เนื้อเพลง Set Me Free คำอ่านไทย Velvet Revolver

You operate and motivate on synthetic fuel
(ยู ออพเออะเรท แอ็นด โมทิเฝท ออน ซินเธทอิค ฟยูเอ็ล)
you’re mother nature and an atom bomb
(ยัวร์ ม๊าเธ่อร์ เนเชอะ แอ็นด แอน แอทอัม บ็อม)
As long as you’re kept full of pretty bodies
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ เค็พท ฟูล อ็อฝ พรีททิ บอดีสฺ)
Your little secret will be safe with me
(ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท วิล บี เซฟ วิฑ มี)

Around again
(อะเรานด อะเกน)
Insane again
(อินเซน อะเกน)
It comes again
(อิท คัม อะเกน)
And sets me free
(แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
So set me free, set me free
(โซ เซ็ท มี ฟรี , เซ็ท มี ฟรี)
‘Cause I think you need my soul
(คอส ไอ ธิงค ยู นีด มาย โซล)
Set me free, set me free
(เซ็ท มี ฟรี , เซ็ท มี ฟรี)

you’re kept alive and polarized with one thing in mind
(ยัวร์ เค็พท อะไลฝ แอ็นด โพลเออะไรส วิฑ วัน ธิง อิน ไมนด)
Metabolize everything that you see
(Metabolize เอ๊วี่ติง แดท ยู ซี)
But now and then or a little later
(บัท เนา แอ็นด เด็น ออ รา ลิ๊ทเทิ่ล เลทเออะ)
Now I’m gonna take you down with me
(เนา แอม กอนนะ เทค ยู เดาน วิฑ มี)

Around again
(อะเรานด อะเกน)
Insane again
(อินเซน อะเกน)
She comes again
(ชี คัม อะเกน)
And sets me free
(แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
So set me free, set me free
(โซ เซ็ท มี ฟรี , เซ็ท มี ฟรี)
‘Cause I think you need my soul
(คอส ไอ ธิงค ยู นีด มาย โซล)
Set me free, set me free
(เซ็ท มี ฟรี , เซ็ท มี ฟรี)

[Bridge x2]
([ บริจ x2 ])
So take me down
(โซ เทค มี เดาน)
Take me, down, down, down, down
(เทค มี , เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)
Take me down, take me down
(เทค มี เดาน , เทค มี เดาน)

[Chorus x4]
([ โครัซ x4 ])
So set me free, set me free
(โซ เซ็ท มี ฟรี , เซ็ท มี ฟรี)
‘Cause I think you need my soul
(คอส ไอ ธิงค ยู นีด มาย โซล)
Set me free, set me free
(เซ็ท มี ฟรี , เซ็ท มี ฟรี)

My freedom!
(มาย ฟรีดัม !)

That’s a wrap!
(แด๊ท ซา แร็พ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Set Me Free คำอ่านไทย Velvet Revolver

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น