เนื้อเพลง Gold Forever คำอ่านไทย The Wanted

Say my name like it’s the last time,
(เซ มาย เนม ไลค อิทซ เดอะ ลาซท ไทม ,)
Live today like its your last night,
(ไลฝ ทุเด ไลค อิทซ ยุร ลาซท ไนท ,)
We want to cry but we know its alright,
(วี ว็อนท ทู คไร บัท วี โน อิทซ ออลไร๊ท ,)
Cause I’m with you and your with me,
(คอส แอม วิฑ ยู แอ็นด ยุร วิฑ มี ,)
B*tterflies, b*tterflies..we were meant to fly,
(บี *tterflies , บี *tterflies วี เวอ เม็นท ทู ฟไล ,)
You and I, you and I… colors in the sky,
(ยู แอ็นด ดาย , ยู แอ็นด ดาย คัลเออะ ซิน เดอะ ซไค ,)
We could rule the world someday, somehow
(วี เคิด รูล เดอะ เวิลด ซัมเดย์ , ซัมฮาว)
But we’ll never be as bright as we are now.
(บัท เว็ล เนฝเวอะ บี แอ็ส ไบร๊ท แอ็ส วี อาร์ เนา)

We’re standing in a light that won’t fade,
(เวีย ซแทนดิง อิน อะ ไลท แดท ว็อนท เฝด ,)
Tomorrow’s coming but this won’t change,
(ทุมอโร คัมอิง บัท ดีซ ว็อนท เชนจ ,)
Cause some days stay gold forever.
(คอส ซัม เด ซเท โกลด เฟาะเรฝเออะ)
The memory of being here with you is one
(เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ บีอิง เฮียร วิฑ ยู อีส วัน)
I’m gonna take my life through,
(แอม กอนนะ เทค มาย ไลฟ ธรู ,)
Cause some days stay gold forever.
(คอส ซัม เด ซเท โกลด เฟาะเรฝเออะ)

Promise me you’ll stay the way you are,
(พรอมอิซ มี โยว ซเท เดอะ เว ยู อาร์ ,)
Keep the fire alive and stay young at heart,
(คีพ เดอะ ไฟร อะไลฝ แอ็นด ซเท ยัง แอ็ท ฮาท ,)
When the storm feels like it could blow you out
(ฮเว็น เดอะ ซทอม ฟีล ไลค อิท เคิด บโล ยู เอ้า)
Remember, you got me and I got you..
(ริเมมเบอะ , ยู ก็อท มี แอ็นด ดาย ก็อท ยู)
Cause we are b*tterflies, b*tterflies… we were meant to fly,
(คอส วี อาร์ บี *tterflies , บี *tterflies วี เวอ เม็นท ทู ฟไล ,)
You and I, you and I… colors in the sky,
(ยู แอ็นด ดาย , ยู แอ็นด ดาย คัลเออะ ซิน เดอะ ซไค ,)
When the innocence is dead and gone,
(ฮเว็น ดิ อีนโนะเซ็นซ อีส เด็ด แอ็นด กอน ,)
these will be the times we look back on.
(ฑิส วิล บี เดอะ ไทม วี ลุค แบ็ค ออน)

We’re standing in a light that won’t fade,
(เวีย ซแทนดิง อิน อะ ไลท แดท ว็อนท เฝด ,)
Tomorrow’s coming but this won’t change,
(ทุมอโร คัมอิง บัท ดีซ ว็อนท เชนจ ,)
Cause some days stay gold forever.
(คอส ซัม เด ซเท โกลด เฟาะเรฝเออะ)
The memory of being here with you is one I’m gonna take my life through,
(เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ บีอิง เฮียร วิฑ ยู อีส วัน แอม กอนนะ เทค มาย ไลฟ ธรู ,)
Cause some days stay gold forever.
(คอส ซัม เด ซเท โกลด เฟาะเรฝเออะ)

I won’t, I won’t let your memory go
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท เล็ท ยุร เมมโอะริ โก)
Cause your colors they burn so bright,
(คอส ยุร คัลเออะ เด เบิน โซ ไบร๊ท ,)
Who knows, who knows what tomorrow will hold
(ฮู โน , ฮู โน ว็อท ทุมอโร วิล โฮลด)
But I know that we’ll be alright
(บัท ไอ โน แดท เว็ล บี ออลไร๊ท)

B*tterflies, b*tterflies… we were meant to fly,
(บี *tterflies , บี *tterflies วี เวอ เม็นท ทู ฟไล ,)
You and I, you and I… colors in the sky,
(ยู แอ็นด ดาย , ยู แอ็นด ดาย คัลเออะ ซิน เดอะ ซไค ,)
We could rule the world someday, somehow
(วี เคิด รูล เดอะ เวิลด ซัมเดย์ , ซัมฮาว)
But we’ll never be as bright as we are now.
(บัท เว็ล เนฝเวอะ บี แอ็ส ไบร๊ท แอ็ส วี อาร์ เนา)

We’re standing in a light that won’t fade,
(เวีย ซแทนดิง อิน อะ ไลท แดท ว็อนท เฝด ,)
Tomorrow’s coming but this won’t change,
(ทุมอโร คัมอิง บัท ดีซ ว็อนท เชนจ ,)
Cause some days stay gold forever.
(คอส ซัม เด ซเท โกลด เฟาะเรฝเออะ)
The memory of being here with you is one I’m gonna take my life through,
(เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ บีอิง เฮียร วิฑ ยู อีส วัน แอม กอนนะ เทค มาย ไลฟ ธรู ,)
Cause some days stay gold forever.
(คอส ซัม เด ซเท โกลด เฟาะเรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gold Forever คำอ่านไทย The Wanted

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น