เนื้อเพลง Hotel (Remix) คำอ่านไทย Cassidy feat R Kelly, Trina

[R Kelly + [Cassidy]]
([ อาร์ เคลลี่ + [ แคซซีดี ] ])
Ladiessss [Yea, I go by the name of Cassidy]
(Ladiessss [ เย , ไอ โก ไบ เดอะ เนม อ็อฝ แคซซีดี ])
Ladies [And I got love for the ladies]
(เลดิส [ แอ็นด ดาย ก็อท ลัฝ ฟอ เดอะ เลดิส ])
Ladies
(เลดิส)
Ladies [Fo real]
(เลดิส [ โฟ ริแอ็ล ])
Ladiesss [Remix]
(Ladiesss [ รีมิก ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
We’re vacationing somewhere on an island
(เวีย vacationings ซัมแวร์ ออน แอน ไอแล็นด)
[we chillin [4x]]
([ วี ชิลลิน[ 4x ] ])
Drinks of all kind
(ดริงค อ็อฝ ออล ไคนด)
[we chillin [4x]]
([ วี ชิลลิน[ 4x ] ])

Girl you wanna come to my Hotel
(เกิล ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล)
Baby I’ll leave you my room key
(เบบิ แอล ลีฝ ยู มาย รุม คี)
I’m feelin the way you carry urself girl
(แอม ฟีลิน เดอะ เว ยู แคริ urself เกิล)
And I wanna get wit you cuz yous a cutie
(แอ็นด ดาย วอนนา เก็ท วิท ยู คัซ ยู ซา คิวดี)

[CASSIDY]
([ แคซซีดี ])
Just when you thought I was done
(จัซท ฮเว็น ยู ธอท ไอ วอส ดัน)
I come wit the remix
(ไอ คัม วิท เดอะ รีมิก)
But dis for the hood
(บัท ดิซ ฟอ เดอะ ฮุด)
Good J-O-B Swiss
(เกิด เจ โอ บี ซวิซ)
Yeah I spit rhymes but I grind to see chix
(เย่ ไอ ซพิท ไรม บัท ไอ ไกรนด ทู ซี chix)
Cum see the strip its like takin a ski trip
(คัม ซี เดอะ ซทริพ อิทซ ไลค ทอคกิ่น อะ ซคี ทริพ)
Zero degree wrist 80 a whop
(สีโร ดิกรี ริซท 80 อะ ว๊าบ)
My chain blingy pinky full of radiant rocks
(มาย เชน blingy พีงคอิ ฟูล อ็อฝ เรเดียนท ร็อค)
I aint Chingy I’m outside the motel party
(ไอ เอน Chingy แอม เอาทไซด เดอะ โมะเทล พาทิ)
Passenger side wit Rob in the Ferrari
(แพซเซ็นเจอะ ไซด วิท ร็อบ อิน เดอะ เฟอรารี่)
I smoke la-la get high like I’m a Marley
(ไอ ซโมค ลา ลา เก็ท ไฮ ไลค แอม มา มาร์รี)
Wit the mamiz you can find me where the bar be
(วิท เดอะ mamiz ยู แค็น ไฟนด มี ฮแว เดอะ บา บี)
Its hot as hell in here got Kels in here
(อิทซ ฮ็อท แอ็ส เฮ็ล อิน เฮียร ก็อท Kels ซิน เฮียร)
You can smell in the air we got L’s in here
(ยู แค็น ซเม็ล อิน ดิ แอ วี ก็อท Ls ซิน เฮียร)
Got Cris got Hyp got Belvedere
(ก็อท คริซ ก็อท เอ๊บ ก็อท Belvedere)
And ain’t nuttin but pretty females in here yeah
(แอ็นด เอน นัทดินบัท พรีททิ ฟีเมล ซิน เฮียร เย่)
Its so terrific on the boat we can float the pacific
(อิทซ โซ เทะรีฟอิค ออน เดอะ โบท วี แค็น ฟโลท เดอะ พะซีฟอิค)
And vacation on an island I ain’t know existed
(แอ็นด เฝเคฌัน ออน แอน ไอแล็นด ดาย เอน โน เอ็กสีซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
We’re vacationing somewhere on an island
(เวีย vacationings ซัมแวร์ ออน แอน ไอแล็นด)
[we chillin [4x]]
([ วี ชิลลิน[ 4x ] ])
Drinks of all kind
(ดริงค อ็อฝ ออล ไคนด)
[we chillin [4x]]
([ วี ชิลลิน[ 4x ] ])

Girl you wanna come to my Hotel
(เกิล ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล)
Baby I’ll leave you my room key
(เบบิ แอล ลีฝ ยู มาย รุม คี)
I’m feelin the way you carry urself girl
(แอม ฟีลิน เดอะ เว ยู แคริ urself เกิล)
And I wanna get wit you cuz yous a cutie
(แอ็นด ดาย วอนนา เก็ท วิท ยู คัซ ยู ซา คิวดี)
So if you wanna come to my Hotel
(โซ อิฟ ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล)
All you gotta do is holla at me
(ออล ยู กอททะ ดู อีส ฮอลละ แอ็ท มี)
Cuz we havin a after party
(คัซ วี เฮฝวิน อะ อาฟเทอะ พาทิ)
Checkin out 6 in the mornin 6 in the mornin
(เชคกิน เอ้า ซิก อิน เดอะ มอร์นิน ซิก อิน เดอะ มอร์นิน)

[TRINA]
([ ทรีน่า ])
Miss trina and I’m off the chain
(มิซ ทรีน่า แอ็นด แอม ออฟฟ เดอะ เชน)
And you know I do my thing in the Vero Wang
(แอ็นด ยู โน ไอ ดู มาย ธิง อิน เดอะ Vero วัง)
You know I stay clean 20kt pinky ring
(ยู โน ไอ ซเท คลีน 20kt พีงคอิ ริง)
I’m the hottest chick and I’ll b*tch I’m a queen
(แอม เดอะ ฮอทเดว ชิค แอ็นด แอล บี *tch แอม มา ควีน)
Da chick of your dreams I’m back on the scene
(ดา ชิค อ็อฝ ยุร ดรีม แอม แบ็ค ออน เดอะ ซีน)
I’m makin you scream and I’m takin your cream
(แอม เมกิน ยู ซครีม แอ็นด แอม ทอคกิ่น ยุร ครีม)
Now yous a real playa Cassidy
(เนา ยู ซา ริแอ็ล พอลเย แคซซีดี)
But tell the truth you don’t know a b*tch as bad as me
(บัท เท็ล เดอะ ทรูธ ยู ด้อนท์ โน อะ บี *tch แอ็ส แบ็ด แอ็ส มี)
After the party is the after party
(อาฟเทอะ เดอะ พาทิ อีส ดิ อาฟเทอะ พาทิ)
In the penthouse suite and we actin naughty
(อิน เดอะ เพนทเฮาซ ซวีท แอ็นด วี แอสติน นอทิ)
Dis chicks so nice got the cris so nice
(ดิซ ชิค โซ ไน๊ซ์ ก็อท เดอะ คริซ โซ ไน๊ซ์)
In the hotel room thoia thoing all nite
(อิน เดอะ โฮเทล รุม thoia thoings ออล ไนท์)
And you know I’m ready, L’Pearle teddy
(แอ็นด ยู โน แอม เรดอิ , LPearle เท๊ดดี้)
Rock the boat steady till I’m hot and sweaty
(ร็อค เดอะ โบท ซเทดอิ ทิล แอม ฮ็อท แอ็นด ซเวทอิ)
In the hotel motel make you wanna go tell
(อิน เดอะ โฮเทล โมะเทล เมค ยู วอนนา โก เท็ล)
Your homeboys how I put it on you so well
(ยุร โฮมบอย เฮา ไอ พัท ดิธ ออน ยู โซ เว็ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
We’re vacationing somewhere on an island
(เวีย vacationings ซัมแวร์ ออน แอน ไอแล็นด)
[we chillin [4x]]
([ วี ชิลลิน[ 4x ] ])
Drinks of all kind
(ดริงค อ็อฝ ออล ไคนด)
[we chillin [4x]]
([ วี ชิลลิน[ 4x ] ])

Girl you wanna come to my Hotel
(เกิล ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล)
Baby I’ll leave you my room key
(เบบิ แอล ลีฝ ยู มาย รุม คี)
I’m feelin the way you carry urself girl
(แอม ฟีลิน เดอะ เว ยู แคริ urself เกิล)
And I wanna get wit you cuz yous a cutie
(แอ็นด ดาย วอนนา เก็ท วิท ยู คัซ ยู ซา คิวดี)
So if you wanna come to my Hotel
(โซ อิฟ ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล)
All you gotta do is holla at me
(ออล ยู กอททะ ดู อีส ฮอลละ แอ็ท มี)
Cuz we havin a after party
(คัซ วี เฮฝวิน อะ อาฟเทอะ พาทิ)
Checkin out 6 in the mornin 6 in the mornin
(เชคกิน เอ้า ซิก อิน เดอะ มอร์นิน ซิก อิน เดอะ มอร์นิน)

[CASSIDY]
([ แคซซีดี ])
If theres anybody dat do it big in the hotel
(อิฟ แดร์ เอนอิบอดิ แดซ ดู อิท บิก อิน เดอะ โฮเทล)
Its me see I practically live in the hotel
(อิทซ มี ซี ไอ พแรคทิแค็ลลิ ไลฝ อิน เดอะ โฮเทล)
I put in work in the street
(ไอ พัท อิน เวิค อิน เดอะ ซทรีท)
So I can afford to spend 10 grand on room service a week
(โซ ไอ แค็น แอ็ฟโฟด ทู ซเพ็นด เทน แกรนด์ ออน รุม เซอฝิซ อะ วีค)
I got the top chef makin my lunch
(ไอ ก็อท เดอะ ท็อพ เฌ็ฟ เมกิน มาย ลันช)
And the tip the waiter get prolly more than he make in a month
(แอ็นด เดอะ ทิพ เดอะ เวทเออะ เก็ท พอวลี่ โม แฑ็น ฮี เมค อิน อะ มันธ)
I’m in the hot tub breaking a blunt
(แอม อิน เดอะ ฮ็อท ทับ บเรคคิง อะ บลันท)
I got 4 freaks in my suite all getting naked at once
(ไอ ก็อท โฟว ฟรีค ซิน มาย ซวีท ออล เกดดดิ้ง เนคิด แอ็ท วันซ)
While their girlfriends wait in the front
(ฮไวล แด เกลิลเฟรน เวท อิน เดอะ ฟรันท)
I got plenty cigars and plenty bottles and they not from the mini bar
(ไอ ก็อท พเลนทิ ซิกา แซน พเลนทิ บ๊อทเทิ่ล แซน เด น็อท ฟร็อม เดอะ มีนิ บา)
I got Swissy looking out for me
(ไอ ก็อท Swissy ลุคอิง เอ้า ฟอ มี)
I’m in the presidential you can see the whole city from my balcony
(แอม อิน เดอะ พเรสิเดนแฌ็ล ยู แค็น ซี เดอะ โฮล ซีทอิ ฟร็อม มาย แบลโคะนิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
We’re vacationing somewhere on an island
(เวีย vacationings ซัมแวร์ ออน แอน ไอแล็นด)
[we chillin [4x]]
([ วี ชิลลิน[ 4x ] ])
Drinks of all kind
(ดริงค อ็อฝ ออล ไคนด)
[we chillin [4x]]
([ วี ชิลลิน[ 4x ] ])

Girl you wanna cum to my Hotel
(เกิล ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล)
Baby I’ll leave you my room key
(เบบิ แอล ลีฝ ยู มาย รุม คี)
I’m feelin the way you carry urself girl
(แอม ฟีลิน เดอะ เว ยู แคริ urself เกิล)
And I wanna get wit you cuz yous a cutie
(แอ็นด ดาย วอนนา เก็ท วิท ยู คัซ ยู ซา คิวดี)
So if you wanna cum to my Hotel
(โซ อิฟ ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล)
All you gotta do is holla at me
(ออล ยู กอททะ ดู อีส ฮอลละ แอ็ท มี)
Cuz we havin a after party
(คัซ วี เฮฝวิน อะ อาฟเทอะ พาทิ)
Checkin out 6 in the mornin 6 in the mornin
(เชคกิน เอ้า ซิก อิน เดอะ มอร์นิน ซิก อิน เดอะ มอร์นิน)

Lauuuu 6 in the mornin 6 in the mornin 6 in the mornin
(Lauuuu ซิก อิน เดอะ มอร์นิน ซิก อิน เดอะ มอร์นิน ซิก อิน เดอะ มอร์นิน)
Lauuuu 6 in the mornin 6 in the mornin mornin
(Lauuuu ซิก อิน เดอะ มอร์นิน ซิก อิน เดอะ มอร์นิน มอร์นิน)

[CASSIDY]
([ แคซซีดี ])
Yea yea yea here we go
(เย เย เย เฮียร วี โก)
All my girls round the world I do it for yall
(ออล มาย เกิล เรานด เดอะ เวิลด ดาย ดู อิท ฟอ ยอล)
I love you babygirl I do it for yall
(ไอ ลัฝ ยู เบบี้เกิล ไอ ดู อิท ฟอ ยอล)
Da kid Cas got love I do it for yall
(ดา คิด Cas ก็อท ลัฝ ไอ ดู อิท ฟอ ยอล)
When you see me get a hug I do it for yall
(ฮเว็น ยู ซี มี เก็ท ดา ฮัก ไอ ดู อิท ฟอ ยอล)
I’ll sign an autograph I do it for yall
(แอล ไซน แอน ออโทะกรัฟ ไอ ดู อิท ฟอ ยอล)
All around the world I do it for yall
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด ดาย ดู อิท ฟอ ยอล)
Got love for my girls I do it for yall
(ก็อท ลัฝ ฟอ มาย เกิล ซาย ดู อิท ฟอ ยอล)
It’s all rite baby girl I do it for yall yeah
(อิทซ ซอร์ ไรท เบบิ เกิล ไอ ดู อิท ฟอ ยอล เย่)
Philly I do it for yall
(ฟิวลี่ ไอ ดู อิท ฟอ ยอล)
Full Surface J Records we do it for yall
(ฟูล เซอฟิซ เจ เรคออด วี ดู อิท ฟอ ยอล)
My man Swissy you know the boy do it for yall
(มาย แม็น Swissy ยู โน เดอะ บอย ดู อิท ฟอ ยอล)
Cassidy the problem man I do it for yall
(แคซซีดี เดอะ พรอบเล็ม แม็น นาย ดู อิท ฟอ ยอล)
Split Personalities cummin soon yall
(ซพลิท เพอร์โซแนวลิดีสฺ cummin ซูน ยอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hotel (Remix) คำอ่านไทย Cassidy feat R Kelly, Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น