เนื้อเพลง Chop Me Up คำอ่านไทย Justin Timberlake feat Three 6 Mafia, Timbaland

It’s going down
(อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Tennessee
(เทนเนซซี)
Justin Timberlake
(จัสติน ทิมเบอร์เลค)
Timbaland
(ทิมแบน)
Three 6 Ma-ma-mafia
(ธรี ซิก มา มา แมฟเฟียะ)

Tennesse
(Tennesse)
VA
(VA)
Dirty south
(เดอทิ เซาธ)
Dirty south
(เดอทิ เซาธ)
It’s how we do what we do, man, when we do what we do
(อิทซ เฮา วี ดู ว็อท วี ดู , แม็น , ฮเว็น วี ดู ว็อท วี ดู)

[Justin:]
([ จัสติน : ])
I know you see me looking, girl go on and act right
(ไอ โน ยู ซี มี ลุคอิง , เกิล โก ออน แอ็นด แอ็คท ไรท)
A little closer, let me see you in the spotlight
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ , เล็ท มี ซี ยู อิน เดอะ สปอทไลท์)
Now turn around and let me see just what ya curved like
(เนา เทิน อะเรานด แอ็นด เล็ท มี ซี จัซท ว็อท ยา เคิฝ ไลค)
Go grab your friends and y’all can come to the back, oh-oh
(โก กแร็บ ยุร ฟเร็นด แซน ยอล แค็น คัม ทู เดอะ แบ็ค , โอ โอ)

Why don’t you take a sip upon this champagne
(ฮไว ด้อนท์ ยู เทค เก ซิพ อุพอน ดีซ แฌ็มเพน)
Relax, take your coat off, and let me get your name
(ริแลคซ , เทค ยุร โคท ออฟฟ , แอ็นด เล็ท มี เก็ท ยุร เนม)
I love that hour-glass shape you got upon that frame
(ไอ ลัฝ แดท เอาร กลัซ เฌพ ยู ก็อท อุพอน แดท ฟเรม)
I like the way you talk your game we might be one and the same
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู ทอค ยุร เกม วี ไมท บี วัน แอ็นด เดอะ เซม)

Now I know you got a buzz off that alcohol
(เนา ไอ โน ยู ก็อท ดา บัส ออฟฟ แดท แอลโคะฮ็อล)
I got a house that can entertain all of y’all
(ไอ ก็อท ดา เฮาซ แดท แค็น เอนเทอะเทน ออล อ็อฝ ยอล)
Maybe later on I’ll give you a phone call
(เมบี เลทเออะ ออน แอล กิฝ ยู อะ โฟน คอล)
I’m ’bout to slide out, but I’ll get back at ya, oh-oh
(แอม เบาท ทู ซไลด เอ้า , บัท แอล เก็ท แบ็ค แกท ยา , โอ โอ)

And when I call don’t give me the run-around
(แอ็นด ฮเว็น นาย คอล ด้อนท์ กิฝ มี เดอะ รัน อะเรานด)
I ain’t gonna have you tryin’ to play me like a silly clown
(ไอ เอน กอนนะ แฮ็ฝ ยู ทายอิน ทู พเล มี ไลค เก ซีลลิ คเลาน)
Don’t second guess it, girl
(ด้อนท์ เซคอันด เก็ซ ซิท , เกิล)
There ain’t nothin’ to think about
(แดร์ เอน นอทติน ทู ธิงค อะเบาท)
‘Cause you got me feigning, but girl you don’t hear me
(คอส ยู ก็อท มี feignings , บัท เกิล ยู ด้อนท์ เฮีย มี)

Little lady
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
You got me just
(ยู ก็อท มี จัซท)
[screwed up]
([ ซครู อัพ ])
Off of your melody
(ออฟฟ อ็อฝ ยุร เมลโอะดิ)
Little lady
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
C’mon and don’t
(ซีมอน แอ็นด ด้อนท์)
[chop me up]
([ ช็อพ มี อัพ ])
Please don’t make a fool of me
(พลีส ด้อนท์ เมค เก ฟูล อ็อฝ มี)

Little lady
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
You got me just
(ยู ก็อท มี จัซท)
[screwed up]
([ ซครู อัพ ])
Off of your melody
(ออฟฟ อ็อฝ ยุร เมลโอะดิ)
Easy baby
(อีสอิ เบบิ)
C’mon girl don’t
(ซีมอน เกิล ด้อนท์)
[chop me up]
([ ช็อพ มี อัพ ])
Please don’t make a fool of me
(พลีส ด้อนท์ เมค เก ฟูล อ็อฝ มี)

[Timbaland:]
([ ทิมแบน : ])
you’re kinda cute
(ยัวร์ กินดา คยูท)
Baby, are you new in town?
(เบบิ , อาร์ ยู นยู อิน ทาวน์)
My name is Tim
(มาย เนม อีส ทิม)
Aka Thomas Crown
(Aka โทมัส คเราน)
I heard you’re lost
(ไอ เฮิด ยัวร์ ล็อซท)
Do you know your way around
(ดู ยู โน ยุร เว อะเรานด)
If you gotta problem baby I can hold ya down
(อิฟ ยู กอททะ พรอบเล็ม เบบิ ไอ แค็น โฮลด ยา เดาน)

I can be your navigator
(ไอ แค็น บี ยุร แนฝอิเกเทอะ)
or your compass
(ออ ยุร คัมพัซ)
Better yet a genie baby make your first wish
(เบทเทอะ เย็ท ดา จีนิ เบบิ เมค ยุร เฟิซท วิฌ)
You the party, baby
(ยู เดอะ พาทิ , เบบิ)
I’m just the guestlist
(แอม จัซท เดอะ guestlist)
I think I need some Tylenol
(ไอ ธิงค ไอ นีด ซัม Tylenol)
You got me restless
(ยู ก็อท มี เรซทเล็ซ)

So grab your friends
(โซ กแร็บ ยุร ฟเร็นด)
And let’s take it back to my house
(แอ็นด เล็ท เทค อิท แบ็ค ทู มาย เฮาซ)
Let’s watch Sex and the City or Desperate Housewives
(เล็ท ว็อช เซ็คซ แอ็นด เดอะ ซีทอิ ออ เดซเพอะริท Housewives)
Simon says touch yours while you touch mine
(ซายมอน เซ ทั๊ช ยุร ฮไวล ยู ทั๊ช ไมน)
[parental discretion is advised]
([ พะเรนแท็ล ดิซคเรฌอัน อีส แอ็ดไฝส ])
Oh-oh
(โอ โอ)

Y’all can be the star in my spotlight
(ยอล แค็น บี เดอะ ซทา อิน มาย สปอทไลท์)
Studio 54 if we get the props right
(ซทยูดิโอ 54 อิฟ วี เก็ท เดอะ พร็อพ ไรท)
All we need right now is a little bit, a little bit of act right
(ออล วี นีด ไรท เนา อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท , อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แอ็คท ไรท)
Y’all looking shy, but ya act like y’all don’t hear me
(ยอล ลุคอิง ไฌ , บัท ยา แอ็คท ไลค ยอล ด้อนท์ เฮีย มี)

Little lady
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
You got me just
(ยู ก็อท มี จัซท)
[screwed up]
([ ซครู อัพ ])
Off of your melody
(ออฟฟ อ็อฝ ยุร เมลโอะดิ)
Little lady
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
C’mon and don’t
(ซีมอน แอ็นด ด้อนท์)
[chop me up]
([ ช็อพ มี อัพ ])
Please don’t make a fool of me
(พลีส ด้อนท์ เมค เก ฟูล อ็อฝ มี)

Little lady
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
You got me just
(ยู ก็อท มี จัซท)
[screwed up]
([ ซครู อัพ ])
Off of your melody
(ออฟฟ อ็อฝ ยุร เมลโอะดิ)
Easy baby
(อีสอิ เบบิ)
C’mon girl don’t
(ซีมอน เกิล ด้อนท์)
[chop me up]
([ ช็อพ มี อัพ ])
Please don’t make a fool of me
(พลีส ด้อนท์ เมค เก ฟูล อ็อฝ มี)

[Three 6 Mafia:]
([ ธรี ซิก แมฟเฟียะ : ])
See girl you stronger than the strongest drug I ever had
(ซี เกิล ยู สตองเกอร์ แฑ็น เดอะ สตอนเกต ดรัก ไอ เอฝเออะ แฮ็ด)
You could mix ’em all together you still be twice as bad
(ยู เคิด มิคซ เอ็ม ออล ทุเกฑเออะ ยู ซทิล บี ทไวซ แอ็ส แบ็ด)
‘Cause you the worst best girlfriend I ever had
(คอส ยู เดอะ เวิซท เบ็ซท เกลิลเฟรน ดาย เอฝเออะ แฮ็ด)
Harder to kick than cigarettes and green thangs ??
(อาณ์เดอ ทู คิด แฑ็น ซิกะเรท แซน กรีน เตง)
Harder to escape than jail cells and bills
(อาณ์เดอ ทู เอ็ซเคพ แฑ็น เจล เซ็ล แซน บิล)
You had me lost since ??
(ยู แฮ็ด มี ล็อซท ซินซ)
Like Michael Jackson, ” how you do me this way? ”
(ไลค ไมเล แจคสัน , ” เฮา ยู ดู มี ดีซ เว “)
Got me cryin’ rivers like Timbaland and Timberlake, yeah
(ก็อท มี คายอิน รีฝเออะ ไลค ทิมแบน แอ็นด ทิมเบอร์เลค , เย่)

They call me Juicy J straight up out the Three 6 Mafia
(เด คอล มี จูซอิ เจ ซทเรท อัพ เอ้า เดอะ ธรี ซิก แมฟเฟียะ)
Ghetto fab playa on these streets I’m tryin’ a holla at ya
(เกทโท แฟรบ พอลเย ออน ฑิส ซทรีท แอม ทายอิน อะ ฮอลละ แอ็ท ยา)
Quit playing games girl you got my head spinnin’ ’round
(ควิท พเลนิ่ง เกม เกิล ยู ก็อท มาย เฮ็ด สปินนินเรานด)
I ain’t gonna chirp your mobile phone and chase you all over town
(ไอ เอน กอนนะ เชิพ ยุร โมบิล โฟน แอ็นด เชซ ยู ออล โอเฝอะ ทาวน์)
I just want to pick you up and take you to ??
(ไอ จัซท ว็อนท ทู พิค ยู อัพ แอ็นด เทค ยู ทู)
Is it good? Is it good?
(อีส ซิท เกิด อีส ซิท เกิด)
And have a little smack fest
(แอ็นด แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซแม็ค fest)
So if you never call me I’ll be somewhere down in Tennessee
(โซ อิฟ ยู เนฝเวอะ คอล มี แอล บี ซัมแวร์ เดาน อิน เทนเนซซี)
Washing away my sorrows in a cold cup of Hennessy
(ว็อฌนิ่ง อะเว มาย ซอโร ซิน อะ โคลด คัพ อ็อฝ เฮนเนสซี)

Little lady
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
You got me just
(ยู ก็อท มี จัซท)
[screwed up]
([ ซครู อัพ ])
Off of your melody
(ออฟฟ อ็อฝ ยุร เมลโอะดิ)
Little lady
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
C’mon and don’t
(ซีมอน แอ็นด ด้อนท์)
[chop me up]
([ ช็อพ มี อัพ ])
Please don’t make a fool of me
(พลีส ด้อนท์ เมค เก ฟูล อ็อฝ มี)

Little lady
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
You got me just
(ยู ก็อท มี จัซท)
[screwed up]
([ ซครู อัพ ])
Off of your melody
(ออฟฟ อ็อฝ ยุร เมลโอะดิ)
Easy baby
(อีสอิ เบบิ)
C’mon girl don’t
(ซีมอน เกิล ด้อนท์)
[chop me up]
([ ช็อพ มี อัพ ])
Please don’t make a fool of me
(พลีส ด้อนท์ เมค เก ฟูล อ็อฝ มี)

Screwed up
(ซครู อัพ)

Chop me up
(ช็อพ มี อัพ)

Screwed up
(ซครู อัพ)

Off of your melody
(ออฟฟ อ็อฝ ยุร เมลโอะดิ)

Chop me up
(ช็อพ มี อัพ)

Please don’t make a fool of me
(พลีส ด้อนท์ เมค เก ฟูล อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chop Me Up คำอ่านไทย Justin Timberlake feat Three 6 Mafia, Timbaland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น