เนื้อเพลง Blind Pilots คำอ่านไทย The Cooper Temple Clause

I Hope You Never Change I Hope You Never Go
(ไอ โฮพ ยู เนฝเวอะ เชนจ ไอ โฮพ ยู เนฝเวอะ โก)
I Hope You’ll Always Keep Our Little Secret Though
(ไอ โฮพ โยว ออลเว คีพ เอ๊า ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท โธ)
But How’d We Get Here? At This Height
(บัท แอว วี เก็ท เฮียร แอ็ท ดีซ ไฮท)
And What’s This Talk Of Dead Weight.
(แอ็นด ว็อท ดีซ ทอค อ็อฝ เด็ด เวท)
I Know We Always Drink But We Don’t Always Fight
(ไอ โน วี ออลเว ดริงค บัท วี ด้อนท์ ออลเว ไฟท)
The Landing Lights Are On But We’re Just Out Of Sight
(เดอะ แลนดิง ไลท แซร์ ออน บัท เวีย จัซท เอ้า อ็อฝ ไซท)
‘cos This Things Mobile There’s Still Wheels
(คอซ ดีซ ธิง โมบิล แดร์ ซทิล ฮวีล)
And I’m Not Done Yet So Hang On
(แอ็นด แอม น็อท ดัน เย็ท โซ แฮ็ง ออน)
You Came Along To Change The Grade
(ยู เคม อะลอง ทู เชนจ เดอะ กเรด)
To Raise The Bar I’d Made Of Late
(ทู เรส เดอะ บา อาย เมด อ็อฝ เลท)
You Came Along To Raise The Stakes
(ยู เคม อะลอง ทู เรส เดอะ ซเทค)
To Tend To Me And My Mistakes
(ทู เท็นด ทู มี แอ็นด มาย มิซเทค)
I Can’t Pretend That I Could Be
(ไอ แค็นท พริเทนด แดท ไอ เคิด บี)
The Man You Said You Saw In Me
(เดอะ แม็น ยู เซ็ด ยู ซอ อิน มี)
But Hang Around And I’ll Try And Land This Thing
(บัท แฮ็ง อะเรานด แอ็นด แอล ทไร แอ็นด แล็นด ดีซ ธิง)
No One Came No One Saw Someone Pass The Manual
(โน วัน เคม โน วัน ซอ ซัมวัน เพซ เดอะ แมนยวล)
And Soon I’ll Go Away I’ll See You At The Door
(แอ็นด ซูน แอล โก อะเว แอล ซี ยู แอ็ท เดอะ โด)
So Go Put David On Read About The War
(โซ โก พัท เดหวิด ออน เร็ด อะเบาท เดอะ วอ)
We’re Just Blind Pilots In Strange Planes
(เวีย จัซท บไลนด ไพลัท ซิน ซทเรนจ พเลน)
Back Seat Drivers In Dead Cars
(แบ็ค ซีท ดไรฝเออะ ซิน เด็ด คา)
You Came Along To Change The Grade
(ยู เคม อะลอง ทู เชนจ เดอะ กเรด)
To Raise The Bar I’d Made Of Late
(ทู เรส เดอะ บา อาย เมด อ็อฝ เลท)
You Came Along To Raise The Stakes
(ยู เคม อะลอง ทู เรส เดอะ ซเทค)
To Tend To Me And My Mistakes
(ทู เท็นด ทู มี แอ็นด มาย มิซเทค)
I Can’t Pertend That I Could Be
(ไอ แค็นท Pertend แดท ไอ เคิด บี)
The Man You Said You Saw In Me
(เดอะ แม็น ยู เซ็ด ยู ซอ อิน มี)
But Hang Around And I’ll Try And Land This Thing
(บัท แฮ็ง อะเรานด แอ็นด แอล ทไร แอ็นด แล็นด ดีซ ธิง)
Yeah I Made A List Of All The Things
(เย่ ไอ เมด อะ ลิซท อ็อฝ ออล เดอะ ธิง)
That I Could Change How I Could Win
(แดท ไอ เคิด เชนจ เฮา ไอ เคิด วิน)
I Can’t And I Refuse To Say
(ไอ แค็นท แอ็นด ดาย เรฟยุซ ทู เซ)
The Wheels Have Slowly Come Away
(เดอะ ฮวีล แฮ็ฝ ซโลลิ คัม อะเว)
I Pray To God My Soul To Keep
(ไอ พเร ทู ก็อด มาย โซล ทู คีพ)
‘cos I Could Never Stand The Heat
(คอซ ซาย เคิด เนฝเวอะ ซแท็นด เดอะ ฮีท)
But Hang Around And I’ll Try And Land This Thing
(บัท แฮ็ง อะเรานด แอ็นด แอล ทไร แอ็นด แล็นด ดีซ ธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blind Pilots คำอ่านไทย The Cooper Temple Clause

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น