เนื้อเพลง Cold Shoulder คำอ่านไทย Adele

You say it’s all in my head
(ยู เซ อิทซ ซอร์ อิน มาย เฮ็ด)
And the things I think just don’t make sense
(แอ็นด เดอะ ธิง ซาย ธิงค จัซท ด้อนท์ เมค เซ็นซ)
So where you been then? Don’t go all coy
(โซ ฮแว ยู บีน เด็น ด้อนท์ โก ออล คอย)
Don’t turn it round on me like it’s my fault
(ด้อนท์ เทิน หนิด เรานด ออน มี ไลค อิทซ มาย ฟอลท)
See I can see that look in your eyes
(ซี ไอ แค็น ซี แดท ลุค อิน ยุร ไอ)
The one that shoots me each and every time
(ดิ วัน แดท ฌูท มี อีช แอ็นด เอฝริ ไทม)

You grace me with your cold shoulder
(ยู กเรซ มี วิฑ ยุร โคลด โฌลเดอะ)
Whenever you look at me I wish I was her
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ลุค แกท มี ไอ วิฌ ไอ วอส เฮอ)
You shower me with words made of knives
(ยู เฌาเออะ มี วิฑ เวิด เมด อ็อฝ ไนฝส)
Whenever you look at me I wish I was her
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ลุค แกท มี ไอ วิฌ ไอ วอส เฮอ)

These days when I see you
(ฑิส เด ฮเว็น นาย ซี ยู)
You make it look like see-through
(ยู เมค อิท ลุค ไลค ซี ธรู)
Do tell me why you waste our time
(ดู เท็ล มี ฮไว ยู เวซท เอ๊า ไทม)
When your heart ain’t admitting you’re not satisfied
(ฮเว็น ยุร ฮาท เอน แอดมิดดิง ยัวร์ น็อท แซทอิซไฟด)
You know I know just how you feel
(ยู โน ไอ โน จัซท เฮา ยู ฟีล)
I’m starting to find myself feeling that way too
(แอม ซทาททิง ทู ไฟนด ไมเซลฟ ฟีลอิง แดท เว ทู)

When you grace me with your cold shoulder
(ฮเว็น ยู กเรซ มี วิฑ ยุร โคลด โฌลเดอะ)
Whenever you look at me I wish I was her
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ลุค แกท มี ไอ วิฌ ไอ วอส เฮอ)
You shower me with words made of knives
(ยู เฌาเออะ มี วิฑ เวิด เมด อ็อฝ ไนฝส)
Whenever you look at me I wish I was her
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ลุค แกท มี ไอ วิฌ ไอ วอส เฮอ)

Time and time again, I play the role of fool
(ไทม แอ็นด ไทม อะเกน , ไอ พเล เดอะ โรล อ็อฝ ฟูล)
[Just for you]
([ จัซท ฟอ ยู ])
Even in the daylight when you
(อีเฝ็น อิน เดอะ เดย์ไลท์ ฮเว็น ยู)
[I see you]
([ ไอ ซี ยู ])
Try to look for things I hear but our eyes never find
(ทไร ทู ลุค ฟอ ธิง ซาย เฮีย บัท เอ๊า ไอ เนฝเวอะ ไฟนด)
‘Though I do know how you play
(โธ ไอ ดู โน เฮา ยู พเล)

You grace me with your cold shoulder
(ยู กเรซ มี วิฑ ยุร โคลด โฌลเดอะ)
Whenever you look at me I wish I was her
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ลุค แกท มี ไอ วิฌ ไอ วอส เฮอ)
You shower me with words made of knives
(ยู เฌาเออะ มี วิฑ เวิด เมด อ็อฝ ไนฝส)
Whenever you look at me I wish I was her
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ลุค แกท มี ไอ วิฌ ไอ วอส เฮอ)

You grace me with your cold shoulder
(ยู กเรซ มี วิฑ ยุร โคลด โฌลเดอะ)
Whenever you look at me I wish I was her
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ลุค แกท มี ไอ วิฌ ไอ วอส เฮอ)
You shower me with words made of knives
(ยู เฌาเออะ มี วิฑ เวิด เมด อ็อฝ ไนฝส)
Whenever you look at me I wish I was her
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ลุค แกท มี ไอ วิฌ ไอ วอส เฮอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cold Shoulder คำอ่านไทย Adele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น