลดเน็ซ)
Take away my sadness
(เทค อะเว มาย แซดเน็ซ)
[Take away my sadness]
([ เทค อะเว มาย แซดเน็ซ ])
Ease my troubles that’s what you do
(อีส มาย ทรั๊บเบิ้ล แด๊ท ว็อท ยู ดู)

Fill my life with gladness
(ฟิล มาย ไลฟ วิฑ กแลดเน็ซ)
And take away my sadness
(แอ็นด เทค อะเว มาย แซดเน็ซ)
[Take away my sadness]
([ เทค อะเว มาย แซดเน็ซ ])
Ease my troubles that’s what you
(อีส มาย ทรั๊บเบิ้ล แด๊ท ว็อท ยู)

There I go
(แดร์ ไอ โก)
There I go
(แดร์ ไอ โก)
There I go
(แดร์ ไอ โก)
There I go
(แดร์ ไอ โก)
There I go
(แดร์ ไอ โก)

‘Thank you Rodney and also Ronnie Scott for saying
(แธ็งค ยู ลอตนี่ แอ็นด ออลโซ รอนนี สคอตทฺ ฟอ เซอิง)
‘You made a happy man, very old’
(ยู เมด อะ แฮพพิ แม็น , เฝริ โอลด)

Thank you.
(แธ็งค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Have I Told You Lately That I Love You? คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น