เนื้อเพลง Call Me A Mack คำอ่านไทย Usher

[Usher speaking]
([ อัฌเออะ ซพีคอิง ])

Yo!
(โย !)
What’s sup?
(ว็อท ซัพ)
Hey!
(เฮ !)
My name is Usher,
(มาย เนม อีส อัฌเออะ ,)
You can trust there ain’t
(ยู แค็น ทรัซท แดร์ เอน)
No punks in this house,
(โน พรัค ซิน ดีซ เฮาซ ,)
And if U really wanna know what my name is
(แอ็นด อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โน ว็อท มาย เนม อีส)
Just Call Me A Mack
(จัซท คอล มี อะ แมกคฺ)
Word,
(เวิด ,)
Right!
(ไรท !)
Just call me the mack
(จัซท คอล มี เดอะ แมกคฺ)
Anytime baby,
(เอนี่ไทม์ เบบิ ,)
Cause I ain’t confused
(คอส ไอ เอน ค็อนฟยูส)

[Usher singing]
([ อัฌเออะ ซิงกิง ])

I maybe got some,
(ไอ เมบี ก็อท ซัม ,)
But I got a
(บัท ไอ ก็อท ดา)
Whole lot on manly in me
(โฮล ล็อท ออน แมนลิ อิน มี)
So I’m afraid
(โซ แอม อัฟเรด)
That I can’t complain [Huh, ha!]
(แดท ไอ แค็นท ค็อมพเลน [ ฮู , ฮา ! ])
I don’t mind
(ไอ ด้อนท์ ไมนด)
If U wanna come by my crib
(อิฟ ยู วอนนา คัม ไบ มาย คริบ)
And chill,
(แอ็นด ชิล ,)
But just be sure
(บัท จัซท บี ฌุร)
That U call me first
(แดท ยู คอล มี เฟิซท)
Because the last girl that tried
(บิคอส เดอะ ลาซท เกิล แดท ทไร)
To just be droppin’ on by [Oh, no]
(ทู จัซท บี ดรอพปิน ออน ไบ [ โอ , โน ])
Learned how to play a player
(เลิน เฮา ทู พเล อะ เพย์เยอร์)
And do U know why,
(แอ็นด ดู ยู โน ฮไว ,)
Because the mack
(บิคอส เดอะ แมกคฺ)

[Hook]
([ ฮุค ])

Just Call Me A Mack
(จัซท คอล มี อะ แมกคฺ)
Cause I got it like that
(คอส ไอ ก็อท ดิธ ไลค แดท)
U gotta play by the rules
(ยู กอททะ พเล ไบ เดอะ รูล)
Or I’ll get back with U
(ออ แอล เก็ท แบ็ค วิฑ ยู)
It’s a well known fact
(อิทซ ซา เว็ล โนน แฟ็คท)
That I got it like that
(แดท ไอ ก็อท ดิธ ไลค แดท)
U gotta play by the rules
(ยู กอททะ พเล ไบ เดอะ รูล)
Just Call Me A Mack
(จัซท คอล มี อะ แมกคฺ)

Now, baby I ain’t dumb
(เนา , เบบิ ไอ เอน ดัม)
And all those silly
(แอ็นด ออล โฑส ซีลลิ)
Games that U play
(เกม แดท ยู พเล)
I see right through
(ไอ ซี ไรท ธรู)
So let me kick it to yah [To yah!]
(โซ เล็ท มี คิด อิท ทู ยา [ ทู ยา ! ])
I don’t have a lot of girls,
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ล็อท อ็อฝ เกิล ,)
But I gotta know
(บัท ไอ กอททะ โน)
I’ll get the respect that I give
(แอล เก็ท เดอะ ริซเพคท แดท ไอ กิฝ)
That’s just the way I live
(แด๊ท จัซท เดอะ เว ไอ ไลฝ)
Because the last girl
(บิคอส เดอะ ลาซท เกิล)
I had was moving
(ไอ แฮ็ด วอส มูฝอิง)
Things too fast [Slow down]
(ธิง ทู ฟัซท [ ซโล เดาน ])
She tried to pull a fooler
(ชี ทไร ทู พุล อะ fooler)
And do U know
(แอ็นด ดู ยู โน)
What had happened
(ว็อท แฮ็ด แฮพเพ็น)

[Hook [twice]]
([ ฮุค [ ทไวซ ] ])

[Usher’s Rap]
([ อัฌเออะ แร็พ ])

The mack is right here
(เดอะ แมกคฺ อีส ไรท เฮียร)
And yes I care as much
(แอ็นด เย็ซ ซาย แค แอ็ส มัช)
Just giving a little love
(จัซท กีฝวิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ)
It’s spreading everywhere
(อิทซ สเพรดติง เอวี่แวร์)
U see it’s
(ยู ซี อิทซ)
Here
(เฮียร)
Here
(เฮียร)
And here
(แอ็นด เฮียร)
Catch a feeling
(แค็ช อะ ฟีลอิง)
I’m having a little trouble
(แอม แฮฝวิ่ง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทรั๊บเบิ้ล)
I know my girl will always
(ไอ โน มาย เกิล วิล ออลเว)
Hit it
(ฮิท ดิธ)
Pit it
(พิท ดิธ)
Like an orange
(ไลค แอน ออเร็นจ)
Cause it looks
(คอส อิท ลุค)
Like numbness
(ไลค นัมเน็ซ)
My lovin’ and
(มาย ลัฝวิน แอ็นด)
Hugin’
(Hugin)
And bitterness
(แอ็นด บีทเทอะเน็ซ)
My peeps keep
(มาย พีพ คีพ)
Pumpin’
(พัมปิน)
Humpin’
(ฮัพปิน)
On stage
(ออน ซเทจ)
I’m engaged
(แอม เอ็นเกจ)
And yes
(แอ็นด เย็ซ)
The truth is it
(เดอะ ทรูธ อีส ซิท)
U see an
(ยู ซี แอน)
Ugly woman
(อักลิ วูมเอิน)
U better change
(ยู เบทเทอะ เชนจ)

[Usher singing]
([ อัฌเออะ ซิงกิง ])

Oh, yes
(โอ , เย็ซ)
Like Usher’s my name
(ไลค อัฌเออะ มาย เนม)
I can’t go changing
(ไอ แค็นท โก เช้งจิ้นส)
My ways [Oh, no]
(มาย เว [ โอ , โน ])
As long as I’m chillin’
(แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม ชิลลิน)
Then baby
(เด็น เบบิ)
U can call me the mack
(ยู แค็น คอล มี เดอะ แมกคฺ)

[Hook [3 times]]
([ ฮุค [ ที ไทม ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call Me A Mack คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น