เนื้อเพลง Jesse Hold On คำอ่านไทย B*Witched

Oh, sitting on a crowded train
(โอ , ซีททิง ออน อะ คเราด ทเรน)
I feel good, I feel good, I feel good, oh yeah
(ไอ ฟีล เกิด , ไอ ฟีล เกิด , ไอ ฟีล เกิด , โอ เย่)
Wishing all the time away
(วิชชิ้ง ออล เดอะ ไทม อะเว)
‘Til that day, that day-ay-yeah
(ทิล แดท เด , แดท เด ไอ เย่)

* I gave you my hand
(* ไอ เกฝ ยู มาย แฮ็นด)
Now come and rescue me
(เนา คัม แอ็นด เรซคยู มี)
For better or worse
(ฟอ เบทเทอะ ออ เวิซ)
I do
(ไอ ดู)

** [Yeah-ay-yeah] Jesse hold on
(** [ เย่ ไอ เย่ ] เจซซี่ โฮลด ออน)
Just hold on [yeah-ay-yeah] and on, and on, and on
(จัซท โฮลด ออน [ เย่ ไอ เย่ ] แอ็นด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)
[Yeah-ay-yeah] Jesse be strong
([ เย่ ไอ เย่ ] เจซซี่ บี ซทร็อง)
Just hold on [yeah-ay-yeah] and on, and on, and on
(จัซท โฮลด ออน [ เย่ ไอ เย่ ] แอ็นด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)

Ohh
(โอ้)
Ohh, every little thing I do
(โอ้ , เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไอ ดู)
It’s for you, I’ll be true, yes I do [oh yeah]
(อิทซ ฟอ ยู , แอล บี ทรู , เย็ซ ซาย ดู [ โอ เย่ ])
Never mind the stormy weather
(เนฝเวอะ ไมนด เดอะ ซทอมิ เวฑเออะ)
We’ll blow the clouds away-ay-ay-yeah
(เว็ล บโล เดอะ คเลาด อะเว ไอ ไอ เย่)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

[Yeah-ay-yeah] oh Jesse hold on
([ เย่ ไอ เย่ ] โอ เจซซี่ โฮลด ออน)
I feel good, I feel good, I feel good [oh yeah]
(ไอ ฟีล เกิด , ไอ ฟีล เกิด , ไอ ฟีล เกิด [ โอ เย่ ])
[Yeah-ay-yeah] oh Jesse be strong
([ เย่ ไอ เย่ ] โอ เจซซี่ บี ซทร็อง)
It’s for you I’ll be true, yes I do
(อิทซ ฟอ ยู แอล บี ทรู , เย็ซ ซาย ดู)

Stop waiting
(ซท็อพ เวททิง)
All the waiting has gone
(ออล เดอะ เวททิง แฮ็ส กอน)
Stop waiting
(ซท็อพ เวททิง)
All the waiting has gone and on, and on, and on
(ออล เดอะ เวททิง แฮ็ส กอน แอ็นด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)
Oh it’s gone and on, and on, and on
(โอ อิทซ กอน แอ็นด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)
Yes it’s gone and on, and on, and on
(เย็ซ อิทซ กอน แอ็นด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)
Yes it’s gone and on, and on, and on
(เย็ซ อิทซ กอน แอ็นด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)
Yes it’s gone
(เย็ซ อิทซ กอน)
Oh Jesse hold on
(โอ เจซซี่ โฮลด ออน)
Just hold on and on, and on, and on [just hold on]
(จัซท โฮลด ออน แอ็นด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน [ จัซท โฮลด ออน ])
Oh Jesse be strong
(โอ เจซซี่ บี ซทร็อง)
Just hold on and on, and on, and on oh
(จัซท โฮลด ออน แอ็นด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน โอ)

[Yeah-ay-yeah] Jesse be strong
([ เย่ ไอ เย่ ] เจซซี่ บี ซทร็อง)
Just hold on, and on, and on, and on
(จัซท โฮลด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)
[Yeah-ay-yeah] Jesse be strong [yeah-yeah]
([ เย่ ไอ เย่ ] เจซซี่ บี ซทร็อง [ เย่ เย่ ])
Just hold on, and on, and on, and on
(จัซท โฮลด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)
Jesse be strong [yeah-yeah]
(เจซซี่ บี ซทร็อง [ เย่ เย่ ])
Just hold on
(จัซท โฮลด ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesse Hold On คำอ่านไทย B*Witched

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น