เนื้อเพลง Garden คำอ่านไทย Pearl Jam

She Don’t Wander In Here Don’t Wander In Here She She Don’t Wander In Here Don’t Wander In Here
(ชี ด้อนท์ วอนเดอะ อิน เฮียร ด้อนท์ วอนเดอะ อิน เฮียร ชี ชี ด้อนท์ วอนเดอะ อิน เฮียร ด้อนท์ วอนเดอะ อิน เฮียร)

The Direction Of The Eye So Misleading
(เดอะ ดิเรคฌัน อ็อฝ ดิ ไอ โซ มิซลีดิง)
The Defection Of The Soul Nauseously Quick
(เดอะ ดิเฟคฌัน อ็อฝ เดอะ โซล นอฌัซลิ ควิค)
I Don’t Question Our Existence
(ไอ ด้อนท์ คเวซชัน เอ๊า เอ็กสีซเท็นซ)
I Just Question Our Modern Needs
(ไอ จัซท คเวซชัน เอ๊า มอดเอิน นีด)

She Don’t Wander In Here Don’t Wander In Here She She Don’t Wander In Here
(ชี ด้อนท์ วอนเดอะ อิน เฮียร ด้อนท์ วอนเดอะ อิน เฮียร ชี ชี ด้อนท์ วอนเดอะ อิน เฮียร)

I Will Walk With My Hands Bound I Will Walk With My Face Blood
(ไอ วิล วอค วิฑ มาย แฮ็นด เบานด ดาย วิล วอค วิฑ มาย เฟซ บลัด)
I Will Walk With My Shadow Flag Into Your Garden Garden Of Stone Yeah
(ไอ วิล วอค วิฑ มาย แฌดโอ ฟแล็ก อีนทุ ยุร ก๊าร์เด้น ก๊าร์เด้น อ็อฝ ซโทน เย่)

After All Is Done And We’re Still Alone I Won’t Be Taken
(อาฟเทอะ ออล อีส ดัน แอ็นด เวีย ซทิล อะโลน ไอ ว็อนท บี เทคเอ็น)
Yet I’ll Go With My Hands Bound I Will Walk With My Face Blood
(เย็ท แอล โก วิฑ มาย แฮ็นด เบานด ดาย วิล วอค วิฑ มาย เฟซ บลัด)
I Will Walk With My Shadow Flag Into Your Garden Garden Of Stone Yeah
(ไอ วิล วอค วิฑ มาย แฌดโอ ฟแล็ก อีนทุ ยุร ก๊าร์เด้น ก๊าร์เด้น อ็อฝ ซโทน เย่)

I Don’t Show I Don’t Share I Don’t Need Yeah What You Have To Give Yeah
(ไอ ด้อนท์ โฌ ไอ ด้อนท์ แฌ ไอ ด้อนท์ นีด เย่ ว็อท ยู แฮ็ฝ ทู กิฝ เย่)

Ooh I Will Walk With My Hands Bound I Will Walk With My Face Blood
(อู้ ไอ วิล วอค วิฑ มาย แฮ็นด เบานด ดาย วิล วอค วิฑ มาย เฟซ บลัด)
I Will Walk With My Shadow Flag Into Your Garden Garden Oh
(ไอ วิล วอค วิฑ มาย แฌดโอ ฟแล็ก อีนทุ ยุร ก๊าร์เด้น ก๊าร์เด้น โอ)
I Will Walk With My Hands Bound I Will Walk Into Your Garden Garden Of Stone
(ไอ วิล วอค วิฑ มาย แฮ็นด เบานด ดาย วิล วอค อีนทุ ยุร ก๊าร์เด้น ก๊าร์เด้น อ็อฝ ซโทน)

I Don’t Know I Don’t Care I Don’t Need Yeah For Me To Live Yeah Yeah
(ไอ ด้อนท์ โน ไอ ด้อนท์ แค ไอ ด้อนท์ นีด เย่ ฟอ มี ทู ไลฝ เย่ เย่)
Uh Huh Huh X8
(อา ฮู ฮู X8)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Garden คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น