เนื้อเพลง Caligula คำอ่านไทย Macy Gray

Hush the neighbors hear you moanin and groanin
(ฮัฌ เดอะ เนเบอะ เฮีย ยู โมวนิน แอ็นด groanin)
But I just can’t help it specially when we be bonin
(บัท ไอ จัซท แค็นท เฮ็ลพ อิท ซเพฌแอ็ลลิ ฮเว็น วี บี bonin)
” I can take you fears away ”
(” ไอ แค็น เทค ยู เฟีย อะเว “)
I could not believe it
(ไอ เคิด น็อท บิลีฝ อิท)
Hey what’s your name?
(เฮ ว็อท ยุร เนม)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
He’s something like my favorite movie
(อีส ซัมติง ไลค มาย เฟเฝอะริท มูวี่)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
I wanna see him again and again
(ไอ วอนนา ซี ฮิม อะเกน แอ็นด อะเกน)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
He’s like my disco – He’s really groovy
(อีส ไลค มาย ดิสโค อีส ริแอ็ลลิ กรูฝวี่)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
When we go out I’m gonna let him in
(ฮเว็น วี โก เอ้า แอม กอนนะ เล็ท ฮิม อิน)

He wanna fight and make me feel like nothing
(ฮี วอนนา ไฟท แอ็นด เมค มี ฟีล ไลค นัธอิง)
Never lovin but we’re always f*ckin
(เนฝเวอะ ลัฝวิน บัท เวีย ออลเว เอฟ *ckin)
” I can take you fears away ”
(” ไอ แค็น เทค ยู เฟีย อะเว “)
but I kinda miss them now that they’ve gone astray
(บัท ไอ กินดา มิซ เฑ็ม เนา แดท เดวฟ กอน อัซทเร)
Hey what’s your name?
(เฮ ว็อท ยุร เนม)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
He’s something like my favorite movie
(อีส ซัมติง ไลค มาย เฟเฝอะริท มูวี่)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
I wanna see him again and again
(ไอ วอนนา ซี ฮิม อะเกน แอ็นด อะเกน)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
He’s like my freight train – He’s really move me
(อีส ไลค มาย ฟเรท ทเรน อีส ริแอ็ลลิ มูฝ มี)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
When we go out I’m gonna let him in
(ฮเว็น วี โก เอ้า แอม กอนนะ เล็ท ฮิม อิน)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
He’s something like my 7 eleven
(อีส ซัมติง ไลค มาย เซฝเว่น อิเลฝเอ็น)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
He got me open like an all night store
(ฮี ก็อท มี โอเพ็น ไลค แอน ออล ไนท ซโท)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
He’s like my blue sky – he’s next to heaven
(อีส ไลค มาย บลู ซไค อีส เน็คซท ทู เฮฝเอ็น)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
He give me some and then I want some more
(ฮี กิฝ มี ซัม แอ็นด เด็น นาย ว็อนท ซัม โม)

I could not believe it
(ไอ เคิด น็อท บิลีฝ อิท)
Hey what’s your name?
(เฮ ว็อท ยุร เนม)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
He’s something like my favorite movie
(อีส ซัมติง ไลค มาย เฟเฝอะริท มูวี่)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
I wanna see him again and again
(ไอ วอนนา ซี ฮิม อะเกน แอ็นด อะเกน)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
He’s like my disco – He’s really groovy
(อีส ไลค มาย ดิสโค อีส ริแอ็ลลิ กรูฝวี่)
Beau doh doh dah
(โบ โด่ว โด่ว dah)
When we go out I’m gonna let him in
(ฮเว็น วี โก เอ้า แอม กอนนะ เล็ท ฮิม อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Caligula คำอ่านไทย Macy Gray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น