เนื้อเพลง Original Prankster คำอ่านไทย The Offspring

You can do it!
(ยู แค็น ดู อิท !)

Until the break of dawn
(อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Life life, and I quote by the letter
(ไลฟ ไลฟ , แอ็นด ดาย คโวท ไบ เดอะ เลทเทอะ)
Time time, Prozac can make it better
(ไทม ไทม , Prozac แค็น เมค อิท เบทเทอะ)
Noise noise, any kind will do
(นอยส นอยส , เอนอิ ไคนด วิล ดู)
Can you feel it slip away, well it’s all on you
(แค็น ยู ฟีล อิท ซลิพ อะเว , เว็ล อิทซ ซอร์ ออน ยู)

Crime, crime, rockin like Janet Reno
(คไรม , คไรม , รอคกิน ไลค แจนเนท Reno)
Time time, 18 and life in Chino
(ไทม ไทม , 18 แอ็นด ไลฟ อิน ไชโนะ)
Void void, all along its true
(ฝอยด ฝอยด , ออล อะลอง อิทซ ทรู)
Well you see the coming day catches up to you yeah
(เว็ล ยู ซี เดอะ คัมอิง เด catches อัพ ทู ยู เย่)

Chorus :
(โครัซ :)
Knock down the walls, it’s alive in you
(น็อค เดาน เดอะ วอล , อิทซ อะไลฝ อิน ยู)
Knock down the place, you’re alone it’s true
(น็อค เดาน เดอะ พเลซ , ยัวร์ อะโลน อิทซ ทรู)
Knock down the walls, it’s alive in you
(น็อค เดาน เดอะ วอล , อิทซ อะไลฝ อิน ยู)
you’re gonna keep your head up through it all
(ยัวร์ กอนนะ คีพ ยุร เฮ็ด อัพ ธรู อิท ดอร์)
you’re gonna bust out on it, original prankster
(ยัวร์ กอนนะ บัซท เอ้า ออน หนิด , ออริจินัล prankster)
Break out yeah, original yeah
(บเรค เอ้า เย่ , ออริจินัล เย่)
Bust out oh, original prankster
(บัซท เอ้า โอ , ออริจินัล prankster)
You’ll never stop now, stop now, that’s what the main man say
(โยว เนฝเวอะ ซท็อพ เนา , ซท็อพ เนา , แด๊ท ว็อท เดอะ เมน แม็น เซ)

You can do it!
(ยู แค็น ดู อิท !)

You know it smells like sh**, goddamn
(ยู โน อิท ซเม็ล ไลค ฌะ ** , ก๊อดแดม)
Tag team, the double header
(แท็ก ทีม , เดอะ ดั๊บเบิ้ล เฮดเออะ)
Son of Sam, fire always makes it better
(ซัน อ็อฝ แซม , ไฟร ออลเว เมค ซิท เบทเทอะ)
Navigate with style and aplumb
(แนฝอิเกท วิฑ ซไทล แอ็นด aplumb)
Cos wherever you are at that’s the tip
(คอซ ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ แอ็ท แด๊ท เดอะ ทิพ)

Lies lies, says he’s stayin at the Bahamas
(ไล ไล , เซ อีส สเตยิน แอ็ท เดอะ บาฮามา)
Tries tries, and you little hoochy mammas
(ทรายส์ ทรายส์ , แอ็นด ยู ลิ๊ทเทิ่ล hoochy มะมา)
No way, none of this is true
(โน เว , นัน อ็อฝ ดีซ ซิส ทรู)
Well you see it coming down when the joke’s on you
(เว็ล ยู ซี อิท คัมอิง เดาน ฮเว็น เดอะ โจค ออน ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Hey!
(เฮ !)
You can do it!
(ยู แค็น ดู อิท !)
Time time, so cool to see ya
(ไทม ไทม , โซ คูล ทู ซี ยา)
Nine nine, don’t wanna be ya
(ไนน ไนน , ด้อนท์ วอนนา บี ยา)
Dime dime, so cool to see ya
(ไดม ไดม , โซ คูล ทู ซี ยา)
Nine nine, don’t wanna be ya
(ไนน ไนน , ด้อนท์ วอนนา บี ยา)
Crime crime, fine sensimilla
(คไรม คไรม , ไฟน sensimilla)
Crime crime, fine sensimilla
(คไรม คไรม , ไฟน sensimilla)
Crime crime, fine sensimilla
(คไรม คไรม , ไฟน sensimilla)
When you see the coming day catches up to you yeah
(ฮเว็น ยู ซี เดอะ คัมอิง เด catches อัพ ทู ยู เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Original Prankster คำอ่านไทย The Offspring

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น