เนื้อเพลง Be My Yoko Ono คำอ่านไทย Barenaked Ladies

If there’s someone you can live without,
(อิฟ แดร์ ซัมวัน ยู แค็น ไลฝ วิเฑาท ,)
then do so.
(เด็น ดู โซ)
And if there’s someone you can just shove out;
(แอ็นด อิฟ แดร์ ซัมวัน ยู แค็น จัซท ฌัฝ เอ้า 😉
do so.
(ดู โซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You can be my Yoko Ono
(ยู แค็น บี มาย Yoko โอโน)
You can follow me wherever I go
(ยู แค็น ฟอลโล มี ฮแวเรฝเออะ ไอ โก)
Be my, be my,
(บี มาย , บี มาย ,)
Be my, be my Yoko Ono.
(บี มาย , บี มาย Yoko โอโน)

Isn’t it beautiful to see two people so much in love?
(อีสซึ่น ดิธ บยูทิฟุล ทู ซี ทู พี๊เพิ่ล โซ มัช อิน ลัฝ)
Barenaked as two virgins hand in hand and hand and hand in glove.
(เบเนกเก๊ต แอ็ส ทู เฝอจิน แฮ็นด อิน แฮ็นด แอ็นด แฮ็นด แอ็นด แฮ็นด อิน กลัฝ)
Now that I’m far away it doesn’t seem to me to be such a pain.
(เนา แดท แอม ฟา อะเว อิท ดัสอินท ซีม ทู มี ทู บี ซัช อะ เพน)
To have you hanging off my ankle like some kind of ball and chain.
(ทู แฮ็ฝ ยู แฮงอิง ออฟฟ มาย แองเคิล ไลค ซัม ไคนด อ็อฝ บอล แอ็นด เชน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Oh no, here we go, our life is just one big pun.
(โอ โน , เฮียร วี โก , เอ๊า ไลฟ อีส จัซท วัน บิก พัน)
Oh no, here we go as Yoko sings
(โอ โน , เฮียร วี โก แอ็ส Yoko ซิง)
Aieee!
(Aieee !)

I know that when I say this,
(ไอ โน แดท ฮเว็น นาย เซ ดีซ ,)
I may be stepping on pins and needles;
(ไอ เม บี สเต๊ปพิง ออน พิน แซน นี๊ดเดิ้ล 😉
But I don’t like all these people
(บัท ไอ ด้อนท์ ไลค ออล ฑิส พี๊เพิ่ล)
slagging her for breaking up the Beatles.
(slaggings เฮอ ฟอ บเรคคิง อัพ เดอะ บีเดิลสฺ)
[Don’t blame it on Yokey]
([ ด้อนท์ บเลม อิท ออน โยคี ])
if I was John and you were Yoko,
(อิฟ ฟาย วอส จอน แอ็นด ยู เวอ Yoko ,)
I would gladly give up musical genius,
(ไอ เวิด กแลดลิ กิฝ อัพ มยูสิแค็ล จีนยัซ ,)
just to have you as my very own, personal Venus.
(จัซท ทู แฮ็ฝ ยู แอ็ส มาย เฝริ โอน , เพอซแน็ล เว้นู)
[Hit it]
([ ฮิท ดิธ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

Be my, be my, be my,
(บี มาย , บี มาย , บี มาย ,)
Be my, Be my Yoko Ono [2X]
(บี มาย , บี มาย Yoko โอโน [ 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be My Yoko Ono คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น