เนื้อเพลง One More Night คำอ่านไทย Ani Difranco

I come to your town
(ไอ คัม ทู ยุร ทาวน์)
like thirsty lips to a cup
(ไลค เธิซทิ ลิพ ทู อะ คัพ)
I come to your town
(ไอ คัม ทู ยุร ทาวน์)
and I wanna call you up
(แอ็นด ดาย วอนนา คอล ยู อัพ)
I don’t know how you feel
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ยู ฟีล)
but I hope you feel the same
(บัท ไอ โฮพ ยู ฟีล เดอะ เซม)
i’ve broken every speed limit in your name
(แอฝ บโรเค็น เอฝริ ซพีด ลีมอิท อิน ยุร เนม)
sometimes I just wanna bury my head in a hole
(ซัมไทม์ ซาย จัซท วอนนา เบริ มาย เฮ็ด อิน อะ โฮล)
tell me do you have the kind of touch that can console
(เท็ล มี ดู ยู แฮ็ฝ เดอะ ไคนด อ็อฝ ทั๊ช แดท แค็น ค็อนโซล)
I wanna hold my hands over my eyes during the scary scenes
(ไอ วอนนา โฮลด มาย แฮ็นด โอเฝอะ มาย ไอ ดยูริง เดอะ สเกลี่ ซีน)
will you stay with me at night and stand guard over my dreams
(วิล ยู ซเท วิฑ มี แอ็ท ไนท แอ็นด ซแท็นด กาด โอเฝอะ มาย ดรีม)
will you stand guard over my dreams
(วิล ยู ซแท็นด กาด โอเฝอะ มาย ดรีม)
you feel like you’re out on a long limb
(ยู ฟีล ไลค ยัวร์ เอ้า ออน อะ ล็อง ลิม)
like you’ve risked it all
(ไลค ยู๊ฟ ริซค ดิท ออล)
but i’ll go out there with you
(บัท แอล โก เอ้า แดร์ วิฑ ยู)
and when the bough breaks
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ เบา บเรค)
the cradle will just fall
(เดอะ เครเดิล วิล จัซท ฟอล)
i’d rather go down knowing what it was like
(อาย ราฑเออะ โก เดาน โนอิง ว็อท ดิธ วอส ไลค)
than to keep myself company
(แฑ็น ทู คีพ ไมเซลฟ คัมพะนิ)
one more night
(วัน โม ไนท)
one more night
(วัน โม ไนท)
and i’ve got something new
(แอ็นด แอฝ ก็อท ซัมติง นยู)
something I didn’t have before
(ซัมติง ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ บิโฟ)
you were a big dark room
(ยู เวอ อะ บิก ดาค รุม)
a room without a door
(อะ รุม วิเฑาท ดา โด)
if you will shelter me
(อิฟ ยู วิล เฌลเทอะ มี)
I will fill your vacancy
(ไอ วิล ฟิล ยุร เฝแค็นซิ)
we don’t even need the walls, the ceiling, or the floor
(วี ด้อนท์ อีเฝ็น นีด เดอะ วอล , เดอะ ซีลอิง , ออ เดอะ ฟโล)
and i’ve got something for you too
(แอ็นด แอฝ ก็อท ซัมติง ฟอ ยู ทู)
something you probably don’t need
(ซัมติง ยู พรอบอับลิ ด้อนท์ นีด)
you can buy it for the pictures, baby
(ยู แค็น ไบ อิท ฟอ เดอะ พีคเชอะ , เบบิ)
find out its a real good read
(ไฟนด เอ้า อิทซ ซา ริแอ็ล เกิด เร็ด)
I just hope you still want it
(ไอ จัซท โฮพ ยู ซทิล ว็อนท ดิธ)
cause i’m bringing it to you
(คอส แอม บริงกิง อิท ทู ยู)
i’m gonna come to your town
(แอม กอนนะ คัม ทู ยุร ทาวน์)
i’m gonna call you up
(แอม กอนนะ คอล ยู อัพ)
then I don’t know what i’m gonna do
(เด็น นาย ด้อนท์ โน ว็อท แอม กอนนะ ดู)
you feel like you’re out on a long limb
(ยู ฟีล ไลค ยัวร์ เอ้า ออน อะ ล็อง ลิม)
like you’ve risked it all
(ไลค ยู๊ฟ ริซค ดิท ออล)
and if the bough breaks
(แอ็นด อิฟ เดอะ เบา บเรค)
the cradle will just fall
(เดอะ เครเดิล วิล จัซท ฟอล)
i’d rather go down knowing what it was like
(อาย ราฑเออะ โก เดาน โนอิง ว็อท ดิธ วอส ไลค)
than to keep myself company
(แฑ็น ทู คีพ ไมเซลฟ คัมพะนิ)
one more night
(วัน โม ไนท)
one more night
(วัน โม ไนท)
I come to your town
(ไอ คัม ทู ยุร ทาวน์)
like thirsty lips to a cup
(ไลค เธิซทิ ลิพ ทู อะ คัพ)
I come to your town
(ไอ คัม ทู ยุร ทาวน์)
and i’m gonna call you up
(แอ็นด แอม กอนนะ คอล ยู อัพ)
I don’t know how you feel
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ยู ฟีล)
but I hope you feel the same
(บัท ไอ โฮพ ยู ฟีล เดอะ เซม)
i’ve broken every speed limit in your name
(แอฝ บโรเค็น เอฝริ ซพีด ลีมอิท อิน ยุร เนม)
and sometimes I just wanna bury my head in a hole
(แอ็นด ซัมไทม์ ซาย จัซท วอนนา เบริ มาย เฮ็ด อิน อะ โฮล)
tell me do you have the kind of touch that can console
(เท็ล มี ดู ยู แฮ็ฝ เดอะ ไคนด อ็อฝ ทั๊ช แดท แค็น ค็อนโซล)
I wanna hold my hands over my eyes during the scary scenes
(ไอ วอนนา โฮลด มาย แฮ็นด โอเฝอะ มาย ไอ ดยูริง เดอะ สเกลี่ ซีน)
tell me will you stay with me at night and stand guard over my dreams
(เท็ล มี วิล ยู ซเท วิฑ มี แอ็ท ไนท แอ็นด ซแท็นด กาด โอเฝอะ มาย ดรีม)
will you stand guard over my dreams
(วิล ยู ซแท็นด กาด โอเฝอะ มาย ดรีม)
will you stand guard over my dreams….
(วิล ยู ซแท็นด กาด โอเฝอะ มาย ดรีม)

[These Lyrics may not be completly accurate]
([ ฑิส ลีริค เม น็อท บี completly แอคคิวริท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More Night คำอ่านไทย Ani Difranco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น