เนื้อเพลง Westside Story คำอ่านไทย The Game feat 50 Cent

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])

Crip n*ggaz, Blood n*ggaz, Essay’s, Asians,
(คริป เอ็น *ggaz , บลัด เอ็น *ggaz , เอซเซ , เอแฉ็น ,)
Dominicans, Puerto Ricans, White Boyz, Jamaicans,
(โดมินนีแคน , เพิสโต รีแกน , ฮไวท บอยซ์ , จะเมแค็น ,)
Latin Kingz, Disciples, Vicelords, Hatians,
(แลทอิน Kingz , ดีซายเปิลสฺ , Vicelords , Hatians ,)
All these mutha f*ckas been patiently waiting,
(ออล ฑิส มาตดา เอฟ *ckas บีน เพเฌ็นทลิ เวททิง ,)
Since the west coast fell off the steets been watchin,
(ซินซ เดอะ เว็ซท โคซท เฟ็ล ออฟฟ เดอะ steets บีน วันชิน ,)
The west coast neva fell off i was asleep in Compton,
(เดอะ เว็ซท โคซท นีฝวา เฟ็ล ออฟฟ ไอ วอส อัซลีพ อิน คอมตัน ,)
Aftermath been here the beats been knockin,
(แอฟเตอร์แมท บีน เฮียร เดอะ บีท บีน นอคคิน,)
Nate Dogg doin his thing DPG still poppin,
(แนตชฺ ด๊อก โดย ฮิส ธิง DPG ซทิล พอพปิน ,)
I got California love f*ckin b*tches to that Pac sh*t,
(ไอ ก็อท แคลิฟอร์เนีย ลัฝ เอฟ *ckin บี *tches ทู แดท แพค ฌะ *ที ,)
And westside connection been had it locked b*tch,
(แอ็นด เวตซาด ค็อนเนคฌัน บีน แฮ็ด ดิท ล็อค บี *tch ,)
I’m in the rear view my guns is cockin,
(แอม อิน เดอะ เรีย ฝยู มาย กัน ซิส cockin ,)
I’ll put red dots on that n*gga head like rodman,
(แอล พัท เร็ด ด็อท ออน แดท เอ็น *gga เฮ็ด ไลค ร็อดแมน ,)
All stars, phat laces, gun charge, court cases,
(ออล ซทา , แฟททฺ เลซ , กัน ชาจ , โคท เคซ ,)
Faught that, not guilty im back,
(Faught แดท , น็อท กีลทิ แอม แบ็ค ,)
N*ggas hate me been there, done that, sold crack,
(เอ็น *ggas เฮท มี บีน แดร์ , ดัน แดท , โซลด คแร็ค ,)
Got jacked, got shot, came back jumped on Dre’s back, payback,
(ก็อท แจ็ค , ก็อท ฌ็อท , เคม แบ็ค จัมพ ออน ดรี แบ็ค , เพย์แบค ,)
Homie i’ll bring ur CA back,
(โฮมี แอล บริง ur CA แบ็ค ,)
And i dont do b*tton up shirts or drive Maybacks,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ดู บี *tton อัพ เฌิท ออ ดไรฝ Maybacks ,)
All u old record labels tryin to advance,
(ออล ยู โอลด เรคออด เลเบ็ล ทายอิน ทู แอ็ดฝานซ ,)
Aftermath b*tch take it like a mutha f*ckin man,
(แอฟเตอร์แมท บี *tch เทค อิท ไลค เก มาตดา เอฟ *ckin แม็น ,)

[chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

If you take a look in my eyes,
(อิฟ ยู เทค เก ลุค อิน มาย ไอ ,)
You see i’ll be a gangsta till I die,
(ยู ซี แอล บี อะ แก๊งซดา ทิล ไอ ได ,)
That California chronic got me so high,
(แดท แคลิฟอร์เนีย ครอนอิค ก็อท มี โซ ไฮ ,)
Game tell them where your from,
(เกม เท็ล เฑ็ม ฮแว ยุร ฟร็อม ,)
N*gga westside!
(เอ็น *gga เวตซาด !)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])

I’m lowridin homie, 6 Tre impala,
(แอม lowridin โฮมี , ซิก Tre อิมพาร่า ,)
Gold d spinnin, chrome hydraulics
(โกลด ดี สปินนิน, คโรม ไฮดรอลิค)
Run up on my low-low you stop breathin,
(รัน อัพ ออน มาย โล โล ยู ซท็อพ บีตดิน ,)
Hollow tips make n*ggas dissappear like houdini,
(ฮอลโล ทิพ เมค เอ็น *ggas dissappear ไลค ฮูดีนี ,)
Gang bangin is real,
(แก็ง แบงงิน อีส ริแอ็ล ,)
Homie im livin proof like Snoop Dogg C-Walkin on top of da devils roof,
(โฮมี แอม ลีฝอิน พรูฟ ไลค ซนูพ ด๊อก ซี วอคกิน ออน ท็อพ อ็อฝ ดา เด๊ฝิ้ล รูฟ ,)
Rap critics wanna converse, about this and that,
(แร็พ ครีทอิค วอนนา ค็อนเฝิซ , อะเบาท ดีซ แซน แดท ,)
Cuz red strings in this converse and this a Dre track,
(คัซ เร็ด ซทริง ซิน ดีซ ค็อนเฝิซ แอ็นด ดีซ ซา ดรี ทแรค ,)
Keep jibberin jabberin i’ll pull a .38 magnum,
(คีพ jibberin jabberin แอล พุล อะ 38 แมกนัม ,)
And get the clickin and clackin,
(แอ็นด เก็ท เดอะ clickin แอ็นด clackin ,)
You’ll homies will wanna kno what happened,
(โยว โฮมี วิล วอนนา โน ว็อท แฮพเพ็น ,)
Come to Compton and see thriller like Mike Jackson,
(คัม ทู คอมตัน แอ็นด ซี ธรีลเลอะ ไลค ไมค แจคสัน ,)
I might be Spike Lee, of this gun clappin,
(ไอ ไมท บี ซไพค ลี , อ็อฝ ดีซ กัน แค๊พปิน ,)
Prior to rappin I was drug traffic, and
(พไรเออะ ทู แรพปิน นาย วอส ดรัก ทแรฟฟิค , แอ็นด)
In the dope spot playin John Madden,
(อิน เดอะ โดพ สพอท เพลย์ยิน จอน Madden ,)
Homie I aint braggin, I took five,
(โฮมี ไอ เอน แบรกกิน , ไอ ทุค ไฟฝ ,)
If u wanna die run up on that black 745
(อิฟ ยู วอนนา ได รัน อัพ ออน แดท บแล็ค 745)

[chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])

New York New York, big city of dreams,
(นยู ยอค นยู ยอค , บิก ซีทอิ อ็อฝ ดรีม ,)
I got my L.A Dodger fitted on im doin my thing,
(ไอ ก็อท มาย แอล อะ Dodger ฟิททฺ ออน แอม โดย มาย ธิง ,)
Got me f*ckin wit G-Unit you kno the drama that bring,
(ก็อท มี เอฟ *ckin วิท จี ยูนิท ยู โน เดอะ ดรามะ แดท บริง ,)
I got n*ggas in Westside Compton and Southside Queens,
(ไอ ก็อท เอ็น *ggas ซิน เวตซาด คอมตัน แอ็นด Southside ควีน ,)
And Buck told me in Cashville I’m good when I come through,
(แอ็นด บัค โทลด มี อิน แคชเวล แอม เกิด ฮเว็น นาย คัม ธรู ,)
So i don’t gotta tuck in my chain like DJ Poo,
(โซ ไอ ด้อนท์ กอททะ ทัค อิน มาย เชน ไลค ดีเจ ฟู ,)
I’m gangsta more like Deebo when he was Zeus,
(แอม แก๊งซดา โม ไลค Deebo ฮเว็น ฮี วอส สยูซ ,)
Play bishop I paint that picture now who got the juice,
(พเล บีฌอัพ ไอ เพนท แดท พีคเชอะ เนา ฮู ก็อท เดอะ จูซ ,)
You n*ggas is nuts so, i take off ur roof,
(ยู เอ็น *ggas ซิส นัท โซ , ไอ เทค ออฟฟ ur รูฟ ,)
Leave your ass steched out like a Cadilac Coupe,
(ลีฝ ยุร อาซ steched เอ้า ไลค เก Cadilac คูเพ ,)
God gotta let me in heaven all the sh*t I been through,
(ก็อด กอททะ เล็ท มี อิน เฮฝเอ็น ออล เดอะ ฌะ *ที ไอ บีน ธรู ,)
I was an OG in the hood before i truned 22,
(ไอ วอส แอน OG อิน เดอะ ฮุด บิโฟ ไอ ทรัน 22 ,)
Homie I’ll let the .38 special rip through that vest,
(โฮมี แอล เล็ท เดอะ 38 ซเพฌแอ็ล ริพ ธรู แดท เฝ็ซท ,)
And I don’t contemplate whether or not he left that sh*t on the dresser,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ คอนเท็มพเลท ฮเวทเออะ ออ น็อท ฮี เล็ฟท แดท ฌะ *ที ออน เดอะ ดเรซเซอะ ,)
Got Compton on my back,
(ก็อท คอมตัน ออน มาย แบ็ค ,)
Im startin to feel the pressure,
(แอม สตาร์ดิน ทู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ ,)
I’m lyrically Kool G. Rap on these Dre Records
(แอม ลีลิคครี Kool จี แร็พ ออน ฑิส ดรี เรคออด)

[chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Westside Story คำอ่านไทย The Game feat 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น