เนื้อเพลง Bang-A-Boomerang คำอ่านไทย Abba

Making somebody happy is a question of give and take
(เมคอิง ซัมบอดี้ แฮพพิ อีส ซา คเวซชัน อ็อฝ กิฝ แอ็นด เทค)
You can learn how to show it so come on, give yourself a break
(ยู แค็น เลิน เฮา ทู โฌ อิท โซ คัมมอน , กิฝ ยุรเซลฟ อะ บเรค)
Every smile and every little touch
(เอฝริ ซไมล แอ็นด เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช)
Don’t you know that they mean so much
(ด้อนท์ ยู โน แดท เด มีน โซ มัช)
Sweet sweet kisses so tender
(สวี้ท สวี้ท คีสเซซ โซ เทนเดอะ)
Always will return to sender
(ออลเว วิล ริเทิน ทู เซ็นเดอ)

Like a bang, a boom-a-boomerang
(ไลค เก แบ็ง , อะ บูม มา บูมเออะแร็ง)
Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum
(ดัม บี ดัม ดัม บี ดัม บี ดัม ดัม)
Oh bang, a boom-a-boomerang
(โอ แบ็ง , อะ บูม มา บูมเออะแร็ง)
Love is a tune you hum-de-hum-hum
(ลัฝ อีส ซา ทยูน ยู ฮัม ดี ฮัม ฮัม)
So give it away, I think you’ll learn
(โซ กิฝ อิท อะเว , ไอ ธิงค โยว เลิน)
You’ll get love in return
(โยว เก็ท ลัฝ อิน ริเทิน)
So bang, a boom-a-boomerang is love
(โซ แบ็ง , อะ บูม มา บูมเออะแร็ง อีส ลัฝ)
A boom-a-boomerang is love
(อะ บูม มา บูมเออะแร็ง อีส ลัฝ)

Love is always around and you can look for it anywhere
(ลัฝ อีส ออลเว อะเรานด แอ็นด ยู แค็น ลุค ฟอ อิท เอนอิฮแว)
When you feel that you’ve found it my advice is to take good care
(ฮเว็น ยู ฟีล แดท ยู๊ฟ เฟานด ดิท มาย แอ็ดไฝซ อีส ทู เทค เกิด แค)
Never use it as a selfish tool
(เนฝเวอะ ยูซ อิท แอ็ส ซา เซลฟิส ทูล)
Never ever be such a fool
(เนฝเวอะ เอฝเออะ บี ซัช อะ ฟูล)
Every feeling you’re showing
(เอฝริ ฟีลอิง ยัวร์ โชว์วิง)
Is a boomerang you’re throwing
(อีส ซา บูมเออะแร็ง ยัวร์ โตววิง)

Yes a bang, a boom-a-boomerang
(เย็ซ ซา แบ็ง , อะ บูม มา บูมเออะแร็ง)
Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum
(ดัม บี ดัม ดัม บี ดัม บี ดัม ดัม)
Oh bang, a boom-a-boomerang
(โอ แบ็ง , อะ บูม มา บูมเออะแร็ง)
Love is a tune you hum-de-hum-hum
(ลัฝ อีส ซา ทยูน ยู ฮัม ดี ฮัม ฮัม)
So give it away, I think you’ll learn
(โซ กิฝ อิท อะเว , ไอ ธิงค โยว เลิน)
You’ll get love in return
(โยว เก็ท ลัฝ อิน ริเทิน)
So bang, a boom-a-boomerang is love
(โซ แบ็ง , อะ บูม มา บูมเออะแร็ง อีส ลัฝ)

And if you’re warm and tender
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ วอม แอ็นด เทนเดอะ)
I’ll kiss you, return to sender
(แอล คิซ ยู , ริเทิน ทู เซ็นเดอ)
Please surrender
(พลีส ซะเรนเดอะ)

Bang, a boom-a-boomerang
(แบ็ง , อะ บูม มา บูมเออะแร็ง)
Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum
(ดัม บี ดัม ดัม บี ดัม บี ดัม ดัม)
Oh bang, a boom-a-boomerang is love
(โอ แบ็ง , อะ บูม มา บูมเออะแร็ง อีส ลัฝ)
A boom-a-boomerang is love
(อะ บูม มา บูมเออะแร็ง อีส ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bang-A-Boomerang คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น