เนื้อเพลง No Reply คำอ่านไทย The Beatles

This happened once before,
(ดีซ แฮพเพ็น วันซ บิโฟ ,)
When I came to your door,
(ฮเว็น นาย เคม ทู ยุร โด ,)
No reply.
(โน ริพไล)
They said it wasn’t you,
(เด เซ็ด ดิท วอสซึ้น ยู ,)
But I saw you peep through your window,
(บัท ไอ ซอ ยู พีพ ธรู ยุร วีนโด ,)
I saw the light, I saw the light,
(ไอ ซอ เดอะ ไลท , ไอ ซอ เดอะ ไลท ,)
I know that you saw me,
(ไอ โน แดท ยู ซอ มี ,)
’cause I looked up to your face.
(คอส ไอ ลุค อัพ ทู ยุร เฟซ)

I tried to telephone,
(ไอ ทไร ทู เทลอิโฟน ,)
They said you were not home,
(เด เซ็ด ยู เวอ น็อท โฮม ,)
That’s a lie,
(แด๊ท ซา ไล ,)
’cause I know where you’ve been,
(คอส ไอ โน ฮแว ยู๊ฟ บีน ,)
I saw you walk in your door,
(ไอ ซอ ยู วอค อิน ยุร โด ,)
I nearly died, I nearly died,
(ไอ เนียลิ ได , ไอ เนียลิ ได ,)
’cause you walked hand in hand
(คอส ยู วอค แฮ็นด อิน แฮ็นด)
With another man in my place.
(วิฑ แอะนัธเออะ แม็น อิน มาย พเลซ)

If I were you’d realize that I
(อิฟ ฟาย เวอ ยูต รีแอะไลส แดท ไอ)
Love you more than any other guy,
(ลัฝ ยู โม แฑ็น เอนอิ อัฑเออะ ไก ,)
And I’ll forgive the lies that I
(แอ็นด แอล เฟาะกีฝ เดอะ ไล แดท ไอ)
Heard before when you gave me no reply.
(เฮิด บิโฟ ฮเว็น ยู เกฝ มี โน ริพไล)

I’ve tried to telephone,
(แอฝ ทไร ทู เทลอิโฟน ,)
They said you were not home,
(เด เซ็ด ยู เวอ น็อท โฮม ,)
That’s a lie,
(แด๊ท ซา ไล ,)
’cause I know where you’ve been,
(คอส ไอ โน ฮแว ยู๊ฟ บีน ,)
I saw you walk in your door,
(ไอ ซอ ยู วอค อิน ยุร โด ,)
I nearly died, I nearly died,
(ไอ เนียลิ ได , ไอ เนียลิ ได ,)
’cause you walked hand in hand
(คอส ยู วอค แฮ็นด อิน แฮ็นด)
With another man in my place.
(วิฑ แอะนัธเออะ แม็น อิน มาย พเลซ)

No reply, no reply.
(โน ริพไล , โน ริพไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Reply คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น