เนื้อเพลง Leave คำอ่านไทย R.E.M.

Nothing could be bring me closer.
(นัธอิง เคิด บี บริง มี โคลเซอร์)
Nothing could be bring me near.
(นัธอิง เคิด บี บริง มี เนีย)
Where is the road I follow
(ฮแว อีส เดอะ โรด ดาย ฟอลโล)
To leave, leave?
(ทู ลีฝ , ลีฝ)

It’s under, under, under my feet.
(อิทซ อันเดอะ , อันเดอะ , อันเดอะ มาย ฟีท)
The sea spread out there before me.
(เดอะ ซี ซพเร็ด เอ้า แดร์ บิโฟ มี)
Where do I go when the land touches sea?
(ฮแว ดู ไอ โก ฮเว็น เดอะ แล็นด ทูช ซี)
There is my trust in what I believe.
(แดร์ อีส มาย ทรัซท อิน ว็อท ไอ บิลีฝ)

That’s what keeps me,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี ,)
That’s what keeps me,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี ,)
That’s what keeps me down,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี เดาน ,)
To leave, believe it,
(ทู ลีฝ , บิลีฝ อิท ,)
Teave it all behind.
(Teave อิท ดอร์ บิไฮนด)

Shifting the dream
(เชฟติง เดอะ ดรีม)
Nothing could bring me further from my old friend time.
(นัธอิง เคิด บริง มี เฟอเฑอะ ฟร็อม มาย โอลด ฟเร็นด ไทม)
Shifting the dream
(เชฟติง เดอะ ดรีม)
It’s charging the scene
(อิทซ chargings เดอะ ซีน)
I know where I marked the signs.
(ไอ โน ฮแว ไอ ม๊าร์ค เดอะ ไซน)

I suffer the dreams of a world gone mad
(ไอ ซัฟเฟอะ เดอะ ดรีม อ็อฝ อะ เวิลด กอน แม็ด)
I like it like that and I know it
(ไอ ไลค อิท ไลค แดท แอ็นด ดาย โน อิท)
I know it well, ugly and sweet,
(ไอ โน อิท เว็ล , อักลิ แอ็นด สวี้ท ,)
That temper madness with an even extreme.
(แดท เทมเพอะ แมดเน็ซ วิฑ แอน อีเฝ็น เอ็คซทรีม)

That’s what keeps me
(แด๊ท ว็อท คีพ มี)
That’s what keeps me
(แด๊ท ว็อท คีพ มี)
That’s what keeps me down
(แด๊ท ว็อท คีพ มี เดาน)
I say that I’m a bantam lightweight
(ไอ เซ แดท แอม มา แบนแท็ม ไลท์เวต)
I say that I’m a phantom airplane
(ไอ เซ แดท แอม มา แฟนทัม แอพเลน)
That never left the ground.
(แดท เนฝเวอะ เล็ฟท เดอะ กเรานด)

That’s what keeps me,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี ,)
That’s what keeps me,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี ,)
That’s what keeps me down,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี เดาน ,)
To leave it, believe it.
(ทู ลีฝ อิท , บิลีฝ อิท)
Leave it all behind.
(ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)

Lift me, lift me,
(ลิฟท มี , ลิฟท มี ,)
I attain my dream.
(ไอ แอ็ทเทน มาย ดรีม)
I lost myself, I lost the
(ไอ ล็อซท ไมเซลฟ , ไอ ล็อซท เดอะ)
Heartache calling me.
(ฮาทเทคคอลลิง มี)
I lost myself in sorrow
(ไอ ล็อซท ไมเซลฟ อิน ซอโร)
I lost myself in pain.
(ไอ ล็อซท ไมเซลฟ อิน เพน)
I lost myself in clarity,
(ไอ ล็อซท ไมเซลฟ อิน คแลริทิ ,)
Memory, leave, leave.
(เมมโอะริ , ลีฝ , ลีฝ)

That’s what keeps me,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี ,)
That’s what keeps me,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี ,)
That’s what keeps me down,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี เดาน ,)
To leave it, believe it,
(ทู ลีฝ อิท , บิลีฝ อิท ,)
Leave it all behind.
(ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)

That’s what keeps me,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี ,)
That’s what keeps me,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี ,)
That’s what keeps me down,
(แด๊ท ว็อท คีพ มี เดาน ,)
To leave it, believe it,
(ทู ลีฝ อิท , บิลีฝ อิท ,)
Leave it all behind.
(ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)

Lift my hands, my eyes are still,
(ลิฟท มาย แฮ็นด , มาย ไอ แซร์ ซทิล ,)
I’ll walk into the sea
(แอล วอค อีนทุ เดอะ ซี)
Shoot myself in a different place
(ฌูท ไมเซลฟ อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ)
And leave it
(แอ็นด ลีฝ อิท)

I’ve longed for this to take me,
(แอฝ ล็อง ฟอ ดีซ ทู เทค มี ,)
I’ve longed for my release
(แอฝ ล็อง ฟอ มาย รีลีซ)
I’ve waited for the callin’
(แอฝ เวท ฟอ เดอะ คอลลิน)
To leave, leave.
(ทู ลีฝ , ลีฝ)

Leave, leave.
(ลีฝ , ลีฝ)
Leavin’, leavin’
(เลวิน , เลวิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leave คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น