เนื้อเพลง Me and My Friends คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Me and my, me and my, me and my,
(มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย ,)
me and my, me and my friends
(มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย ฟเร็นด)

Like two sweet peas
(ไลค ทู สวี้ท พี)
in an even sweeter pod
(อิน แอน อีเฝ็น สวีตเดอ พ็อด)
that’s my friend
(แด๊ท มาย ฟเร็นด)
and my friends’s named Bob
(แอ็นด มาย friendss เนม บ็อบ)
like the devil knows hell
(ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล โน เฮ็ล)
I know Bob well
(ไอ โน บ็อบ เว็ล)
well enough to tell you
(เว็ล อินัฟ ทู เท็ล ยู)
’bout his 67 smells
(เบาท ฮิส 67 ซเม็ล)
well enough to tell you
(เว็ล อินัฟ ทู เท็ล ยู)
he’s a hell-a-swell fellow
(อีส ซา เฮ็ล อะ ซเว็ล เฟลโล)
well enough to tell you
(เว็ล อินัฟ ทู เท็ล ยู)
that we know each other better
(แดท วี โน อีช อัฑเออะ เบทเทอะ)
than we know our selves
(แฑ็น วี โน เอ๊า เซ็ลฝส)
like freaks of a feather
(ไลค ฟรีค อ็อฝ อะ เฟฑเออะ)
we rock together
(วี ร็อค ทุเกฑเออะ)
I know Bob well
(ไอ โน บ็อบ เว็ล)
but I think he knows me better
(บัท ไอ ธิงค ฮี โน มี เบทเทอะ)

Me and my, me and my, me and my,
(มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย ,)
me and my, me and my friends
(มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย ฟเร็นด)

He’s as close to me
(อีส แอ็ส คโลส ทู มี)
as a friend can be
(แอ็ส ซา ฟเร็นด แค็น บี)
I’ll be standin’ by my buddy
(แอล บี แสตนดิน ไบ มาย บัดดิ)
he’ll be standin’ by me
(เฮ็ล บี แสตนดิน ไบ มี)
just another half of
(จัซท แอะนัธเออะ ฮาล์ฟ อ็อฝ)
the two headed freak
(เดอะ ทู เฮ็ด ฟรีค)
but I need him like
(บัท ไอ นีด ฮิม ไลค)
my heart needs to beat
(มาย ฮาท นีด ทู บีท)
at this point
(แอ็ท ดีซ พอยนท)
in this friendly verse
(อิน ดีซ ฟเรนดลิ เฝิซ)
I’ve got to sing a little something
(แอฝ ก็อท ทู ซิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง)
that I haven’t rehearsed
(แดท ไอ แฮฟเวน ริเฮิซ)
it’s about my man
(อิทซ อะเบาท มาย แม็น)
and his name is Hillel
(แอ็นด ฮิส เนม อีส Hillel)
for who my love
(ฟอ ฮู มาย ลัฝ)
is woul brother sacred
(อีส woul บรัฑเออะ เซคเร็ด)
take it hickleberry
(เทค อิท hickleberry)
slim boy take it
(ซลิม บอย เทค อิท)

Me and my, me and my, me and my,
(มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย ,)
me and my, me and my friends
(มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย ฟเร็นด)

Jacky’s eyes are closed
(Jackys ไอ แซร์ คโลส)
but he’s right on course
(บัท อีส ไรท ออน โคซ)
because he’s guided by
(บิคอส อีส ไกด ไบ)
the invisible force
(ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล โฟซ)
he drives a kooky green chrysler
(ฮี ดไรฝ ซา kooky กรีน ไค้สเลอ)
bad as anybody’s porsche
(แบ็ด แอ็ส เอนอิบอดิ โพช)
he’s a working class drummer
(อีส ซา เวิคกิง คลาซ ดรัมเมอะ)
he’s as strong as a horse
(อีส แอ็ส ซทร็อง แอ็ส ซา ฮอซ)

Me and my, me and my, me and my,
(มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย ,)
me and my, me and my friends
(มี แอ็นด มาย , มี แอ็นด มาย ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Me and My Friends คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น