เนื้อเพลง Mr. Raven คำอ่านไทย MC Lars

We got EAP in the house tonight, Edgar Allan Poe.
(วี ก็อท EAP อิน เดอะ เฮาซ ทุไนท , Edgar Allan Poe)
America’s favorite anti-transcendentalist.
(อะเมริคะ เฟเฝอะริท แอนทิ transcendentalist)
We’re taking this back, way back, nineteenth century style.
(เวีย เทคอิง ดีซ แบ็ค , เว แบ็ค , ไนนทีนธ เซนเชอะริ ซไทล)

CHORUS
(โครัซ)
Who’s that [who’s that] rapping?
(ฮู แดท [ ฮู แดท ] แรพพิง)
Who’s that rapping at my chamber door?
(ฮู แดท แรพพิงแอ็ท มาย เชมเบอะ โด)
Mr. [mister] Raven!
(มีซเทอะ [ มีซเทอะ ] เรเฝ็น !)
All up in my grill like, ” Nevermore. ”
(ออล อัพ อิน มาย กริลล์ ไลค , ” Nevermore “)

Kick it! Once upon a midnight dreary, while I kicked it weak and weary,
(คิด อิท ! วันซ อุพอน อะ มิดไนท์ ดเรียริ , ฮไวล ไอ คิด ดิท วีค แอ็นด เวียริ ,)
Dark and cold just like Lake Eerie, Brand New sample, someone clear me.
(ดาค แอ็นด โคลด จัซท ไลค เลค อีริ , บแร็นด นยู แซ๊มเพิ่ล , ซัมวัน คเลีย มี)
While I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping.
(ฮไวล ไอ nodded เนียลิ นํบปิ้ง , ซั๊ดเด้นลี่ แดร์ เคม อะ แทปพิง)
Up like, ” What? ” , this thunder clapping in my brain like graphic Halflings.
(อัพ ไลค , ” ว็อท ” , ดีซ ธันเดอะ คร๊าบพิง อิน มาย บเรน ไลค กแรฟอิค Halflings)
Staffing me, I put down Milton. Cell phone mute like Paris Hilton.
(Staffings มี , ไอ พัท เดาน Milton เซ็ล โฟน มยูท ไลค แพริซ ฮิลตัน)
Open window, halfway built-in. Times a changing like Bob Dylan.
(โอเพ็น วีนโด , ฮอฟเวย์ บิลท อิน ไทม ซา เช้งจิ้นส ไลค บ็อบ ดายแลน)
Twenty-pound bird black as could be, cold feet cold eyes aimed straight at me.
(ทเวนทิ เพานด เบิด บแล็ค แอ็ส เคิด บี , โคลด ฟีท โคลด ไอ เอม ซทเรท แอ็ท มี)
Grim face, grim stare, death carnivore, quothe that raven ” Nevermore. ”
(กริม เฟซ , กริม ซแท , เด็ธ คานิโฝ , quothe แดท เรเฝ็น ” Nevermore “)

REPEAT CHORUS
(ริพีท โครัซ)

I miss Lenore, my Annabel Lee, taken by angels from me.
(ไอ มิซ Lenore , มาย Annabel ลี , เทคเอ็น ไบ เอนเจล ฟร็อม มี)
Alone with books [hey that’s me!], harbinger of death visiting me.
(อะโลน วิฑ เบิค [ เฮ แด๊ท มี ! ] , ฮาบินเจอะ อ็อฝ เด็ธ ฝีสอิทิง มี)
I said, ” Can I help you, evil prophet? If you got a problem, look, I’ll solve it. ”
(ไอ เซ็ด , ” แค็น นาย เฮ็ลพ ยู , อี๊วิ้ว พรอฟเอ็ท อิฟ ยู ก็อท ดา พรอบเล็ม , ลุค , แอล ซอลฝ อิท “)
He checked my hook, DJ revolved it, perched on Pallas, chalice dropped it.
(ฮี เช็ค มาย ฮุค , ดีเจ ริฝอลฝ ดิท , เพิช ออน Pallas , chalice ดร็อพ ดิท)
” Tell me sir, please, if you can. Am I good or evil man?
(” เท็ล มี เซอ , พลีส , อิฟ ยู แค็น แอ็ม ไอ เกิด ออ อี๊วิ้ว แม็น)
What can I say, what can I do, when will I be rid of you? ”
(ว็อท แค็น นาย เซ , ว็อท แค็น นาย ดู , ฮเว็น วิล ไอ บี ริด อ็อฝ ยู “)
” Nevermore, ” quothe he at me, hating on this fresh MC,
(” Nevermore , ” quothe ฮี แอ็ท มี , เฮดติง ออน ดีซ ฟเร็ฌ เอมซี ,)
Satanic raven, Niche glee, killing me softly like the Fugees.
(เซะแทนอิก เรเฝ็น , นิช กลี , คีลลิง มี ซอฟทลิ ไลค เดอะ Fugees)
Now I feel worse, my verse is terse, joy inverse just like Fred Durst.
(เนา ไอ ฟีล เวิซ , มาย เฝิซ อีส เทิซ , จอย อินเฝิซ จัซท ไลค เฟรด เดิซท)
Call a nurse, disperse my thirstษ put this process in reverse.
(คอล อะ เนิซ , ดิซเพิซ มาย thirstษ พัท ดีซ พรอซเอ็ซ ซิน ริเฝิซ)
Wish Iีd had some warning first, MC Lars, ’88 hearse.
(วิฌ Iีd แฮ็ด ซัม วอนิง เฟิซท , เอมซี Lars , 88 เฮิซ)
Now I’ll never be Slug or Murs, under that black raven’s curse.
(เนา แอล เนฝเวอะ บี ซลัก ออ Murs , อันเดอะ แดท บแล็ค เรเฝ็น เคิซ)
The ravenีs eyes still have the seeming of a demon that is dreaming,
(เดอะ ravenีs ไอ ซทิล แฮ็ฝ เดอะ ซีมอิง อ็อฝ อะ ดีมัน แดท อีส ดรีมมิง ,)
Lamplight over him still streaming, hear my screaming, hearme screaming!
(แลมป์ไลท์ โอเฝอะ ฮิม ซทิล สตรีมมิง , เฮีย มาย ซครีมอิง , hearme ซครีมอิง !)
My soul still floats there on that floor and shall be lifted nevermore.
(มาย โซล ซทิล ฟโลท แดร์ ออน แดท ฟโล แอ็นด แฌ็ล บี ลิฟท nevermore)
Afflicted calm, like Michael Moore, canonized piece, US folklore.
(แอ็ฟลีคท คาม , ไลค ไมเล มัวร์ , แคนอะไนส พีซ , อัซ folklore)

REPEAT CHORUS
(ริพีท โครัซ)

Who’s house? Raven’s house!
(ฮู เฮาซ เรเฝ็น เฮาซ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Raven คำอ่านไทย MC Lars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น