เนื้อเพลง Gimme That (Remix) คำอ่านไทย Chris Brown feat Lil’ Wayne

[Intro [Spoken] Lil Wayne]
([ อินโทร [ ซโพเค็น ] ลิล เวยอิน ])
What it is, Folk.
(ว็อท ดิธ อีส , โฟค)
This right here is the 16 year old phenome, Chris Breezy.
(ดีซ ไรท เฮียร อีส เดอะ 16 เยีย โอลด phenome , คริส บรีสอิ)
Me, myself, I’m the 23 yr. old CEO
(มี , ไมเซลฟ , แอม เดอะ 23 yr โอลด CEO)

[Verse 1: Lil Wayne]
([ เฝิซ วัน : ลิล เวยอิน ])
Young Carter, I’m harder then them other boys.
(ยัง คาเทอะ , แอม อาณ์เดอ เด็น เฑ็ม อัฑเออะ บอย)
I ain’t even fronting, baby I can take a summer off.
(ไอ เอน อีเฝ็น ฟ้อนดิง , เบบิ ไอ แค็น เทค เก ซัมเมอะ ออฟฟ)
I can break a woman off.
(ไอ แค็น บเรค กา วูมเอิน ออฟฟ)
I can take the stomach off, one of my trucks.
(ไอ แค็น เทค เดอะ ซทัมแอ็ค ออฟฟ , วัน อ็อฝ มาย ทรัค)
Now I’m riding in the goods.
(เนา แอม ไรดอิง อิน เดอะ เกิด)
Line it on up, guarantee you get served.
(ไลน อิท ออน อัพ , แกเร็นที ยู เก็ท เซิฝ)
Lil’ Chris, said run it,
(ลิล คริส , เซ็ด รัน หนิด ,)
So I ran and told her.
(โซ ไอ แร็น แอ็นด โทลด เฮอ)
I’m a cash money young’n,
(แอม มา แค็ฌ มันอิ youngn ,)
Bird-man junior.
(เบิด แม็น จูนเยอะ)
Just a president, looking for a minor occurrence.
(จัซท ดา พเรสอิเด็นท , ลุคอิง ฟอ รา ไมเนอะ อ็อคเคอเร็นซ)

[Verse 2: Chris Brown]
([ เฝิซ ทู : คริส บเราน ])
The young boy just turned 16 and I got
(เดอะ ยัง บอย จัซท เทิน 16 แอ็นด ดาย ก็อท)
6 4’s and hot bikes that I rock.
(ซิก 4s แซน ฮ็อท ไบค แดท ไอ ร็อค)
Keep 3 or 4 sweeties on my clock,
(คีพ ที ออ โฟว ซวิทอิ ออน มาย คล็อค ,)
but all that swinging in that bikini just might convince him.
(บัท ดอร์ แดท สวิงงิงอิน แดท บีคอินิ จัซท ไมท ค็อนฝีนซ ฮิม)
Slow all the traffic down to a complete stop,
(ซโล ออล เดอะ ทแรฟฟิค เดาน ทู อะ ค็อมพลีท ซท็อพ ,)
‘Cause you speaking that slang that I talk.
(คอส ยู ซพีคอิง แดท ซแล็ง แดท ไอ ทอค)
That sassy tempo with that walk,
(แดท แซสซี่ เทมโพ วิฑ แดท วอค ,)
May be the reason that all this teenies may never see me.
(เม บี เดอะ รี๊ซั่น แดท ดอร์ ดีซ ทีนี่ เม เนฝเวอะ ซี มี)

[Chorus [x2]:]
([ โครัซ [ x2 ] : ])
Momma you may be 3 years older but you hot [gimme that]
(มอมมายู เม บี ที เยีย โอลเดอะ บัท ยู ฮ็อท [ กีมมิ แดท ])
you be talking like you like what I got [gimme that]
(ยู บี ทอคอิง ไลค ยู ไลค ว็อท ไอ ก็อท [ กีมมิ แดท ])
I know you like it how I lean in the ‘lac,
(ไอ โน ยู ไลค อิท เฮา ไอ ลีน อิน เดอะ แล็ค ,)
you could be in the back saying [gimme, gimme, gimme]
(ยู เคิด บี อิน เดอะ แบ็ค เซอิง [ กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ ])

[Verse 3: Chris Brown]
([ เฝิซ ที : คริส บเราน ])
Ma, take a break, let me explain to you,
(มา , เทค เก บเรค , เล็ท มี เอ็คซพเลน ทู ยู ,)
What ya body got a young boy ready to do.
(ว็อท ยา บอดอิ ก็อท ดา ยัง บอย เรดอิ ทู ดู)
If you take a chance, and let me put them things on you,
(อิฟ ยู เทค เก ชานซ , แอ็นด เล็ท มี พัท เฑ็ม ธิง ออน ยู ,)
I could show you why I make them straight A’s in school.
(ไอ เคิด โฌ ยู ฮไว ไอ เมค เฑ็ม ซทเรท แอ็ส ซิน ซคูล)
I’m a HUSTLA!
(แอม มา HUSTLA !)
Trust my frame and age.
(ทรัซท มาย ฟเรม แอ็นด เอจ)
Got you thinking that I’m just too young to turn your page.
(ก็อท ยู ติ้งกิง แดท แอม จัซท ทู ยัง ทู เทิน ยุร เพจ)
I can PICTURE!
(ไอ แค็น พีคเชอะ !)
Us switching lanes in the coupe
(อัซ สวิทชิง เลน ซิน เดอะ คูเพ)
With you on the phone screaming my name.
(วิฑ ยู ออน เดอะ โฟน ซครีมอิง มาย เนม)
[Chris!]
([ คริส ! ])

[Chorus [x2]:]
([ โครัซ [ x2 ] : ])
Momma you may be 3 years older but you hot [gimme that]
(มอมมายู เม บี ที เยีย โอลเดอะ บัท ยู ฮ็อท [ กีมมิ แดท ])
you be talking like you like what I got [gimme that]
(ยู บี ทอคอิง ไลค ยู ไลค ว็อท ไอ ก็อท [ กีมมิ แดท ])
I know you like it how I lean in the ‘lac,
(ไอ โน ยู ไลค อิท เฮา ไอ ลีน อิน เดอะ แล็ค ,)
you could be in the back saying [gimme, gimme, gimme]
(ยู เคิด บี อิน เดอะ แบ็ค เซอิง [ กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ ])

[Breakdown:]
([ เบรคดาว : ])
Wa-womp, womp, Wa-womp, womp, Wa-womp, womp, Wa-womp
(วา womp , womp , วา womp , womp , วา womp , womp , วา womp)
Girl you serious and I been watching you. [Y’all ready]
(เกิล ยู ซีเรียซ แซน ดาย บีน วัทชิง ยู [ ยอล เรดอิ ])
Wa-womp, womp, Wa-womp, womp, Wa-womp, womp, Wa-womp
(วา womp , womp , วา womp , womp , วา womp , womp , วา womp)
This’s what your body’s saying
(ดีซ ว็อท ยุร บอดอิ เซอิง)
Wa-womp, womp, Wa-womp, womp, Wa-womp, womp, Wa-womp [yeahhhhh] [Y’all ready]
(วา womp , womp , วา womp , womp , วา womp , womp , วา womp [ yeahhhhh ] [ ยอล เรดอิ ])
Wo-womp, womp, Wo-womp, womp, Wo-womp, womp, Wo-womp
(โวwomp , womp , โวwomp , womp , โวwomp , womp , โวwomp)
[Get e’m]
([ เก็ท เอ็ม ])
Okay
(โอเค)

[Verse 4: Lil’ Wayne]
([ เฝิซ โฟว : ลิล เวยอิน ])
Weezy-baby, baby what it do, I’m try to holla at you.
(วีซี่ เบบิ , เบบิ ว็อท ดิธ ดู , แอม ทไร ทู ฮอลละ แอ็ท ยู)
I ain’t upset, but I’ll blind you if I smile at you.
(ไอ เอน อัพเซ็ฑ , บัท แอล บไลนด ยู อิฟ ฟาย ซไมล แอ็ท ยู)
You rock’n wit young Chris and the best rapper.
(ยู rockn วิท ยัง คริส แซน เดอะ เบ็ซท แรพเพอ)
So leave your phone, bring your friends, let the rest happen.
(โซ ลีฝ ยุร โฟน , บริง ยุร ฟเร็นด , เล็ท เดอะ เร็ซท แฮพเพ็น)
A lil’ patron, a lil’ hen, I’m on Cavalli Vodka.
(อะ ลิล เพทรัน , อะ ลิล เฮ็น , แอม ออน เควาลี ฝอดคะ)
I’m in Cavalli jeans, got on Cavalli boxers.
(แอม อิน เควาลี จีน , ก็อท ออน เควาลี บอคเซอะ)
I’m fresher than a newborn.
(แอม ฟเรฌเออะ แฑ็น อะ นิวบรอน)
And um:I can work you out like a futon.
(แอ็นด อึม : ไอ แค็น เวิค ยู เอ้า ไลค เก futon)
And um:you can leave your birthday suit on,
(แอ็นด อึม : ยู แค็น ลีฝ ยุร เบริ์ดเดย์ ซยูท ออน ,)
I’ma leave my boots on.
(แอมอา ลีฝ มาย บูท ออน)
I’ma leave my jewels on.
(แอมอา ลีฝ มาย จูเอ็ล ออน)
Never know what you want.
(เนฝเวอะ โน ว็อท ยู ว็อนท)
I’ma leave that tool on.
(แอมอา ลีฝ แดท ทูล ออน)
Never know who home.
(เนฝเวอะ โน ฮู โฮม)
I learned that from a Biggy song.
(ไอ เลิน แดท ฟร็อม มา Biggy ซ็อง)
On to a new one.
(ออน ทู อะ นยู วัน)
Some like a redbone.
(ซัม ไลค เก redbone)
Ohh I think she like me, she got me on a ringtone.
(โอ้ ไอ ธิงค ชี ไลค มี , ชี ก็อท มี ออน อะ ริงโทน)
And I told her, ” Get yours, girl and don’t you stop. ”
(แอ็นด ดาย โทลด เฮอ , ” เก็ท ยุร , เกิล แอ็นด ด้อนท์ ยู ซท็อพ “)
Now gimme that funk, that gushy stuff.
(เนา กีมมิ แดท ฟังค , แดท กัซชี่ ซทัฟ)
[OH!]
([ โอ ! ])

[Chorus [x2]:]
([ โครัซ [ x2 ] : ])
Momma you may be 3 years older but you hot [gimme that]
(มอมมายู เม บี ที เยีย โอลเดอะ บัท ยู ฮ็อท [ กีมมิ แดท ])
you be talking like you like what I got [gimme that]
(ยู บี ทอคอิง ไลค ยู ไลค ว็อท ไอ ก็อท [ กีมมิ แดท ])
I know you like it how I lean in the ‘lac,
(ไอ โน ยู ไลค อิท เฮา ไอ ลีน อิน เดอะ แล็ค ,)
you could be in the back saying [gimme, gimme, gimme]
(ยู เคิด บี อิน เดอะ แบ็ค เซอิง [ กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ ])

[Outro [Spoken] Chris Brown]
([ เอ๊าโต [ ซโพเค็น ] คริส บเราน ])
V.A.
(วี อะ)
Yeah ha,
(เย่ ฮา ,)
Yeah ma don’t be frontin’ like you don’t know what’s goin’ on
(เย่ มา ด้อนท์ บี ฟ้อนดิน ไลค ยู ด้อนท์ โน ว็อท โกอิน ออน)
Aight, yeah
(ไอชฺ, เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gimme That (Remix) คำอ่านไทย Chris Brown feat Lil’ Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น