เนื้อเพลง U Say, I Say คำอ่านไทย Ashanti

You say
(ยู เซ)
I say
(ไอ เซ)
You say
(ยู เซ)
I say
(ไอ เซ)

You say
(ยู เซ)
I say
(ไอ เซ)
But now you’re out there playin’ games
(บัท เนา ยัวร์ เอ้า แดร์ เพลย์ยิน เกม)
I know that you will never change
(ไอ โน แดท ยู วิล เนฝเวอะ เชนจ)

You say that you love me
(ยู เซ แดท ยู ลัฝ มี)
But you still be wylin’ out
(บัท ยู ซทิล บี wylin เอ้า)
All of this yellin’, all of this fussin’
(ออล อ็อฝ ดีซ เยลลิน , ออล อ็อฝ ดีซ ฟัสซิน)
Over just nothin’, in my house
(โอเฝอะ จัซท นอทติน , อิน มาย เฮาซ)

I pray to my Savior
(ไอ พเร ทู มาย เซฝเยอะ)
And hope He will just help me out
(แอ็นด โฮพ ฮี วิล จัซท เฮ็ลพ มี เอ้า)
‘Cause all this confusion got me just bluesin’
(คอส ออล ดีซ ค็อนฟยูฉัน ก็อท มี จัซท bluesin)
I know what I should be doin’ now, yeah, yeah
(ไอ โน ว็อท ไอ เชิด บี โดย เนา , เย่ , เย่)

I can’t lie, I [Don’t wanna waste no more time]
(ไอ แค็นท ไล , ไอ [ ด้อนท์ วอนนา เวซท โน โม ไทม ])
I can’t see why [You never try to do me right]
(ไอ แค็นท ซี ฮไว [ ยู เนฝเวอะ ทไร ทู ดู มี ไรท ])
I can’t lie, I [Don’t wanna waste no more time]
(ไอ แค็นท ไล , ไอ [ ด้อนท์ วอนนา เวซท โน โม ไทม ])
I can’t see why [You never try to do me right]
(ไอ แค็นท ซี ฮไว [ ยู เนฝเวอะ ทไร ทู ดู มี ไรท ])

You say [That you love me]
(ยู เซ [ แดท ยู ลัฝ มี ])
I say [That I love you]
(ไอ เซ [ แดท ไอ ลัฝ ยู ])
You say [We don’t ever have to fight]
(ยู เซ [ วี ด้อนท์ เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู ไฟท ])
I say [I don’t ever wanna cry]
(ไอ เซ [ ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา คไร ])

You say [You will never play the field]
(ยู เซ [ ยู วิล เนฝเวอะ พเล เดอะ ฟีลด ])
I say [I will always keep it real]
(ไอ เซ [ ไอ วิล ออลเว คีพ อิท ริแอ็ล ])
But now you’re out there playin’ games
(บัท เนา ยัวร์ เอ้า แดร์ เพลย์ยิน เกม)
I know that you will never change
(ไอ โน แดท ยู วิล เนฝเวอะ เชนจ)

I try to be patient
(ไอ ทไร ทู บี เพเฌ็นท)
To see if you could figure out
(ทู ซี อิฟ ยู เคิด ฟีกยุร เอ้า)
With all of your lyin’, all your denyin’
(วิฑ ออล อ็อฝ ยุร ลายอิน , ออล ยุร ดีนายเอน)
I cannot keep you around
(ไอ แคนน็อท คีพ ยู อะเรานด)

You know that I love you
(ยู โน แดท ไอ ลัฝ ยู)
It’s gonna hurt me to see you leave
(อิทซ กอนนะ เฮิท มี ทู ซี ยู ลีฝ)
I can’t go through bein’ misused
(ไอ แค็นท โก ธรู บีนโพลมิซยูซ)
‘Cause you know that that ain’t me, yeah
(คอส ยู โน แดท แด๊ท เอน มี , เย่)

I can’t lie, I [Don’t wanna waste no more time]
(ไอ แค็นท ไล , ไอ [ ด้อนท์ วอนนา เวซท โน โม ไทม ])
I can’t see why [You never try to do me right]
(ไอ แค็นท ซี ฮไว [ ยู เนฝเวอะ ทไร ทู ดู มี ไรท ])
I can’t lie, I [Don’t wanna waste no more time]
(ไอ แค็นท ไล , ไอ [ ด้อนท์ วอนนา เวซท โน โม ไทม ])
I can’t see why [You never try to do me right]
(ไอ แค็นท ซี ฮไว [ ยู เนฝเวอะ ทไร ทู ดู มี ไรท ])

You say [That you love me]
(ยู เซ [ แดท ยู ลัฝ มี ])
I say [That I love you]
(ไอ เซ [ แดท ไอ ลัฝ ยู ])
You say [We don’t ever have to fight]
(ยู เซ [ วี ด้อนท์ เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู ไฟท ])
I say [I don’t ever wanna cry]
(ไอ เซ [ ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา คไร ])

You say [You will never play the field]
(ยู เซ [ ยู วิล เนฝเวอะ พเล เดอะ ฟีลด ])
I say [I will always keep it real]
(ไอ เซ [ ไอ วิล ออลเว คีพ อิท ริแอ็ล ])
But now you’re out there playin’ games
(บัท เนา ยัวร์ เอ้า แดร์ เพลย์ยิน เกม)
I know that you will never change
(ไอ โน แดท ยู วิล เนฝเวอะ เชนจ)

Cool with whatever ’cause it’s been so long
(คูล วิฑ ฮว็อทเอฝเออะ คอส อิทซ บีน โซ ล็อง)
All this nonsense you’re doin’ only made me strong
(ออล ดีซ นอนเซ็นซ ยัวร์ โดย โอ๊นลี่ เมด มี ซทร็อง)
But if we stay together there’s got to be some change
(บัท อิฟ วี ซเท ทุเกฑเออะ แดร์ ก็อท ทู บี ซัม เชนจ)
I don’t even wanna hear another call your name
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น วอนนา เฮีย แอะนัธเออะ คอล ยุร เนม)

Cool with whatever ’cause it’s been so long
(คูล วิฑ ฮว็อทเอฝเออะ คอส อิทซ บีน โซ ล็อง)
All this nonsense you’re doin’ only made me strong
(ออล ดีซ นอนเซ็นซ ยัวร์ โดย โอ๊นลี่ เมด มี ซทร็อง)
I don’t think we’ll be together ’cause you’ll never change
(ไอ ด้อนท์ ธิงค เว็ล บี ทุเกฑเออะ คอส โยว เนฝเวอะ เชนจ)
Already stuck inside your ways, you’ll always be the same
(ออลเรดอิ ซทัค อีนไซด ยุร เว , โยว ออลเว บี เดอะ เซม)

You say [you’really love me]
(ยู เซ [ youreally ลัฝ มี ])
I say [I really love you]
(ไอ เซ [ ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู ])
You say [We don’t ever have to fight]
(ยู เซ [ วี ด้อนท์ เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู ไฟท ])
I say [I don’t ever wanna cry]
(ไอ เซ [ ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา คไร ])

You say [You will never play the field]
(ยู เซ [ ยู วิล เนฝเวอะ พเล เดอะ ฟีลด ])
I say [That I will always keep it real]
(ไอ เซ [ แดท ไอ วิล ออลเว คีพ อิท ริแอ็ล ])
But now you’re out there playin’ games
(บัท เนา ยัวร์ เอ้า แดร์ เพลย์ยิน เกม)
I know that you will never change
(ไอ โน แดท ยู วิล เนฝเวอะ เชนจ)

Uh-uh, yeah
(อา อา , เย่)
Yo’, Ashanti, INC
(โย , เอสแชนที , อิงคฺ)
Murder Inc
(เมอเดอะ อิงคฺ)
Uh-uh, uh-uh
(อา อา , อา อา)
Chinky Deek
(Chinky Deek)
And of course Milwaukee
(แอ็นด อ็อฝ โคซ Milwaukee)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Say, I Say คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น